Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Konferencja Episkopatu Polski | znaleziono 10 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Białkowski, M.

tytuł: Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958–1978)

Studia Pastoralne 15 (2019) 13-57

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Konferencja Episkopatu PolskiWojtyła, Karol

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Karol Wojtyła’s participation in the work of The Polish Episcopate Conference and its specialist committees (1958–1978)
Summary
The aim of this paper is to present the leading role of Karol Wojtyła in the works of the Episcopal Conference of Poland (ECP) in 1958–1978. Therefore, the main research problem will be a description of Karol Wojtyła’s participation and actual influence on activities of the Episcopal Conference of Poland, together with evaluation of the effects of his activities. The following hypotheses can be formulated. 1) Karol Wojtyła’s influence on works of the Episcopal Conference of Poland evolved along with his changing position in the Episcopate structures (a strong trend for the increasing influence); 2) Karol Wojtyła undertook multi-faceted, multi-directional and multidimensional actions; 3) actions undertook by Karol Wojtyła in the Episcopate of Poland significantly influenced development of relationships between the state and the Church. The studies conducted using the historical (genetic) method and content analyses allow to present the following factual data.
Karol Wojtyła played an important role in works of the Episcopal Conference of Poland and its specialist committees. From 1958 (his appointment as the suffragan bishop of Krakow) he was a member of the ECP, and in 1964 (appointment as the Metropolitan Archbishop of Krakow) he joined the top management group – EP Main Committee/Main Board. As a part of the tasks he was appointed then, he prepared pastoral letters and participated in development of relationships with PRL government; he was also responsible for contacts with the Apostolic See and episcopal conferences abroad; and inspired changes in the organisational structure, aims and tasks of the Episcopal Conference of Poland. His participation in works of specialist committees represented an important part of his involvement with the Episcopal Conference of Poland. During twenty years of his service as a bishop Karol Wojtyła was a member of the following commissions: Commission for the Lay Apostolate – chairman in 1966–1978; Subcomission for Studies – chairman in 1967–1970; Commission for Catholic Education – chairman in 1970–1978; Science Council – chairman in 1972–1978; Commission for Christian Ministry – member in 1958–1978; Council Commission – member in 1963–1970; and Vocations Committee – member in 1967–1970. The number and the diversity of proposals, projects, and postulates notified by him prove the unique intellect, organisational skills and leadership skills of the future pope.autor: Biela, B.

tytuł: Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej

Studia Pastoralne 6 (2010) 313-319

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznejduszpasterstwosłużba liturgicznaEpiskopat Polski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIREKTORIUM DES LITURGISCHEN DIENSTESautor: Galek, Cz.

tytuł: Rola cierpienia w życiu człowieka w świetle listów Zygmunta Krasińskiego

Studia Pastoralne 9 (2013) 202–215

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: cierpienieKrasiński, Zygmuntromantyzm polski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE ROLE OF SUFFERING IN MAN’S LIFE IN LIGHT OF ZYGMUNT KRASIŃSKI’S LETTERS
Summary
Zygmunt Krasiński (1812–1859) was one of the greatest Polish Romantic poets. The objective of this article is to present his views on suffering in light of his letters written to various addressees. The article describes the problems of the causes and effects of suffering and the sense of suffering, as well as the causes and effects of man’s happiness. Krasiński saw the ultimate cause of suffering in the original sin, which had introduced disintegration in the whole created world, also in man. He viewed suffering in light of the mystery of the passion, death and resurrection of Jesus Christ, seeing it as a means of man’s spiritual development and his eternal salvation. Even though man cannot become fully happy on earth, he should aim at making others happy. The fullness of happiness can only be reached in life after death, when man will become united with God.
Keywords: polish letters in the 19th century, polish Romanticism, suffering, Zygmunt Krasińskiautor: Hudek, W.

tytuł: Udział muzyków piekarskich w nabożeństwie papieskim w Katowicach w czasie II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Studia Pastoralne 2 (2006) 203-211

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IImuzyka sakralnahistoria Kościoła na Śląskupielgrzymki Jana Pawła II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE TEILNAHME DER MUSIKER VON PIEKARY IN DER PAPSTANDACHT IN KATOWICE WÄHREND DER II PILGERFAHRT VON JOHANNES PAUL II NACH POLEN
Der Einsatz des musikalischen Umfelds des Marienheiligtums in den Piekary Śląskie in er Vorbereitung und bei der Durchführung der Treffen mit Johannes Paul II in Katowice am 20. Juni 1983 ergab sich durch zwei Gründe. Zum Ersten hatte die Andacht auf dem Flug-hafen in Muchowiec den Charakter einer Fortsetzung der Ständewallfahrten, in denen der Papst noch als Metropolit von Krakau teilnahm. Sie hatte also eine ähnliche Abfolge und musikalische Gestaltung. Die einfache Konsequenz dieser Tatsache war die Teilnahme in der päpstlichen Andacht der Sänger von Piekary. Die Erfahrung und musikalischen Bega-bungen von Paul Kaplanka, des Organisten der Basilika von Piekary, brachten es mit sich, dass er die ehrenvolle Rolle des Dirigenten des mächtigen Gesang- und Instrumentalorches-ters (zusammen ca. 1200 Musiker) bei der Animation der päpstlichen Andacht übernahm.autor: Panuś, K.

tytuł: Pierwsza konferencja Henri Lacordaire’a w katedrze paryskiej

Studia Pastoralne 7 (2011) 224-238

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Lacordaire, Henri Dominiquehistoria kaznodziejstwaFrancjaXIX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE FIRST HENRI LACORDAIRE CONFERENCE IN THE PARIS CATHEDRAL.
Summary
The famous „les Conferences de Notre-Dame” also known as „les Conferences de Careme” are still very important for the religious life in France. They are addressed to the intelligence and delivered on all Sundays of the Lent in the Notre-Dame in Paris. The beginning was initiated by Henri Dominique Lacordaire (1802–1861), one of the greatest French preachers. The article presents the beginning of the work and analyses the first conference given by Lacordaire on 8 March 1835. The first full Polish translation of the conference is attached to the article because only fragmentary translations of the conference have been known before.autor: Surmiak, W.

tytuł: O poszukujących Boga. Pytania człowieka ponowoczesnego w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Włoch, zatytułowanego Lettera ai cercatori di Dio

Studia Pastoralne 6 (2010) 320-334

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: poszukujący BogaewangelizacjaEpiskopat Włoch

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ÜBER DIE GOTTESSUCHER. FRAGEN EINES POSTMODERNEN MENSCHEN IM LICHT DES DOKUMENTES DER ITALIENISCHEN BISCHOFSKONFERENZ MIT DEM TITEL „BRIEF AN DIE GOTT SUCHENDEN”autor: Swędrowski, J.

tytuł: Wskazania pastoralne Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego na tle epoki oświecenia

Studia Pastoralne 7 (2011) 529-542

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Łubieński, Władysławhistoria duszpasterstwaoświecenieXIX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

PASTORAL RECOMMENDATIONS OF THE PRIMATE OF POLAND WŁADYSŁAW ŁUBIEŃSKI IN PERSPECTIVE OF THE ENLIGHTENMENTautor: Szymik, J.

tytuł: „Kiedy myślę: Ojczyzna, szukam drogi”. Teo-logiczna perspektywa Jana Pawła II w 100-lecie Niepodległości Polski

Studia Pastoralne 15 (2019) 185-198

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: naródojczyznapatriotyzmJan Paweł II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

“When I think: Homeland, I’m looking for the Way”. Theo-logic perspective of John Paul II on the 100-th Anniversary of The Independence of Poland
Summary
Project titled ‘Polonia Restituta. The Decalogue for Poland on the 100th Anniversary of Independence’ is intended by its authors – the Ministry of Science and Higher Education and the Council for Social Affairs of the Polish Episcopal Conference – as a thought about the future of our Homeland and State, about ‘how Poland should look like’. It should be a thought from a clearly defined perspective of Catholic social science, that is a theo-logic perspective. The Minister explains: we need ‘an in-depth reflection on where we are going to and what for, what values should accompany our collective life, what values we should use as the basis to restructure our state’. And later: since ‘the role of the Catholic church is unique and incomparable with any other institution in our history’, consequently, ‘here and now, we will examine Poland through the prism of its teaching, which directed the generations of our ancestors.’
‘Thinking Homeland … Civic virtues and patriotism on the 100th anniversary of regaining independence by Poland’ is one of the ‘commandments’ of the ‘Dec¬alogue for Poland’ under elaboration, i.e. one out of ten segments of theo-logic thinking (the thought guided by the logics of social science derived from the sci¬ence of God) and understanding of the phenomenon of Poland itself. The sub-title clearly specifies further that the subject of the said thought shall be a conjunction of civic virtues (= a set of attitudes resulting from the bonds joining a person and a state) and patriotism (= according to John Paul II: ‘love for everything relating to homeland’, a moral virtue of love to Homeland). And the questions like: how do they relate to each other, whether they are directly or inversely proportional to each other, what ethical/social spaces do they share and which ones are separate for them? etc. Whereas, the two-word title (being the title of Karol Wojtyła’s poem) enables, and – what is more: suggests, inclines – to provide the thought in the light of teaching of our great fellow citizen and compatriot, the saint Pope.
Thus: what John Paul II tries to tell us about what is patriotic and what is civic and about the interrelationship, threats and perspectives between these two aspects? And what – this is the most important question – from his theo-logic thought in this subject could become ‘deca-logic’ (in the perspective of liability and morality) for Poland, for its conversion, good and future?
Karol Wojtyła/John Paul II does not differentiate clearly (he does not formulate strict definitions, does not make differences) between patriotism and civic virtues. The fundamental string of his thought and teaching in this respect is directed to¬wards in-depth understanding and description of patriotism, which leads to civic ethos (the so-called civic virtues, arete politike, that is, a set of attitudes which show concern about the common good, namely, the state). He presents these in several genealogical layers of his works and teaching: within the poetic layer (here, in particular, in his poem titled Thinking Homeland… of 1974), within the essay¬istic layer (here, in particular, in Memory and Identity, written in 1993 and 2005) and within the preacher’s and lecturer’s layer (here, for instance, in homilies and speeches made during pilgrimages to Poland, but not only in these cases, also in some speeches concerning the issue in question, among others, during his famous speech in the Paris-based seat of UNESCO in 1980).
The poem Thinking Homeland…, a text exceptionally dense in terms of lan¬guage and content, published five years after its creation, already during the pon¬tificate, under a nick name, contains several splendid and well-known phrases of Wojtyła: ‘When I think: Homeland, then I express myself and put down my roots’; ‘Is it possible for history to flow against the current of consciences?’’ ‘the liturgy of history’. Fragments of Memory and Identity constitute its essayistic development and interpretation. It is in this work where John Paul II explains fundamental con¬tent of his theology of patriotism/civic virtues, homeland and nation, their history and culture. In short:
Homeland is a heritage, a resource of goods (strictly interrelated spiritual and material values, culture and land) received ‘after ancestors’. The teaching of Christ includes the most in-depth elements of theological vision of the homeland – it ‘opens the notion of homeland towards eschatology and eternity, but by no means deprives it of its earthly content (!). Patriotism means the ‘love for homeland’, an internal attitude (pietas) and a moral virtue, falling within the scope of the 4th commandment of the Decalogue. Both homeland and nation have got their own theological roots and existential reference to the mystery of creation and – similarly as in case of a family – they constitute ‘natural communities’ (nature of a man is of social character; a nation ‘is not a fruit of an ordinary agreement’) and ‘remain realities that cannot be replaced’ (!). What is more to say and describe in more detail in this subject: ‘You cannot […] replace a nation with a state’, ‘the more you cannot convert the nation into the so-called democratic society’. The Pope reaches for Christology also in this case: ‘The mystery of personification, the foundation of the Church, belongs to the theology of nation’ and gives it proper justification and inalienability, direction and depth.
Theology and theo-logics of homeland and nation, as well as a theological re¬flection over relationships between ‘man – nation– homeland – state – civic virtues’, protects the whole difficult, complicated conglomeration, exposed to vagueness and distortions against mistakes and their existential consequences (sometimes with terrible results), such as, on the one side eradication and orphanage, and on the other side, a nationalism (‘so as the inalienable function of the nation will not degenerate into nationalism’). Calling for the ‘”Jagiellonian” dimension of Polish identity’, the Pope writes that ‘Polish identity is, in fact, a multiplicity and plural¬ism, not parochialism and confinement’. At the same time, he defends the – now-adays attacked – strive for protection and development of the ‘nation’s identity’ against its dispersion in transnational and cosmopolitan structures.
He does so through the category of culture, crediting it with fundamental sig¬nificance in his theological thought concerning the nation and state (thus, also the patriotism and civic virtues). During his speech in the seat of UNESCO, he mentioned: ‘The nation is such a great community of people who are joined to-gether with various bonds, but, above all, with culture. The nation exists ‘because of its culture’ and ‘for its culture’. […] There is a basic sovereignty of the society, expressed in the culture of nation. Simultaneously, it is the sovereignty through which a man becomes parallelly the most sovereign.’ He said a terrific thing about his experience of papal service: ‘with my experience of the history of my home¬land, with my increasing experience of the value of nation, I was not a stranger for the people I met. On the contrary, my experience of homeland facilitated, to great extent, my contacts with people and nations on all the continents.’
Consequently, the basic conclusion from ‘thinking: Homeland’: when, in the Chris¬tian, ecclesiastically moderated space, ‘I express myself and put down my roots’ into what is native and national, then the process (and attitudes co-creating it) serves what is universal for all humans, transnational, universal, eternal. Strengthening of (arousing, developing and cleansing) patriotism constitutes the best way to strengthening of (arousing, developing and cleansing) virtues and civic attitudes. Let us emphasise it: both require protection – patriotism need protection against demons of nationalisms, civic virtues – against emptiness of a liberal state, where the nomo-, bureau-, and technocracy cannot defend the panegoism and atrophy of virtues.
‘When I think: Homeland, I’m looking for the way’ – wrote Wojtyła forty-four years ago. The way runs through the Baptism of Poland, teaches. The one dating back to more than a thousand years and the one, in which all subsequent genera¬tions should cleanse themselves. The Baptism will save Independent Poland and its citizens, it will bring the future to both the Homeland and State. The Baptism will put down its and their roots in the redemptive God’s mysteries of creation, personification and love.autor: Tyrała, R.

tytuł: Nowa instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej (2017)

Studia Pastoralne 14 (2018) 71-85

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: muzykaKonferencja Episkopatu Polski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

New Instruction of the Polish Episcopal Conference on Church Music (2017)
Summary
During its meeting on 14 October 2017 in Lublin the Polish Episcopal Conference issued a new instruction on church music which has been being introduced in the Polish dioceses since that day. It is worthwhile to mention that the former and the first Instruction of the Polish Episcopate on Liturgical Music after the 2nd Vatican Council was issued in 1979, b e t he result of the conciliar revival of liturgy and music incorporated in it. This first instruction was approved in the context of post-conciliar reform, and from the time perspective it proved its expediency although in certain points it was certainly not uniformly and fully observed whereas in others somewhat outdated. The new Instruction of the Polish Episcopal Conference on Church Music was preconditioned by the church musicians from all over Poland who are the members of the Association of Church Musicians, and was later perfected by the Sub-Commission of Church Music of the Polish Episcopal Conference. To produce the Instruction in its final form the voices of the bishops responsible for the liturgy and music in the Polish dioceses were carefully considered. Preparation of the new Instruction lasted over 5 years and it is history which will judge whether all the matters were properly dealt with. We can say with absolute certainty that no instruction is able to resolve all the problems which occur in the daily preparation of liturgy and liturgical music. However, the instruction has surely every chance to re-settle certain matters of the entire Polish Church which is what probably the bishops were counting on while approving this document. The new Instruction consists of 12 chapters, introduction and summary. It encompass 66 points with numerous sub-points. The successive chapters are: I. General Rules; II. Musical Functions in Liturgy; III. Music in the Liturgy of the Holy Mass; IV. Music in Liturgical Year; V. Singing the Liturgy of the Hours; VI. Music in the Liturgy of the Holy Sacraments and Sacramentals and during Services; VII. Music in Liturgy Broadcast by Media; VIII. Instrumental Music; IX. Songbooks and Supporting Materials; X. Concerts of Religious Music; XI. Musical Education and Formation; XII. Commissions of Sacred Music and Other Supporting Organizations. All of these issues are thoroughly discussed in the Instruction with a very important note at the end, in which we can read: “[…] the bishops encourage the Polish Association of Church Musicians to prepare a detailed commentary to this Instruction, amongst those the most desirable ones seem to all explanations and focus on all the aspects of the pastoral care of the Church for sacred music” (Instruction of the Polish Episcopal Conference on Church Music, no. 64). The above mentioned note seem particularly important due to the fact that it is impossible to include everything in one document so as to make it substantive and concise. Therefore the Polish Association of Church Musicians, which initiated this new norm in the Polish Church, is about to add the required commentary. It seems a good and proper way of procedure. This article presents the New Instruction in its entirety so as to demonstrate its tremendous role. It also discusses the problems included in the said document. The choice of the subject and its rendition in the jubilee book of Rev. Professor Antoni Reginek PhD Habilitatus stem from the fact that the jubilee celebrator is one of the creators of the Instruction – first as the Chairman of the Polish Association of Church Musicians, then as a Consultant of the Sub-Commission for Church Music – thus it seems perfectly logical that the topic is meaningful and important to him. The author’s wish is to make this article a peculiar kind of tribute paid to the Reverend Professor himself and the token of immense gratitude for Rev. Reginek’s knowledgeability, benevolence and inestimable, friendly and long-lasting cooperation to be hopefully continued in the future.autor: Zimoń, D.

tytuł: Ożywienie wiary i chrześcijańskiego świadectwa w Polsce w programach duszpasterskich na przełomie II i III tysiąclecia

Studia Pastoralne 14 (2018) 409-424

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Konferencja Episkopatu Polskiduszpasterstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Revival of faith and Christian testimony in Poland in pastoral programmes at the turn of the second and third millenniumstrona: 1 spośród: 1
znaleziono: 10 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice