Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ



364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1



autor: Biela, B.

tytuł: Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim na przykładzie ośrodka DA Graniczna w Katowicach

Studia Pastoralne 13 (2017) 151-177

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duszpasterstwo akademickienowa ewangelizacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Realisation of the Church in academic community as experienced in Graniczna Academic Pastoral Ministry Centre in Katowice
Summary
Academic pastoral ministry in Poland in its history executed various models and concepts and the resulting forms of activity. Currently the ministry faces new challenges due to skyrocketing civilisation transformation. Each academic pastoral ministry centre with its own characteristic features resulting from various conditions executes its own objectives. They must, however, result from basic objectives of academic pastoral ministry and at the same time be open for challenges of the contemporary world. Graniczna Academic Pastoral Ministry Centre at the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Katowice executed its objectives on the basis of the ecclesiology of communion and the resulting pastoral strategy plan. The article presents the concept and the forms as well as the methods of operation implemented in the centre in 1991–2001. Many of the actions bore specific fruits, therefore in the era of the new evangelisation and calling for “the pastoral ministry of reformation” it is worthwhile to get acquainted with the concept and operations of this academic centre.



autor: Hudek, W.

tytuł: Udział muzyków piekarskich w nabożeństwie papieskim w Katowicach w czasie II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Studia Pastoralne 2 (2006) 203-211

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IImuzyka sakralnahistoria Kościoła na Śląskupielgrzymki Jana Pawła II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE TEILNAHME DER MUSIKER VON PIEKARY IN DER PAPSTANDACHT IN KATOWICE WÄHREND DER II PILGERFAHRT VON JOHANNES PAUL II NACH POLEN
Der Einsatz des musikalischen Umfelds des Marienheiligtums in den Piekary Śląskie in er Vorbereitung und bei der Durchführung der Treffen mit Johannes Paul II in Katowice am 20. Juni 1983 ergab sich durch zwei Gründe. Zum Ersten hatte die Andacht auf dem Flug-hafen in Muchowiec den Charakter einer Fortsetzung der Ständewallfahrten, in denen der Papst noch als Metropolit von Krakau teilnahm. Sie hatte also eine ähnliche Abfolge und musikalische Gestaltung. Die einfache Konsequenz dieser Tatsache war die Teilnahme in der päpstlichen Andacht der Sänger von Piekary. Die Erfahrung und musikalischen Bega-bungen von Paul Kaplanka, des Organisten der Basilika von Piekary, brachten es mit sich, dass er die ehrenvolle Rolle des Dirigenten des mächtigen Gesang- und Instrumentalorches-ters (zusammen ca. 1200 Musiker) bei der Animation der päpstlichen Andacht übernahm.



autor: Polok, G.

tytuł: Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie działań środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Studia Pastoralne 11 (2015) 177-196

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: DDDUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachmłodzież

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Institutional forms of supporting the young from dysfunctional families as carried out at the University of Economics in Katowice
Summary
The results of the study show that over 40% of the University of Economics in Katowice (UEKat) students grew up in dysfunctional families, mainly burdened with alcoholism. This leads to personality problems during high school education. To challenge this issue the University offered several supportive actions, e.g.: adaptation day lecture “Efficient studying and dysfunctional family”; sharing a guidance book “Spread your wings”; mandatory classes in addiction prevention “Correction” and daily duty hours of psychologist. Activities of the academic chaplaincy “Zawodzie” complement these actions. The chaplaincy organizes a year-long therapy for students of dysfunctional families and offers them pastoral care. The preventive and supportive solutions dedicated to the students of UEKat seem to be a model scheme for other academic communities.



strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)





© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice