Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: służba liturgiczna | znaleziono 6 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Bartoszek, A.

tytuł: Moralne przesłanie Jana Pawła II do pielęgniarek

Studia Pastoralne 2 (2006) 247-257

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIpielęgniarkisłużba zdrowiaświętość życia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

JOHN PAUL II'S MORAL MESSAGE TO NURSES
This paper is addressed to nurses and healthcare chaplains. It is an attempt to establish a moral message to nurses from John Paul II's teaching that was carried out during his Pon-tificate. Among the sources that contributed significantly to the shape of this work are: an encyclical Evangelium Vitae, an Apostolic Letter Salvifici Doloris as well as many ad-dresses and messages to healthcare professionals. The present synthesis introduces John Paul II as the one highlighting the dignity of nurses (he goes as far as to say that the nursing profession is a vocation) and as the person who constantly stimulated healthcare workers, nurses included, to the general approach to patients involving the spiritual dimension of a human being. John Paul II spoke out forcefully and frequently for the sanctity of the human life. He called on nurses to care for every single patient, especially for the one who is feeble, disabled, elderly or the one who is in persistent vegetative state (PVS). He also recalled repeatedly our fundamental right and duty to raise an objection against all the actions that threaten human life.autor: Biela, B.

tytuł: Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej

Studia Pastoralne 6 (2010) 313-319

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznejduszpasterstwosłużba liturgicznaEpiskopat Polski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIREKTORIUM DES LITURGISCHEN DIENSTESautor: Celary, I.

tytuł: Muzyka liturgiczna w świetle dokumentów Kościoła

Studia Pastoralne 12 (2016) 75-87

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: liturgiamuzykaśpiew religijnySobór Watykański II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Liturgical music in view of documents of the Church
Summary
The Second Vatican Council initiated the process of the renewal of the liturgical music. It explained its task in the service for God and presented the principles of its renewal. This renewal was prepared by pioneers and promoters of the liturgical movement which existed from the second half of the 19th century. Sacrosanctum Concilium, the Constitution on the Sacred Liturgy, pointed that there is an inseparable connection between music and liturgy. Music was presented as an integral part of the solemn liturgy. Singing in liturgy is a form of active participation in liturgical celebrations. It is a form of the confession of faith and an element of deeper entering to the celebration of the mystery of salvation.
The principles of the Constitution define the stage of Church consciousness which inspired and started the era of the renewal of liturgy and church music. Among positive effects of the Council renewal of church music, apart from new liturgical books, there is the fact of existing choirs in Church, cantors and psalterists as well as the extension of music repertoire.
Music education of the clergy and the faithful is still an important task. Above all organists should be taught to organize the singing not to replace the participants of liturgical celebrations in singing.autor: Marek, Z.

tytuł: Katechetyczna służba Kościoła

Studia Pastoralne 1 (2005) 82-88

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: katechezakatechetyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER KATECHETISCHE DIENST DER KIRCHE
Der Verfasser behandelt die immer aktuelle Frage nach den Aufgaben der Kirche gegenüber dem Menschen. Das Problemfeld wird auf einen, aber gewiss wichtigen Wirkungsbereich der Kirche eingeengt, und zwar zum Dienst am Menschen durch die Katechese. Der Verfasser analysiert die katechetischen Dokumente und auf dieser Grundlage weist er nach, dass die Kirche in ihrer an den Menschen orientierten Tätigkeit für ihre oberste Aufgabe die Verkünd-igung des in Jesus Christus ankommenden Gottesreiches, der Heilszeit, erachtet. Auf diesem Grund stellt er die Be-deutung des durch die Kirche verkündeten auferstandenen Christus im Leben des Christen dar. Christus wird für jeden Menschen zum Vorbild des Dienstes und der Liebe und zugleich der Achtung seiner Freiheit. In diesem Zu-sammenhang wird die Frage gestellt, wie die Kirche in ihren einzelnen Gliedern die Absicht entdeckt, die den göt-tlichen Meister geführt hat, als er seine Jünger den Dienst am Menschen durch die Liebe lehrte.autor: Matwiejuk, K.

tytuł: Ormiańska tradycja liturgiczna

Studia Pastoralne 10 (2014) 374-395

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: liturgiaKatolicki Kościół Ormiański

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ARMENIAN LITURGICAL TRADITION
Summary
The Holy Eucharist contains the whole spiritual good of Church. It is Jesus Christ, our Passover. The Church exists owing to the Eucharist. Its celebration in the Armenian Catholic Church is according to ancient rites, which are common in the Armenian Apostolic Church and with some elements of Roman Liturgy. It is presence of Jesus Christ and his saving act. A crucial aspect of the Eucharist is the mystery of crucifiction and resurrection of Jesus Christ. His presence is prolonged beyond celebration due to Eucharistic worship. The Church as people of The New Covenant celebrates The Mystery of Salvation of Jesus Christ from a day of Descent of the Holy Spirit. In sacramental way the passing from the cross to resurrection is presented. The Eucharist is the source and summit of the christian life.autor: Sielepin, A.

tytuł: Kapłan przewodnikiem ludu Bożego

Studia Pastoralne 6 (2010) 56-66

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętykapłaństwonauczaniekierowaniepneumatologiasłużbaświadectwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PRIEST AS A LEADER OF GOD’S PEOPLE.
Summary
The article deals with the role of leadership of the ordained priest. This funcion arises from Christ’s Priesthood, which obviously dierects the Church towards the Father. It happens mainly within liturgy, when a priest is a guide both in teaching and in selfoffering to the Father. An important role of a priest as a leader is to evoke in peoples’ hearts a desire for the Holy Spirit (epicletic attitude), who is the ultimate Guide leading to the full Truth. The priestly spirit of leadership is kerigmatic (proclamation of Good news) and mystagogical, because it initiates into the Mystery of salvation through activating peoples’ common priesthood.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 6 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice