Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego | znaleziono 6 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Adamczyk, D.

tytuł: Miłość ojczyzny w perspektywie chrześcijańskiego powołania do świętości

Studia Pastoralne 5 (2009) 234-249

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: ojczyznanaródpatriotyzm

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LOVE OF ONE’S HOMELAND IN PERSPECTIVE OF THE CHRISTIAN VOCATION TO HOLINESS.
Summary
A Christian expects a full realization of God’s Kingdom. Heaven is his true homeland. However, he lives an earthly life. The Christian vocation is to promote God’s Kingdom on Earth. In considering the Christian vocation to holiness, Christian love for one’s homeland becomes the dictate of one’s conscience. It is connected with a feeling of duty and responsibility for the homeland. Patriotism isn’t only a human value. Its origin is love of God. Love of one’s homeland is even mentioned in Jesus’ teaching. True patriotism derives from the keeping of the commandment of love. Such behavior guarantees social justice and lasting peace between all people. This rule considers especially those who form a nation. Belonging to a nation obliges people to undertake moral responsibility of acting for the benefit of their homeland. One’s concern for the nation should not be limited to knowledge of the past and of traditions. It’s about one’s personal contribution to the act of creating the present reality in the spirit of the gospels.autor: Dziekoński, S.

tytuł: Katecheza wprowadzająca dziecko w sakramenty pokuty i Eucharystii w świetle posoborowych dokumentów Kościoła

Studia Pastoralne 3 (2007) 116-132

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: inicjacja sakramentalna dzieckasakrament pokuty i pojednaniaEucharystiaPierwsza Komunia św.katecheza dzieci

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CATECHESIS INTRODUCING THE CHILD TO THE SACRAMENTS OF PENANCE AND OF THE EUCHARIST IN THE LIGHT OF THE POST-VATICAN II DOCUMENTS OF THE CHURCH
The reflection taken up in this article shows that the documents of the Church which have been published after the II Vatican Council are a rich source of information concerning the preparation of children to the Sacrament of Penance and Reconciliation and to the Sacrament of the Eucharist. In Church teaching after the Council we find not only indicated the content, which should be present in the preparation of children to Penance and the Eucharist, but also its forms and method. The documents of the Church generally outline a certain program or direction of sacramental formation, so the demands given need to be supplemented by a catechetical and pastoral reflection, which would lead to more detailed and practical suggetstions, possible to use in pastoral and catechetical ministry. Although each elaboration must take into consideration elements that are characteristic for the introdution formation of the child to the reality of Penance and the Eucharist, which - in accordance with requirements given in the Church documents after the Council - regard above all the following issues:
- the preparation of children to the Sacraments of Penance and of the Eucharist takes place through a number of stages, which can be called: far, close and direct;
- the formation of penance and eucharistic attitudes begins already in the first months and years of the children's lives, thus the important role of parents and family;
- in the process of introducing children to the reality of Penance and the Eucharist initiation catechesis has a principal role;
- on each of the stages of preparation one has to take into consideration the situation of the catechized, the level of personal development and family environment.autor: Kucza, G.

tytuł: Antropologiczny kontekst w teologii sakramentu pokuty i pojednania

Studia Pastoralne 3 (2007) 9-18

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Bógczłowiekgrzechosoba ludzkasakramentysakrament pokuty i pojednaniaSobór Watykański II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE ANTHROPOLOGICAL ASPECT OF THE THEOLOGY OF THE SACRAMENT OF PENANCE AND RECONCILIATION
In our dissertation attention is concentrated on the sacrament of penance and reconciliation. The fundamental aim is to consider the anthropological dimension of this sacrament. The sacrament of penance, like all the sacraments, is a personal meeting between God and an individual person. Its intent and purpose is to restore that individual's relationship to God: that is, the community of life with Him, lost by sin. The sacrament is not only reconciliation with God, but also with the Church and with other people. Man is reconciled with himself, and what is more, with the whole world. The sacrament of penance and reconciliation is a precious gift given man by a God of Mercy, who is the Father of Mercy and the source of all forgiveness. The sacrament is also a challenge for a person to become totally involved in the process of internal conversion. It builds the identity and integrity of a human being. It allows an individual to find himself and his vocation to live the Divine Life. Finally, it remains the only obvious way of an individual's personal development, the aim of which is to reach human holiness. Our responsibility to freedom is also constantly strengthened by this sacrament.autor: Sobeczko, H.J.

tytuł: Z problematyki teologiczno-pastoralnej sakramentu bierzmowania

Studia Pastoralne 4 (2008) 29-40

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bierzmowaniechrzestEucharystiasakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiegowiek kandydatów do bierzmowania

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

VON DER THEOLOGISCH-PASTORALEN PROBLEMATIK DER FIRMUNG.
Zusammenfassung
Die sakramentale Pastoralpraxis hat sich im Laufe der Jahrhunderte geändert und nahm verschiedene Formen an. Es betrifft auch das Firmsakrament, vor dem die letzte konziliare Liturgiereform relativ große theologische und pastorale Aufgaben gestellt hat. Es scheint, dass die theologische ReflexionbezüglichderFirmungbisherkeinevollständigeundvertiefte Erörterung bekommen hat. Es gibt da viele Ungewissheiten und Unklarheiten. Das beeinflusstdiepastoralePraxis,dieoftdertheologischenReflexionvoranging.DiePraxis hat sehr häufigdietheologischenKonzeptionenerzwungenunderfordert,undessollte eigentlich umgekehrt sein.
Im vorliegenden Aufsatz wurden die konziliaren theologischen Grundzüge des Firmsakramentes und deren verschiedener pastoral-liturgischen Konsequenzen dargestellt. Eine der theologischen Hauptwahrheiten ist der enge Zusammenhang der Firmung mit den anderen Initiationssakramenten (Taufe und Eucharistie). In der Lehre und Praxis darf man sie nie trennen. Die pastoralen Konsequenzen sind folgende: die Reihenfolge der Spendung dieser Sakramente, das optimale Alter der Firmkandidaten, die Eucharistie und nicht die Firmung ist ein Sakrament der christlichen Reife (der Reifeprozess endet mit dem Viatikum – die letzte Eucharistie im Leben), grundsätzlich soll der Firmling keinen neuen Namen beziehen (die Taufe ist wichtiger, und Firmung ist nur ihre Ergänzung).
Schlüsselworte: alter der firmkandidaten, Eucharistie, firmung, initiationssakramente, taufeautor: Tomaszek, Z.

tytuł: Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii dla życia chrześcijańskiego

Studia Pastoralne 4 (2008) 222-232

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Eucharystiażycie chrześcijańskie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE BEDEUTUNG DER TEILNAHME AN DER EUCHARISTIE FÜR DAS CHRISTLICHE LEBENSautor: Zimoń, D.

tytuł: Ożywienie wiary i chrześcijańskiego świadectwa w Polsce w programach duszpasterskich na przełomie II i III tysiąclecia

Studia Pastoralne 14 (2018) 409-424

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Konferencja Episkopatu Polskiduszpasterstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Revival of faith and Christian testimony in Poland in pastoral programmes at the turn of the second and third millenniumstrona: 1 spośród: 1
znaleziono: 6 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice