Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: zły duch | znaleziono 12 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Kozyra, J.

tytuł: Duch Święty w życiu Jezusa według Ewangelii św. Jana

Studia Pastoralne 14 (2018) 498-521

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ewangelia JanaDuch Święty

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Holy Spirit in the Life of Jesus according to the Gospel of St. Johnautor: Kuligowski, R.

tytuł: Duch Święty a moralność chrześcijańska w nauczaniu św. Pawła

Studia Pastoralne 4 (2008) 138-147

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętymiłośćteologia moralnawolność

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER HEILIGE GEIST UND DIE MORALLEHRE DES HL. PAULUS.
Zusammenfassung
Seit vielen Jahren sieht man Bemühungen der Theologen um eine Erneuerung der katholischen Morallehre. Die Erneuerung der Moraltheologie ist mit der Heiligen Schrift stark verbunden. Die Bibel soll die Seele der Moraltheologie sein - wie man in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzil liest. Eine besondere Rolle in der Vervollkommnung der Morallehre kommt dem Studium über die Aussagen des hl. Paulus zu. Er ist überzeugt, dass das moralische Gute eine Frucht des Heiligen Geistes ist. So ist es mit der Liebe, mit der Freiheit und mit allen Werten.
Für den Apostel Paulus ist es ganz klar, dass die ethische Handlung eine Frucht des Glaubens ist. Das Dogma und die Wirkung bleiben einig. Der Mensch soll offen sein, das Licht des Heiligen Geistes anzunehmen.
Schlüsselwörter: Freiheit, Heilige Geist, Liebe, Moraltheologieeiheautor: Misztal, W.

tytuł: Depozytariusz i Pośrednik Ducha. Misja Kościoła i chrześcijanina według katechez sługi Bożego Jana Pawła II "Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka"

Studia Pastoralne 2 (2006) 60-84

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIDuch Świętypneumatologiaeklezjologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DEPOSITAIRE ET MEDIATEUR DE L'ESPRIT: LA MISSION DE L'ÉGLISE ET DU CHRETIEN D'APRES LES CATECHESES DU SERVITEUR DE DIEU JEAN PAUL II "LE SAINT-ESPRIT DANS LA VIE INTERIEURE DE L'HOMME"
Dans ses catéchèses "Le Saint-Esprit dans la vie intérieure de l'homme" le serviteur de Dieu Jean Paul II présente l'importance de l'action de l'Esprit Saint en faveur de l'homme. Selon Lui il s'agit d'un mystère très riche. Parmi ses traits essentiels il faut compter le fait que l'Esprit habite l'homme d'une manière active et efficace. En vertu de cette grâce le chrétien devient dépositaire et médiateur du Saint-Esprit: il reçoit le salut lui-même et participe à ce mystère en faveur des autres. Ainsi le Souffle de Dieu mène vers la plénitude de la vie dans l'éternité et enrichit ceux qui sont en train d'être sauvés en les remplissant de ses dons divers et nombreux. Parmi ces dons, qui sont tous constitutifs pour le salut, le serviteur de Dieu Jean Paul II présente d'une manière particulière: la prière, la foi, l'amour, la paix, la joie et le courage chrétien dont l'enchainement donne une caractéristique profonde et en même temps fort impressionnante de l'action de l'Esprit, de la spiritualité chrétienne, de la rencontre entre Dieu et l'homme.autor: Osewska, E.

tytuł: Wprowadzenie dzieci w tajemnicę Ducha Świętego w środowisku rodzinnym

Studia Pastoralne 4 (2008) 54-64

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętykatecheza dziecipierwsze doświadczeniapierwsze rozmowyrodzinatajemnica wiary

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

INTRODUCTION OF CHILDREN INTO THE MYSTERY OF HOLY SPIRIT IN THE FAMILY ENVIRONMENT.
Summary
Most specialists in pedagogy and catechetics agree that in the process of introducing children to the mystery of the Holy Spirit, parents should not concentrate as much on a speculative way of presenting Holy Spirit, but rather unite and combine children’s everyday experiences with faith reality. The first task of Christian parents should not be the transmission of Catechism, but the care of creating childhood full of love, trust, respect, forgiveness and joy. Only on the basis of faith experiences parents may start to talk with children about the Holy Spirit using correct, interesting and rather simple words. Of significant role in this process ist he person of Jesus Christ. Listening to his words the child will discover the Holy Spirit not as an „anonymous Power,” but as a person, who is present in the Church, keeping vigil over Church development and inspiring Christians for opening, creativity, conversions and perfecting life.
Keywords: child catechesis, family, firstexperiences, first talks, Holy Spirit, mystery of faithautor: Polok, G.

tytuł: Nauka o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele w świadomości uczestników Odnowy w Duchu Świętym

Studia Pastoralne 1 (2005) 246-256

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch ŚwiętyOdnowa w Duchu Świętympneumatologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE LEHRE ÜBER DIE GEGENWART UND DIE WIRKUNG DES HEILIGEN GEISTES IN DER KIRCHE IM BEWUSSTSEIN DER MITGLIEDER DER ERNEUERUNG IM HEILIGEN GEISTautor: Prijatelj, E.

tytuł: Kapłan ze znamieniem posługi

Studia Pastoralne 6 (2010) 46-55

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch ŚwiętyEucharystiakapłaństwopojednanieposługaświętośćuzdrowieniaznak

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

A PRIEST WITH THE SEAL OF HIS MINISTRY OF SERVICE.
Summary
The relation of the priest to Jesus Christ, and in him to his Church, is found in the very being of the priest by virtue of his sacramental consecration and in his ministry. The priest, who reflects his Lord, Jesus Christ is the servant of Christ present in the Church as mystery, communion and mission. Thus, by his very nature and sacramental mission, the priest appears in the structure of the Church as a sign of the absolute priority and gratuitousness of the grace given to the Church by the risen Christ. Through the ministerial priesthood the Church becomes aware in faith that her being comes not from herself but from the grace of Christ in the Holy Spirit. Each priest, whether diocesan or religious, is united to the other members of this presbyterate on the basis of the sacrament of holy orders and by particular bonds of apostolic charity, ministry and fraternity All priests in fact, whether diocesan or religious, share in the one priesthood of Christ the head and shepherd. Finally, because their role and task within the Church do not replace but promote the baptismal priesthood of the entire People of God, leading it to its full ecclesial realization, priests have a positive and helping relationship to the whole community. They have to recognize and uphold the dignity of the ecclesial community serving the sacraments and helping faithfully the given people.autor: Sielepin, A.

tytuł: Kapłan przewodnikiem ludu Bożego

Studia Pastoralne 6 (2010) 56-66

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętykapłaństwonauczaniekierowaniepneumatologiasłużbaświadectwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PRIEST AS A LEADER OF GOD’S PEOPLE.
Summary
The article deals with the role of leadership of the ordained priest. This funcion arises from Christ’s Priesthood, which obviously dierects the Church towards the Father. It happens mainly within liturgy, when a priest is a guide both in teaching and in selfoffering to the Father. An important role of a priest as a leader is to evoke in peoples’ hearts a desire for the Holy Spirit (epicletic attitude), who is the ultimate Guide leading to the full Truth. The priestly spirit of leadership is kerigmatic (proclamation of Good news) and mystagogical, because it initiates into the Mystery of salvation through activating peoples’ common priesthood.autor: Słotwińska, H.

tytuł: Duch Święty w Programie nauczania religii

Studia Pastoralne 4 (2008) 105-121

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bierzmowanieDuch Świętykatechezaprogram katechezynauczaniereligia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE HOLY SPIRIT IN THE PROGRAMME OF RELIGIOUS EDUCATION.
Summary
The article focuses on the programme for high schools. It consists of four parts. In the first part it draws attention to the existing relation between the knowledge of truths about the Holy Spirit and respect for the sacrament of Confirmation. In the second part – the presence of truths about the Holy Spirit are portrayed. The third part contains discussion of the truths present in the Programme. The theme of the fourth part is the next three truths that should be known by the students who are receiving the sacrament of Confirmation.
Keywords: catechesis, Confirmation, Holy Spirit, programme, religion, teachingautor: Tkocz, E.

tytuł: Duch Święty w katechezie młodzieży ponadgimnazjalnej

Studia Pastoralne 4 (2008) 65-76

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bierzmowanieDuch Świętykatecheza młodzieży ponadgimnazjalnejprogram katechezyzadania katechezywychowanie w wierze

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

HOLY SPIRIT IN THE CATECHESIS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS.
Summary
From the point of view of catechising practice since there is the danger of the students’ ignorance of knowledge about the Holy Spirit, His irreplaceable role in leading to a mature faith cannot be neglected. The present study is an attempt to answer the question of what is the role of the Holy Spirit in catechising of secondary school students.
Premises, resulting from catechising’s nature and development conditioning, by which the youth is influenced, indicate the need of permanent catechising about the Holy Spirit as He can be a special help to youth experiencing various emotional states connected with changes of a psycho-physical nature, which affect them at this stage of development.
To basic tasks of of young people during their secondary school catechising include the acquisitionof the ability of giving testimony to the faith. Essential in fulfilling this aim is teaching the truth about the Holy Spirit, not only in factual matters like knowledge about the Holy Spirit, but especially in matters connected with His personal relations with people. Young Christians will be able to give testimony to the faith only if they accept the Holy Spirit as irreplaceable support to human existence both in social and personal dimensions.
Keywords: catechesis of secondary school students, Confirmation, curriculum of catechesis, Holy Spirit, tasks of catechesis, upbringing in faithautor: Wolicki, M.

tytuł: Oznaki prawdziwego opętania

Studia Pastoralne 7 (2011) 418-429

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: egzorcyzmopętaniezły duch

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

SIGNS OF TRUE POSSESSION.
Summary
The author discusses in this article a problem, important for the practice of pastoral care, of the manifestations of possession. He first cites the symptoms listed in the „Ritual of exorcism”, as well as in the opinions of well-known theologians. The symptoms are then discussed by division into three groups: physical, mental and spiritual. The first includes: unusual strength of a destructive nature, hearing strange voices, visual and auditory hallucinations, somatic disorders, self-injurious behavior, the phenomenon of telekinesis. Psychiatric symptoms include unusual knowledge; non-learned language skills; the symptoms of blockage of the mind, emotions and will; disintegration of the psyche. For the spiritual side we include an aversion to people and holy things, blasphemy, disruption of conscience, despair and suicidal thoughts, and Satan-worship.strona: 1 spośród: 2
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 12 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice