Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚNadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: nauczanie | znaleziono 23 opisów(-y) | strona: 2 spośród: 3


«
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]

autor: Stala, J.

tytuł: Recepcja pedagogicznych postulatów Jana Fryderyka Herbarta w systemie wychowawczym ks. Walentego Gadowskiego

Studia Pastoralne 3 (2007) 232-238

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Gadowski, WalentyHerbart, Jan Fryderykkatechezametoda monachijskanauczanie religii

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE AUFNAHME DER PÄDAGOGISCHEN POSTULATE VON JOHANN FRIEDRICH HERBARTS IN DER ERZIEHUNGSSYSTEMATIK VON WALENTY GADOWSKI
Die sogenannte Münchner Methode hielt verhältnismäßig schnell auch in Polen Einzug, denn polnische Katecheten, darunter in besonderem Maß jene aus Galizien, nahmen rege und aktiv an den katechetischen Kursen und Kongressen in München wie auch in Wien teil. Polnische Katecheten, darunter insbesondere Walenty Gadowski, trugen wesentlich zur Vervollkommnung dieser Methode bei. Im vorliegenden Artikel werden Fragestellungen um Johann Friedrich Herbarts pädagogísche Forderungen erörtert, speziell in Bezug auf ihre Übernahme in die Erziehungssystematik von Gadowski. Dabei wird zunächst Walenty Gadowskis Einfluss auf die Ausgestaltung der Münchner Methode vorgestellt, anschließend werden die von J.F. Herbart aufgestellten Grundsätze in den pädagogisch-katechetischen Überlegungen Walenty Gadowskis kritisch hinterfragt.autor: Słotwińska, H.

tytuł: Duch Święty w Programie nauczania religii

Studia Pastoralne 4 (2008) 105-121

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bierzmowanieDuch Świętykatechezaprogram katechezynauczaniereligia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE HOLY SPIRIT IN THE PROGRAMME OF RELIGIOUS EDUCATION.
Summary
The article focuses on the programme for high schools. It consists of four parts. In the first part it draws attention to the existing relation between the knowledge of truths about the Holy Spirit and respect for the sacrament of Confirmation. In the second part – the presence of truths about the Holy Spirit are portrayed. The third part contains discussion of the truths present in the Programme. The theme of the fourth part is the next three truths that should be known by the students who are receiving the sacrament of Confirmation.
Keywords: catechesis, Confirmation, Holy Spirit, programme, religion, teachingautor: Tomasik, P.

tytuł: Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła

Studia Pastoralne 13 (2017) 74-86

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiiwychowanieszkoła

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Lesson of religion – a responsible work for the Polish school and The Church
Summary
The article refers to the concept of force in Poland lessons of religion, which is neither catechesis, although the work of catechesis in part, or religious studies lesson, though knowledge about religion provides. It tries to answer the following questions: What are the basic determinants of the concept of school religion classes? What is the concept of school religion classes in Poland? What are the opportunities and threats of this concept of religion classes?autor: Usai, G.

tytuł: L’IR nell’azione di orientamento della comunità educativa

Studia Pastoralne 13 (2017) 237-241

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiiszkoła

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Teaching religion within the framework of school community forming actionsautor: Wierzbicki, M.S.

tytuł: Dimensione religiosa nel processo educativo dell’IRC in Italia

Studia Pastoralne 13 (2017) 242-247

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiireligijność

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Religious dimension of teaching Catholic religion in Italyautor: Zellma, A.

tytuł: Szkolne nauczanie religii wobec zadania przygotowania młodzieży do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie

Studia Pastoralne 5 (2009) 122-132

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnamałżeństworodzinakatechezakatecheza młodzieżykonflikt

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE TEACHING OF RELIGION IN SCHOOLS AS PREPARATION FOR YOUNG PEOPLE TO CONSTRUCTIVELY SOLVE PROBLEMS IN THEIR FUTURE MARRIAGE AND FAMILY.
Summary
Religious education faces various educational tasks at school. The tasks focus on teaching and integral upbringing. They involve further and closer preparation of the youth to married and family life. Conflicts in married and family life and developing appropriate skills seem an essential thematic category for religious education. This article is aimed at finding answers to the following questions: how are the problems related to conflicts in married and family life dealt with in religious education classes at school and how is the task of the preparation of the youth to constructive conflict solving in married and family life carried out. While answering these questions, the religious curriculum at upper secondary school, lower secondary school, and at professional schools are referred to. In order to better understand the issue and to show it in the context of social science, first conflicts in married and family life are presented from a psychological and pedagogical perspective. Next, religious education matters are shown. The analyses carried out here are of theoretical nature only. They are based on religious curriculums at various types of comprehensive, secondary and professional schools.autor: Zellma, A.

tytuł: Obraz kapłana w wypowiedziach wybranych grup katechizowanej młodzieży (studium porównawcze)

Studia Pastoralne 6 (2010) 87-103

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: kapłaństwokapłankatechetykamłodzieżnauczanie religii

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PERCEPTION OF A PRIEST AMONG SELECTED GROUPS OF CATECHIZED YOUTH (COMPARATIVE STUDY).
Summary
In the Year for Priests, it is the person of a priest that arouses the interest of theologians, sociologists and publicists. The following article aims to present the opinions of catechized youth from two randomly selected secondary schools (in Olsztyn and in Wodzisław Śląski). The data collected in diagnostic research have a preliminary diagnostic value since they only describe the tendencies related to the youth’s perception of the priest and attitudes to the tasks and function performed by the priest not only in the Church but also in teenagers’ lives. It was noted that opinions of respondents from Olsztyn and Wodzisław Śląski were fairly similar. Occasionally, different attitudes were observed but only in the case of some specific categories. The students’ answers were in line with the teachings of the Church. An influence of social opinion was also noticed.
The views on religious education proved surprising. Negative opinions prevailed; many students stressed that religious education did not reflect the truth about priestly vocation. Apart from that, regardless of the school type and place of residence, the students suggested that more discussions on priesthood be introduced, alongside with organizing meetings with priests and presenting audiovisual materials depicting priests devoted to God and man. Moreover, they expected testimony of faith on the part of priests and their readiness to serve and help other people.autor: Zellma, A.

tytuł: Regional studies as part of teaching religion to polish youth in schools. Prospects, limitations and challenges

Studia Pastoralne 8 (2012) 149-160

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiiedukacja regionalnakatecheza w szkolemłodzież

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

REGIONAL STUDIES AS PART OF TEACHING RELIGION TO POLISH YOUTHS IN SCHOOLS. Prospects, limitations and challenge
Summary
The aim of this paper is to illustrate prospects, limitations and challenges connected with providing the Polish youth with regional education as part of religious education. The conducted research focuses on: supporting the young in discovering the regional community and the regional cultural heritage, and preparing them for Christian involvement in socio-cultural activities in the region. The following issues have been presented: the nature of regional education in Polish schools, the role and place of regional education in teaching religious education, the practice of providing regional education in religion lessons in secondary schools. All the abovementioned issues have been discussed in the light of the Polish pedagogical and catechetical literature and only with reference to the young. They have shown the complexity and the variety of aspects of regional education in teaching religion to the young. In the closing section, some conclusions and catechetic postulates have been presented.autor: Zellma, A.

tytuł: Wartości edukacyjne muzyki w nauczaniu religii (przyczynek do dyskusji)

Studia Pastoralne 12 (2016) 110-120

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiimuzykapedagogika

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Educational value of music in the teaching of religion (a contribution to the discussion)
Summary
Music occupies an important place in the teaching of religion. It is a the source of content, a carrier of universal values and an effective means of teaching that multilaterally activates children and youth. Apart from the functions of teaching, music performs educational and therapeutic functions. It therefore seems equitable use of music in religious education and to motivate students to direct contact with musical works. This involves supporting the catechized in the experience and understanding of the values that are carried by music. They van be served by various forms of activation of students, such as eg. listening and analyzing pieces of music, making reflection and prayer on the canvas of music, painting a song, singing, creating text and melody, gestures and dance steps to music. Thanks to them there is revealed the educational value of music in the teaching of religion.
With this in mind, it is worth to shape musical culture of religion teachers and their competence in the field of music education. This requires appropriate forms of education during the studies and training in the permanent formation. To achieve pedagogical innovations in the use of music in religion classes it may be helpful to gather the opinions of students and teachers of religion. It seems worth therefore taking empirical research on this topic. This will provide new and interesting ways, activating students multilaterally, to use music in teaching religion.autor: Zellma, A.

tytuł: Nauczanie religii w kontekście reformy systemu edukacji

Studia Pastoralne 13 (2017) 98-108

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiiedukacjaszkoła

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Religious education in the context of the reform of the educational system
Summary
Current changes in the Polish education system give rise to new challenges as well as to teaching and educational dilemmas. They also affect religious education in schools, necessitating discussions and catechetical analyses. This paper focuses on the need to develop new core curriculum for religious education, as well as new syllabuses, textbooks and teaching aids for religious instruction in kindergartens, primary and secondary schools. It indicates the need to specify the stage of school education at which students should be prepared for First Confession and First Holy Communion and for the Sacrament of Confirmation. It is considered important to support teachers of religion in developing competence required to undertake tasks resulting from the reform of the education system. The challenges identified in this way require in-depth and multifaceted reflection and discussion, involvement of competent catechists and religious instructors in solving dilemmas and designing innovative didactic and educational solutions. Teamwork directed towards supporting children and youth in their integral development and education in faith, enhanced with interdisciplinary correlation, can result in bringing forward valuable proposals for religious education in schools.strona: 2 spośród: 3
«
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]
znaleziono: 23 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice