Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Ewangelia Jana | znaleziono 44 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 5


»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [>>]

autor: Balawander, M.

tytuł: „Dom bez muzyki jest jak ciało bez duszy”. Rola i wartość muzyki w systemie wychowawczym św. Jana Bosko

Studia Pastoralne 14 (2018) 438-453

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: muzykawychowanieBosko, Jan

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

“A House without music is like a body without a soul”. A role and value of music in the educational system of St. John Boscoautor: Bartoszek, A.

tytuł: Moralne przesłanie Jana Pawła II do pielęgniarek

Studia Pastoralne 2 (2006) 247-257

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIpielęgniarkisłużba zdrowiaświętość życia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

JOHN PAUL II'S MORAL MESSAGE TO NURSES
This paper is addressed to nurses and healthcare chaplains. It is an attempt to establish a moral message to nurses from John Paul II's teaching that was carried out during his Pon-tificate. Among the sources that contributed significantly to the shape of this work are: an encyclical Evangelium Vitae, an Apostolic Letter Salvifici Doloris as well as many ad-dresses and messages to healthcare professionals. The present synthesis introduces John Paul II as the one highlighting the dignity of nurses (he goes as far as to say that the nursing profession is a vocation) and as the person who constantly stimulated healthcare workers, nurses included, to the general approach to patients involving the spiritual dimension of a human being. John Paul II spoke out forcefully and frequently for the sanctity of the human life. He called on nurses to care for every single patient, especially for the one who is feeble, disabled, elderly or the one who is in persistent vegetative state (PVS). He also recalled repeatedly our fundamental right and duty to raise an objection against all the actions that threaten human life.autor: Bałabuch, A.

tytuł: Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia w kaznodziejstwie polskim

Studia Pastoralne 7 (2011) 93-99

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: cierpieniehomiletykaJan Paweł IIkrzyżzbawienie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RECEPTION OF THE TEACHINGS OF JOHN PAUL II ON THE REDEMPTIVE SENSE OF SUFFERING IN POLISH SERMONS.
Summary
According to teaching of John Paul II looking at a reality of suffering in the perspective of a redemptive work of Jesus Christ is a vital moment which points at an essential correctness in presenting a sense of suffering. This is why it is around this view on the mystery of suffering a merit-related assessment of Polish preaching on the subject should be concentrated. Redemptive events are the basis for understanding a value of suffering which often touch human existence in a painful way.
Thought of John Paul II is harmonious with homilies which try to explain the sense of suffering in the light of the mystery of redemption. A very positive element on preaching is showing a reality of suffering in the light of Christ’s victory that was won in resurrection.
Among negative tendencies visible in the analysed homilies one should mention the fact that some preachers, looking for a sense of suffering in the light of faith, refer to the light that comes from the redemptive events only in a limited way, or show the value and meaning of the cross without their link to a soteriology. A serious weakness of many homilies is underlying the mystery of passion of Christ without its natural connection to the mystery of His resurrection. A certain group of authors cannot see a relation between the truth of a redemptive suffering and the truth of a primeval love of God for men.autor: Biela, B.

tytuł: Odnowa parafii – pastoralne wskazania Jana Pawła II

Studia Pastoralne 15 (2019) 73-94

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIparafiateologia pastoralnanowa ewangelizacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Parish Renewal – Pastoral Guidelines of John Paul II
Summary
The need for a decent vision of the parish rooted in the teaching of the Church which results from a deep theological reflection and is based on pastoral experi¬ence, opened on its suggestions to the contemporary context and able to reach out to the future is one of the most important needs of the contemporary Church. It is precisely the theological and pastoral vision created and propagated with dedication by John Paul II during almost twenty-eight years of his pontificating. The vision has a major motive – it is supposed to become a missionary community on the one hand, and from the practical point of view it should become a community of communities. The conditioning of the parish is mutual in this respect. If one wishes to put into practice this model of a parish, one has to bear in mind the four dimensions of pastoral activities: the Trinitarian dimension – the mystery of God; the ecclesiological dimension – the mystery of the Church; the canonical dimen¬sion – the legal and structural reality; and the humanistic dimension. This theology of a parish should be the purpose of its renewal and should be treated as a perpetual process, a specific lifestyle and mode of acting and, as consequence, should also serve as an impulse for the development of practical implementations of parishes that function in a specific social and cultural context.autor: Biela, B.

tytuł: Metodologia krzewienia duchowości Komunii w świetle Novo millennio inneunte i listu Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 Słowa ustanowienia Eucharystii „formułą życia”

Studia Pastoralne 15 (2019) 274-288

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Novo millennio inneunteJan Paweł IIteologia pastoralnakomunia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Methodology of promoting the Spirituality of Communion in the Light of “Novo millennio ineunta” and the letter of John Paul II to priests for Holy Thursday 2005, “A Formula of Consecration: A ‘Formula of life’”
Summary
At the close of the Great Jubilee of the Year 2000 in his letter Novo millennio ineunte John Paul II pointed at pastoral priorities and paths to follow (compare: NMI 29-41) to make the Church the home and the school of communion. He issued a strong warning against the temptation of activism: “Before making prac-tical plans, we need to promote a spirituality of communion […]. Let us have no illusions: unless we follow this spiritual path, external structures of communion will serve very little purpose. They would become mechanisms without a soul, ‘masks’ of communion rather than its means of expression and growth” (NMI 43). It follows that promoting the spirituality of communion should be “the guiding principle of education wherever individuals and Christians are formed, wherev¬er ministers of the altar, consecrated persons, and pastoral workers are trained, wherever families and communities are being built up” (NMI 43). According to the pastoral priorities defined by the Pope, the perspective of sainthood can be related to the attitude of “believing”; the priority of prayer can be associated with “remembering”; the sacrament of reconciliation with “forgiving”; listening to the word of God with “receiving”; Eucharist with “giving thanks”; the priority of grace with “giving”; preaching the word of God with “going out”. Similarly, following the suggestion made by John Paul II, a tool to implement the spirituality of com¬munion can be “a formula of life” hidden in the words of the consecration: “to take bread in one’s hand” is to let the Holy Spirit lead us especially in prayer; “saying the blessing” means to listen; “broke” means to be purified; “giving bread away” means to evangelize; “this is my Body” means to create communion; “take this, all of you, and eat of it” means to spread mercy; “do this in memory of me” means to love by the love of Christ and in the power of the Spirit of God. Following the said attitudes, we have become promoters of the spirituality of communion on the basis of which we are able “to make the Church the home and the school of communion” (NMI 43).autor: Celary, I.

tytuł: Dzieło nowej ewangelizacji w ujęciu papieża Jana Pawła II

Studia Pastoralne 2 (2006) 182-192

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IInowa ewangelizacjaewangelizacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DAS WERK DER NEUEVANGELISATION IN DER SICHTWEISE VON JOHANNES PAUL II
Die vielfach von der vorkonziliaren Kirche und von Papst Johannes Paul II hervorgeho-bene Neuevangelisation findet ihr endgültiges Zentrum in Jesus Christus. Jegliche Evangelisation strömt nämlich von der Person und von dem Werk Christi aus und führt zugleich zu ihm (vgl. 1 Kor 2,2).
Johannes Paul II betont immer, das: "Uns keine Formel aber nur die konkrete Person (Jesu Christi) erlösen kann sowie auch die Gewissheit mit welcher er uns erfüllt: Ich bin mit euch (NMI 29)". Die gegenwärtigen Zeiten fordern von Christi Schülern solch eine Einstellung.
In der Meinung des Papstes braucht man deswegen kein neues Programm zu erfinden, weil es schon existiert: es ist dasselbe wie immer, im Evangelium und in der lebendigen Tradition enthalten. Dies ist unser Programm für das dritte Jahrtausend. Darum lesen wir auch in der Ermahnung Eclesia in Europa, dass: "es die dringende Aufgabe der Kirche ist […], die befreiende Botschaft des Evangeliums neu anzubieten" (nr 2).
Johannes Paul II erinnert auch daran, das die Neuevangelisation nur dann möglich wird, wenn alle sich der eigenen prophetischen Berufung bewussten Christen, zum führen dieses Werkes aufgefordert fühlen werden.
Die Verkündung der Wahrheit von der Gegenwart Christi in der Pfarrgemeinde, im Familienkreis in der Schul - und Berufsumgebung sollte unser Programm für des dritte Jahrhundert sein. Auf dieser Wahrheit müsste sich auch unser Glauben stützen, "welcher sich festigt, wenn er weitergegeben wird" - wie der Papst in der Enzyklika Redemptoris missio schreibt (nr 2).autor: Dudek-Kowalska, A.

tytuł: Miłosierdzie a Misterium Paschalne w teologii Jana Pawła II. Relacja, skutek, implikacje

Studia Pastoralne 15 (2019) 167-184

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IImiłosierdziezmartwychwstaniecierpieniekrzyż

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Mercy and The Paschal Mystery in the Theology of The Pope John Paul II. The Relation, The Effect and The Implications
Summary
As the purpose of the article unveiled above the author was going to show mysterium paschale interpreted by the Pope John Paul II through the prism of the theology of God’s mercy. The essential lecture of this subject can be found in the two first encyclicals of the Pope: Dives in misericordia and Redemptor hominis, however the problem was consequently present in the teaching of the Pope during his whole pontificate. In the presented article the author tries to unveil the perspective of God’s mercy in the mystery of the cross and Christ’s resurrection. Within each of these issues the author unveiled the problems that were special and complete expression of the merciful love of God. Within the question of the relation between the mystery of the cross and the mystery of God’s mercy the following problems were touched: acceptance of the suffering of Christ as an expression of solidarity with the creature, discovery of God who deserves mercy, the kenosis of the Son as the revelation of God’s mercy, the fidelity of God to the creature. In the elaboration of the problem of God’s mercy in the resurrection of Christ the following issues were touched: the Father’s mercy toward the Son, the God’s mercy towards the creature, the sign and the beginning of the eschatological mercy.autor: Dyk, S.

tytuł: Dorobek naukowy księdza Jana Twardego

Studia Pastoralne 7 (2011) 22-40

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Twardy, Janbiogramhomiletyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Academic achievements of Father Jan Twardyautor: Hudek, W.

tytuł: Udział muzyków piekarskich w nabożeństwie papieskim w Katowicach w czasie II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Studia Pastoralne 2 (2006) 203-211

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IImuzyka sakralnahistoria Kościoła na Śląskupielgrzymki Jana Pawła II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE TEILNAHME DER MUSIKER VON PIEKARY IN DER PAPSTANDACHT IN KATOWICE WÄHREND DER II PILGERFAHRT VON JOHANNES PAUL II NACH POLEN
Der Einsatz des musikalischen Umfelds des Marienheiligtums in den Piekary Śląskie in er Vorbereitung und bei der Durchführung der Treffen mit Johannes Paul II in Katowice am 20. Juni 1983 ergab sich durch zwei Gründe. Zum Ersten hatte die Andacht auf dem Flug-hafen in Muchowiec den Charakter einer Fortsetzung der Ständewallfahrten, in denen der Papst noch als Metropolit von Krakau teilnahm. Sie hatte also eine ähnliche Abfolge und musikalische Gestaltung. Die einfache Konsequenz dieser Tatsache war die Teilnahme in der päpstlichen Andacht der Sänger von Piekary. Die Erfahrung und musikalischen Bega-bungen von Paul Kaplanka, des Organisten der Basilika von Piekary, brachten es mit sich, dass er die ehrenvolle Rolle des Dirigenten des mächtigen Gesang- und Instrumentalorches-ters (zusammen ca. 1200 Musiker) bei der Animation der päpstlichen Andacht übernahm.autor: Ignatowski, G.

tytuł: Potrzeba dyplomatycznej cierpliwości – wizyta Jana Pawła II w Arabskiej Republice Syrii z perspektywy relacji katolicko-żydowskich

Studia Pastoralne 7 (2011) 368-376

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: judaizmdialog międzyreligijnyislamJan Paweł II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE NEED OF DIPLOMATIC PATIENCE – JOHN PAUL II’S VISIT TO THE ARAB REPUBLIC OF SYRIA FROM THE PERSPECTIVE OF CATHOLIC-JEWISH DIALOGUE.
Summary
John Paul is rightly considered to have been the pope, who contributed with his teaching to the reconciliation between the Catholic Church and Jews. His visits in the Roman Great Synagogue, in the Yad Vashem Institute of Martyrs and Heroes, as well as the prayer at the Western Wall in Jerusalem, earned their permanent place in the process of rapprochement of all Catholics and followers of Judaism. However, it must not be forgotten that, as it happens in any interreligious and ecumenical dialogue, so in the relations between the Catholic Church and Jews, sometimes certain controversies occurred. In the eighties of the XX century the causes of misunderstandings were the Vatican visits of Yasser Arafat, the Palestinian leader, and of Kurt Waldheim, the Austrian president, which brought the mutual relations to a halt for a certain period. Neither did the definitely anti-Semitic statements of Syrian political and religious leaders escape the attention of Jews during John Paul’s pilgrimage to Syria. Yet the pope’s kind, patient and dialogue-oriented attitude finally brought about the rapprochement between Syrians and Israelis. The reconciliation between the presidents of Syria and Israel, which took place at the funeral celebrations of John Paul II, was the most expressive token of that rapprochement.strona: 1 spośród: 5
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [>>]
znaleziono: 44 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice