Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "wspólnota" | znaleziono 12 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Celary, I.

tytuł: Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji w nauczaniu papieża Franciszka

Studia Pastoralne 11 (2015) 15-26

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: rodzinamałżeństwoewangelizacjazagrożenie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Christian family as a community of faith and evangelization in the teaching of pope Francis
Summary
In his teaching Pope Francis often emphasizes that the most important duty of the Church is preaching the Gospel. Its proclamation is a sign of maturity of the Church community. However in many situations it should have missionary character. Francis reports that in a secularized world all baptized people are called to give the testimony of faith. He believes that people learn the Gospel within families first and then they would proclaim it to the world. Pope Francis perceives the family as an environment of faith and evangelization. He indicates that raising awareness of Church in this aspect is confronted – especially in the western cultural and social context – with attacks against families which can fulfill their duties facing difficulties.
This aspect is raised in the first part of the article. In the second part, on the social and cultural background teaching of Pope Francis about the role of family as a community of faith and evangelization is presented.autor: Karl, K.M.

tytuł: Geistliche Kompetenz – die correctio fraterna bei Augustinus von Hippo und die révision de vie bei Jaime Bonet

Studia Pastoralne 6 (2010) 155-167

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Augustyn z Hipponycorrectio fraternakompetencje duchowewspólnotażycie duchowe


autor: Kozubek, M.T.

tytuł: Formacja do wspólnotowości – kapłani i seminarzyści w Ruchu Focolari

Studia Pastoralne 6 (2010) 113-133

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: kapłanChiara LubichRuch Focolarijednośćwspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LA FORMAZIONE ALLA VITA COMUNITARIA – I SACERDOTI E SEMINARISTI NEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI.
Riassunto
Questo contributo mette in evidenza il frutto dell’esperienza educativa del Movimento dei Focolari nel settore della formazione dei preti e dei seminaristi. Il Movimento dei Focolari fondato nel 1943 in Italia da Chiara Lubich (1920–2008), è presente in oltre 160 paesi. Il suo scopo specifico è l’unità della famiglia umana (cf. Ut omnes unum sint, Gv 17,21). Dalla sua esperienza educativa scaturisce una pedagogia dell’unità. Essa nel processo educativo sottolinea il ruolo fondamentale della comunità e della dimensione relazionale basata sul comandamento di Gesù Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, nella prospettiva del Che tutti siano uno. La formazione dei sacerdoti e seminaristi del Movimento poggia sulla vita comunitaria (nei focolari per i presbiteri e diaconi focolarini e nei nuclei per i presbiteri e diaconi volontari) auitandosi con i seguenti mezzi:
- la spiritualità dell’unità (comunitaria);
- gli strumenti della spiritualità comunitaria: il patto, la comunione d’anima e di esperienze, l’ora della verità; il colloquio;
- lo stile di vita secondo i sette aspetti, che ordina la vita sacerdotale nelle sue principali dimensioni: la comunione dei beni materiali e il lavoro, l’apostolato, la vita spirituale, la salute, l’armonia dell’ambiente e personale, lo studio, l’aggiornamento e l’uso dei mass media;
- i Centri della spiritualità di comunione per i sacerdoti, diaconi e seminaristi che si trovano nelle cittadelle del Movimento portano una novità. La vita quotidiana dei preti e dei seminaristi è immersa non solo nel contesto della comunità tra di loro, ma in quello di tutta la società multiculturale della cittadella: famiglie, giovani, bambini, ma anche i membri di diverse congregazioni.
Lo scopo principale e – nello stesso tempo – il mezzo della formazione alla vita comunitaria nel Movimento dei Focolari è la mutua e continua carità, che rende possibile l’unità e porta la presenza di Gesù nella collettività.autor: Krzysteczko, H.

tytuł: Aktywność kulturalna w kontekście życia rodzinnego, społeczno-politycznego i zasad moralnych

Studia Pastoralne 3 (2007) 210-231

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: postawy moralneaktywność kulturalnaodpowiedzialnośćwspólnota parafialnarodzinawartościzasady moralne

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CULTURAL ACTIVITY IN THE CONTEXT OF FAMILY LIFE
One of the most significant goals of community life and social development is creating and passing on cultural achievements to future generations (Christifideles laici, 44) which in turn makes human life better, both in terms the of individual and the community (Gaudium et spes, 53). The paper presents the results of surveys carried out in order to find the relations between cultural activity and family life, as well as local and parish community life. The project was conducted by the Silesian University and it was supported by the Regional Local Authorities of the Silesian Region. A group of 1030 women was chosen for the survey. Two extreme groups were selected: the first group featured low cultural activity whereas the second group had considerable cultural involvement. The results were compared regarding various aspects of family and community life. The results revealed that, in terms of the priesthood, there is a favorable correlation between cultural activity, family and community life. High cultural activity also improves family life satisfaction and the feeling of security among family members. However, the survey has also revealed that there can be a negative correlation between cultural activity and moral principles concerning marriage and love in the family. The survey results showed the negative influence of liberal ideology. Some liberal principles, such as tolerance, led to accepting uncritically any kinds of divergence including homosexual relations, abortion and divorce. It seems that culture in the broad meaning of the word, with all its aspects and the people involved in particular, lost its basic dimension and depth. This is contrary to John Paul II's preaching that moral principles are fundamental in any kind of cultural activity. The obtained results require further detailed research so that positive aspects and trends in contemporary culture can be examined and highlighted. A new approach to find ways of implementing and respecting moral principles regarding marriage and family should be looked for, since that is the only natural and indispensable environment for the development of any individual.autor: Kudełka, M.

tytuł: Stowarzyszenie Niniwa nową wspólnotą w Kościele katolickim

Studia Pastoralne 2 (2006) 315-323

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Stowarzyszenie Niniwanowa ewangelizacjaewangelizacjawspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

VEREINIGUNG NINIWA, EINE NEUE GEMEINSCHAFT IN DER KATHOLISCHEN KIRCHEautor: Kudełka, M.

tytuł: "System parafialnych komórek ewangelizacyjnych" sposobem na odnowioną parafię

Studia Pastoralne 3 (2007) 294-300

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: eklezjologiaparafiawspólnota parafialnaSobór Watykański II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"DAS SYSTEM DER EVANGELISIERENDEN ZELLEN IN DER PFARREI" - EINE MÖGLICHKEIT ZU EINER ERNEUERTEN PFARREIautor: Osial, W.

tytuł: Wychowanie do wspólnoty parafialnej jako zadanie szkolnej lekcji religii

Studia Pastoralne 4 (2008) 193-205

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: katechetakatechezalekcja religiiparafiawspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

FORMATION TOWARDS PARISH COMMUNITY AS THE GOAL OF RELIGIOUS EDUCATION IN SCHOOLS.
Summary
The article entitled „Formation Towards Parish Community as the Goal of Religious Education in Schools” is an attempt to describe the role and meaning of religious education in the process of making the parish into a community. The author proves that the religious education inschools can greatly influence to transform the parish into community and the meaning of catechetical instruction cannot be diminished. This analysis is based on the correlation between the catechetical teachingin schools and the pastoral-catechetical activity in the parish. Fr. W. Osial relates first how the catechetical task of formation towards the community is viewed in the documents of the Church. The documents say that this is one of the six fundamental goals of catechesis. The second part of the article is an analysis of the content and forms of education for the community. Numerous and specific examples of the catechetical activity inschools are presented here and are divided into short and long-term (based on the formation in various religious groups) activities. In the last part the author explores the question of the role of the teacher in the process of drawing the pupils into the parish. The teacher’s attitude is one of the most important factors in influencing the participation of young people in the initiatives directed to them. The teacher’s importance as a role model is also stressed, as well as his personal engagement and openness to the problems of youth.
Keywords: catechesis, catechist, community, parish, religious education in schoolsautor: Robek, E.

tytuł: Kapłan w służbie jedności wspólnoty kościelnej

Studia Pastoralne 6 (2010) 23-32

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: doskonałość duchowakapłanduszpasterstwokontemplacjaKościółmisjajednośćwspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER PRIESTER IM DIENST DER EINHEIT DER KIRCHLICHEN GEMEINDE.
Zusammenfassung
Die entscheidenden Worte, aus denen die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden und aus denen der einzelne Christ lebt, kann sich die Kirche nicht selbst zusagen. Ein anderer muss diese Worte sagen: Jesus Christus, der im Wort des Evangeliums und in den Sakramenten zu uns Menschen spricht.
Genau das ist der Sinn des priesterlichen Dienstes. Den Menschen – gleichsam von außen – zuzusagen, was sie sich nicht selbst zusagen können. Etwa die Liebe, die Gott uns in der Hingabe seines Sohnes schenkt. Und die Versöhnung, die er uns anbietet. So leuchten an dieser Stelle vor allem die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung auf. „Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird”. „Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird”. „So spreche ich dich los von deinen Sünden”. – Im Namen Jesu Christi gesprochen, sind dies Worte, die sich die Gemeinschaft der Glaubenden nicht selbst zusagen kann. Für diese Zusagen braucht es jemanden, der durch das Sakrament der Weihe eigens und objektiv dazu bevollmächtigt wird: Eben den Priester.
Über diese wichtige Aufgabe hinaus kommt dem Priester noch ein weiterer wichtiger Dienst in unserer Kirche zu: Der Dienst an der Einheit. Als geweihter Amtsträger hat der Priester die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die einzelne Gemeinde in die Gemeinschaft der Kirche eingebunden bleibt. Immer wieder gilt es deshalb, über den eigenen Kirchturm hinaus zu blicken und im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe mit der Weltkirche verbunden zu sein und aus ihrem Glauben den eigenen Glauben zu stärken.autor: Sodi, M.

tytuł: L’Ordo Paenitentiae: „manuale” di spiritualità per la comunità cristiana. Dai contenuti alle metodologie

Studia Pastoralne 8 (2012) 196-210

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: wspólnotaduchowośćrytuał obrzędów pokutysakrament pokuty i pojednania

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ORDO PAENITENTIAE: „MANUAL” OF SPIRITUALITY FOR CHRISTIAN COMMUNITY. CONTENTS YOU GIVE TO METHODOLOGIES
Summary
There are different ways and perspectives with which one can approach the liturgical book in order to grasp the full potentials and values contained therein. The author examines the Ordo Paenitentiae especially considering it as a „handbook” of spirituality for the Christian community. The goal is one of truly living the forgiveness and reconciliation. For this a set of pedagogical, theological, liturgical and pastoral attentions are to be activated before the celebration, but also during and after, so that the whole Christian life is sustained by a constant attitude of penance, which finds its synthesis really in its celebration.autor: Wiszowaty, E.

tytuł: Budowanie komunii z Bogiem w rodzinie przez słowo Boże

Studia Pastoralne 11 (2015) 83-93

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: słowo Bożerodzinawspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Building communion with God in the family by the word of God
Summary
Marriage and the family are today the subject of many studies in the area of humanities, to mention the social anthropology, pedagogy, psychology, sociology, including the sciences of theology. On the one hand studies draw attention to the significant changes that have taken place in the space of the functions of these institutions, on the other hand to the secularization of marriage and family and the ensuing crisis, the most glaring example of which is the growing number of divorces. At the same time longing for a successful marriage and family relationships as the source of a happy life seems to be un undeniable fact.
The author of the article in the article, in the submitted analyses, seeks to show that true community can exist only on the foundation of the word of God. At the same time he shows the practical dimension of life with the word of God in the family. He draws attention to reading and meditating on the word of God and the role of the word in building relationships, resolving of family crises and upbringing children.strona: 1 spośród: 2
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 12 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice