Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Ut unum sint | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Kozubek, M.T.

tytuł: Formacja do wspólnotowości – kapłani i seminarzyści w Ruchu Focolari

Studia Pastoralne 6 (2010) 113-133

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: kapłanChiara LubichRuch Focolarijednośćwspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LA FORMAZIONE ALLA VITA COMUNITARIA – I SACERDOTI E SEMINARISTI NEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI.
Riassunto
Questo contributo mette in evidenza il frutto dell’esperienza educativa del Movimento dei Focolari nel settore della formazione dei preti e dei seminaristi. Il Movimento dei Focolari fondato nel 1943 in Italia da Chiara Lubich (1920–2008), è presente in oltre 160 paesi. Il suo scopo specifico è l’unità della famiglia umana (cf. Ut omnes unum sint, Gv 17,21). Dalla sua esperienza educativa scaturisce una pedagogia dell’unità. Essa nel processo educativo sottolinea il ruolo fondamentale della comunità e della dimensione relazionale basata sul comandamento di Gesù Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, nella prospettiva del Che tutti siano uno. La formazione dei sacerdoti e seminaristi del Movimento poggia sulla vita comunitaria (nei focolari per i presbiteri e diaconi focolarini e nei nuclei per i presbiteri e diaconi volontari) auitandosi con i seguenti mezzi:
- la spiritualità dell’unità (comunitaria);
- gli strumenti della spiritualità comunitaria: il patto, la comunione d’anima e di esperienze, l’ora della verità; il colloquio;
- lo stile di vita secondo i sette aspetti, che ordina la vita sacerdotale nelle sue principali dimensioni: la comunione dei beni materiali e il lavoro, l’apostolato, la vita spirituale, la salute, l’armonia dell’ambiente e personale, lo studio, l’aggiornamento e l’uso dei mass media;
- i Centri della spiritualità di comunione per i sacerdoti, diaconi e seminaristi che si trovano nelle cittadelle del Movimento portano una novità. La vita quotidiana dei preti e dei seminaristi è immersa non solo nel contesto della comunità tra di loro, ma in quello di tutta la società multiculturale della cittadella: famiglie, giovani, bambini, ma anche i membri di diverse congregazioni.
Lo scopo principale e – nello stesso tempo – il mezzo della formazione alla vita comunitaria nel Movimento dei Focolari è la mutua e continua carità, che rende possibile l’unità e porta la presenza di Gesù nella collettività.autor: Przygoda, W.

tytuł: Posługa charytatywna Kościoła w okresie pontyfikatu Jana Pawła II

Studia Pastoralne 2 (2006) 153-164

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIubóstwopomoc charytatywnamiłosierdzie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER CARITATIVE DIENST DER KIRCHE IN DER ZEIT DES PONTIFIKATS VON JOHANNES PAUL II
Das Pontifikat Johannes Paul II. war unter vielen Gesichtspunkten einzigartig und un-wiederholbar. Dieser Beitrag betrifft nur die wichtigsten Aspekte des karitativen Dienstes der Kirche im Zeitraum des Pontifikates Johannes Paul II. Die Sorge für die Armen hat eine tiefere Grundlage in der Bibel und auch in den Aussagen des Lehramtes der Kirche von heute. Man kann auch in den amtlichen Aussagen des Papstes Johannes Paul II. von einer Option für die Armen und Schwachen reden. Sehr interessant war in der Lehre dieses Paps-tes die enge Verbindung zwischen der Barmherzigkeit Gottes und der karitativen Tätigkeit der Kirche. Johannes Paul II hat erfolgreich die Theorie und Praxis der Caritas verbunden. Der Papst appellierte bei jeder Gelegenheit an die Staatsoberhäupter und internationalen Einrichtungen, aber auch an alle reichen Leute den armen Nationen, den Hungerleidenden und den Opfern von Naturkatastrophen zu helfen. Der Papst selbst versuchte eine konkrete, praktische Hilfe, vor allem durch den Päpstlichen Rat Cor Unum und durch die von ihm gegründeten Stiftungen: Für die Sahel-Staaten und Populorum progressio, zu leisten.autor: Skrzyś, A.

tytuł: Historyczny wymiar encykliki Ut unum sint Jana Pawła II w dialogu ekumenicznym

Studia Pastoralne 15 (2019) 137-151

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIUt unum sintekumenizm

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Historical Dimension of the Encyclical “Ut unum sint” of John Paul II in the Ecumenical Dialogue
Summary
In its first part the article entitled „Historical Dimension of the Encyclical Ut Unum Sint of John Paul II in the Ecumenical Dialogue” presents the etymology of the appellation „ecumenism”, as well as its historical, geographic and theological sig¬nificance. It also brings closer to the readers two different, but, in the same time, interrelated levels of perception of the term „ecumeny” in today’s Christianity.
The second part of the work features specificity of the – over twenty six years long – pontificate of John Paul II, emphasizing his involvement in unifying and interreligious dialogue in all its dimensions (spiritual, doctrinal and practical).
The third part of the paper consists of detailed analysis of content of all parts of the encyclical Ut Unum Sint (three chapters and the exhortation).
In the final part of article readers can find examples of development of the pres¬ent understanding of Roman Catholic definition of Christian unity.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice