Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: duszpasterstwo chorych | znaleziono 34 opisów(-y) | strona: 3 spośród: 4


«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]

autor: Polak, M.

tytuł: Pastoralna posługa Kościoła w szkole

Studia Pastoralne 3 (2007) 275-293

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duszpasterstwoduszpasterstwo dzieciduszpasterstwo młodzieżyszkolnictwokatecheza w szkole

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER PASTORALE DIENST DER KIRCHE IN DER SCHULEautor: Polok, G.

tytuł: Preferencje aksjologiczne studentów wezwaniem dla nauczycieli akademickich do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym

Studia Pastoralne 4 (2008) 268-281

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnaduszpasterstwo akademickieewangelizacjawartości

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

AKSIOLOGISCHE PRÄFERENZEN DER STUDENTEN - EIN AUFRUF AN DIE AKADEMISCHEN LEHRER, ZEUGEN DES GLAUBENS IN IHREM AKADEMISCHEN UMFELD ZU SEINautor: Polok, G.

tytuł: Formy pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym

Studia Pastoralne 10 (2014) 280-295

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: DDAduszpasterstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

FORMS OF PASTORAL SUPPORT TO STUDENTS FROM FAMILIES WITH ALCOHOL PROBLEM
Summary
A group of adults classified as Adult Children of Alcoholics is growing in our country. Also students belong to this group which causes significant pastoral challenge for academic chaplaincy. Students – Adult Children of Alcoholics – that undergo therapy should obtain special support by community of academic chaplaincy. First of all, in the community, they should experience God’s love and anchor their life changes in God’s unconditional love towards them. This experience of meeting God should be achieved by Eucharist, sacrament of penance and reconciliation and sacrament of the sick. Joint and individual reflection upon the Bible, as well as prayers within the community of academic chaplaincy, should also become a way of discovering unconditional love of God and His care about every man. Academic chaplaincy, offering community support to Adult Children of Alcoholics students, should also organize professional psychological and therapeutical support for them.autor: Prasał, A.

tytuł: Działalność duszpasterska i muzyczna ks. Roberta Gajdy na ziemi kłodzkiej

Studia Pastoralne 14 (2018) 157-170

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Gajda, Robertmuzykaduszpasterstwobiogram

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The pastoral and musical activities of Father Robert Gajda in Kłodzko land
Summary
The article deals with the activities of Father Robert Gajda (1890–1952) in Kłodzko land in the years 1917–1924. It is based on heretofore unknown source materials from the priest’s personal file in the record office of the former Grand Deanery of Kłodzko as well as mentions in the local press. Father Gajda started his pastoral activities in the county of Kłodzko in mid-1917, when he became chaplain in Ludwikowice Kłodzkie. There he gained a reputation as a zealous priest loved by his parishioners. In the years 1919–1924 he was chaplain in Stary Wielisław, where he combined his priestly duties with academic studies at the Silesian Conservatory in Wrocław as well as activities as a composer. He created 16 of his first works in Stary Wielisław, the most well-known among them being Missa ”Regina pacis” . Those works were mostly performed in Stary Wielisław, but also in Kłodzko and Lądek-Zdrój. Father Gajda also created an arrangement for choir and orchestra to be performed at the mystery plays of the Lord’s Passion in Gorzanów in 1922. He was also involved in the activities of the Cecilian Society of the County of Kłodzko.autor: Robek, E.

tytuł: Kapłan w służbie jedności wspólnoty kościelnej

Studia Pastoralne 6 (2010) 23-32

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: doskonałość duchowakapłanduszpasterstwokontemplacjaKościółmisjajednośćwspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER PRIESTER IM DIENST DER EINHEIT DER KIRCHLICHEN GEMEINDE.
Zusammenfassung
Die entscheidenden Worte, aus denen die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden und aus denen der einzelne Christ lebt, kann sich die Kirche nicht selbst zusagen. Ein anderer muss diese Worte sagen: Jesus Christus, der im Wort des Evangeliums und in den Sakramenten zu uns Menschen spricht.
Genau das ist der Sinn des priesterlichen Dienstes. Den Menschen – gleichsam von außen – zuzusagen, was sie sich nicht selbst zusagen können. Etwa die Liebe, die Gott uns in der Hingabe seines Sohnes schenkt. Und die Versöhnung, die er uns anbietet. So leuchten an dieser Stelle vor allem die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung auf. „Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird”. „Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird”. „So spreche ich dich los von deinen Sünden”. – Im Namen Jesu Christi gesprochen, sind dies Worte, die sich die Gemeinschaft der Glaubenden nicht selbst zusagen kann. Für diese Zusagen braucht es jemanden, der durch das Sakrament der Weihe eigens und objektiv dazu bevollmächtigt wird: Eben den Priester.
Über diese wichtige Aufgabe hinaus kommt dem Priester noch ein weiterer wichtiger Dienst in unserer Kirche zu: Der Dienst an der Einheit. Als geweihter Amtsträger hat der Priester die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die einzelne Gemeinde in die Gemeinschaft der Kirche eingebunden bleibt. Immer wieder gilt es deshalb, über den eigenen Kirchturm hinaus zu blicken und im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe mit der Weltkirche verbunden zu sein und aus ihrem Glauben den eigenen Glauben zu stärken.autor: Tarnowski, J.

tytuł: Młodzi wobec tajemnicy cierpienia

Studia Pastoralne 1 (2005) 237-245

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: cierpienieduszpasterstwo młodzieżyteologia pastoralna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

JUGENDLICHE VOR DEM GEHEIMNIS DES LEIDENSautor: Widenka, M.

tytuł: Fenomen Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji

Studia Pastoralne 6 (2010) 257-287

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duszpasterstwoSzkoły Nowej Ewangelizacji

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DAS PHÄNOMEN DER KATHOLISCH-KERYGMATISCHEN SCHULEN DER NEUEVANGELISATIONautor: Witko, K.

tytuł: Sekty i nowe ruchy religijne – wyzwanie pastoralne dla Kościołów

Studia Pastoralne 14 (2018) 536-540

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: sektyduszpasterstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Cults and the new religious movements – a pastoral challenge for Churchesautor: Wojaczek, K.

tytuł: Personalistyczno-relacyjny kontekst duszpasterstwa rodzin – subdyscypliny teologii praktycznej

Studia Pastoralne 5 (2009) 251-259

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnaduszpasterstwo rodzinrodzinamałżeństwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

EIN PERSONALISTISCH-RELATIONISCHER KONTEXT DER FAMILIENSEELSORGE – EINER SUBDISZIPLIN DER PASTORALTHEOLOGIEautor: Wojaczek, K.

tytuł: Pastoralne determinanty profilaktyki kryzysu małżeństwa

Studia Pastoralne 11 (2015) 142-152

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: małżeństwoduszpasterstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Pastoral determinants of marriage crisis prevention
Summary
Title of the article means that the pastoral activity of the Church carries the potential of preventive measures against the crisis of marriage. Actualisation of this potential requires, first of all, adequate definition of marriage crisis as a situation in which the following factors coexist: factors that disrupt marriage, the need for an immediate change in the existing situation and the uncertain outlook for the future of the relationship. A derivative term related to a marriage crisis is the concept of crisis tendencies, which means the occurrence of one or at most two factors creating a marriage crisis. The concept of crisis tendencies is important from the point of view of prevention and pastoral commitment of the Church. This commitment can reverse the said tendency and help the marriage to avoid a crisis. One should point at the three elements of the pastoral commitment of the Church in the marriage crisis prevention. The first is to present spouses a model of marriage as their reciprocal gift of themselves. This model is important because it stems from the fact of their personal being. Secondly, it is necessary to show spouses the so called know how knowledge that are mechanisms of various fields of their married life. Here the Church should take advantage of the achievements of humanities. It is important that the choice of these solutions be integrated into the model. Otherwise instead of marriage prevention one shall face disintegration of marriage. Thirdly, a married couple should be informed each time of from which field a particular content comes from: whether it is the official teaching of the Church or a detailed solution offered by secular science. Synergistic approach is often impossible because of the socio-phenomenological model of the sacred-profane relationship by Durkheim and Eliade. That is why a good knowledge of the Second Vatican Council on the autonomy of the temporal is required.strona: 3 spośród: 4
«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]
znaleziono: 34 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice