Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: duszpasterstwo dzieci | znaleziono 40 opisów(-y) | strona: 3 spośród: 4


«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]

autor: Osewska, E.

tytuł: Wprowadzenie dzieci w tajemnicę Ducha Świętego w środowisku rodzinnym

Studia Pastoralne 4 (2008) 54-64

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętykatecheza dziecipierwsze doświadczeniapierwsze rozmowyrodzinatajemnica wiary

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

INTRODUCTION OF CHILDREN INTO THE MYSTERY OF HOLY SPIRIT IN THE FAMILY ENVIRONMENT.
Summary
Most specialists in pedagogy and catechetics agree that in the process of introducing children to the mystery of the Holy Spirit, parents should not concentrate as much on a speculative way of presenting Holy Spirit, but rather unite and combine children’s everyday experiences with faith reality. The first task of Christian parents should not be the transmission of Catechism, but the care of creating childhood full of love, trust, respect, forgiveness and joy. Only on the basis of faith experiences parents may start to talk with children about the Holy Spirit using correct, interesting and rather simple words. Of significant role in this process ist he person of Jesus Christ. Listening to his words the child will discover the Holy Spirit not as an „anonymous Power,” but as a person, who is present in the Church, keeping vigil over Church development and inspiring Christians for opening, creativity, conversions and perfecting life.
Keywords: child catechesis, family, firstexperiences, first talks, Holy Spirit, mystery of faithautor: Pierskała, R.

tytuł: Celebracja Mszy szkolnej

Studia Pastoralne 5 (2009) 182-197

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnaliturgiamsza szkolnaduszpasterstwo dzieciduszpasterstwo młodzieży

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE ZELEBRATION DER SCHULMESSE.
Zusammenfassung
Kirche empfiehlt die Zelebration der Eucharistie mit Kinderbeteiligung, besonders an Werktagen, weil sie Kindern mehr geistigen Nutzen in ihrer eucharistischen Formation bringen kann. In unseren Pfarreien wird sie „Schulmesse” genannt, die jede Woche für die Kinder aus der Grundschule gefeiert wird.
Direktorium für Kindermessen legt einen besonderen Wert auf die Vorbereitung der Gebete, Gesänge, Lesungen und Fürbitten. Diese vorangehende Vorbereitung verlangt vom Vorsteher eine Verständigungskunst mit Erwachsenen und Kindern, die besondere Aufgaben in der Eucharistiefeier übernehmen.
In diesem Beitrag werden die pastoralen Adaptations- und Gestaltungsmöglichkeiten einzelner Teile der Messfeier mit Kindern an Werktagen präsentiert, in Anlehnung an Direktorium für Kindermessen und Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch.
Schulmessen mit einem großen Kinderengagement sind eine ernstzunehmende Chance für die eucharistische Formation, aber sie können keineswegs die einzige Messfeierform für Kinder bleiben, weil Kinder stufenweise in die Sonntagseucharistie mit Erwachsenen eingeführt werden sollen. Aus psychologischen Gründen ist die öftere Zelebration dieser Messfeierform jedoch nicht zu empfehlen. Man kann dadurch leicht den Hauptakzent der Kinderbeteiligung an der Messe auf die Einführung verschieben und die Zelebration der Eucharistie banalisieren.autor: Polak, M.

tytuł: Pastoralna posługa Kościoła w szkole

Studia Pastoralne 3 (2007) 275-293

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duszpasterstwoduszpasterstwo dzieciduszpasterstwo młodzieżyszkolnictwokatecheza w szkole

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER PASTORALE DIENST DER KIRCHE IN DER SCHULEautor: Polok, G.

tytuł: Preferencje aksjologiczne studentów wezwaniem dla nauczycieli akademickich do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym

Studia Pastoralne 4 (2008) 268-281

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnaduszpasterstwo akademickieewangelizacjawartości

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

AKSIOLOGISCHE PRÄFERENZEN DER STUDENTEN - EIN AUFRUF AN DIE AKADEMISCHEN LEHRER, ZEUGEN DES GLAUBENS IN IHREM AKADEMISCHEN UMFELD ZU SEINautor: Polok, G.

tytuł: Formy pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym

Studia Pastoralne 10 (2014) 280-295

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: DDAduszpasterstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

FORMS OF PASTORAL SUPPORT TO STUDENTS FROM FAMILIES WITH ALCOHOL PROBLEM
Summary
A group of adults classified as Adult Children of Alcoholics is growing in our country. Also students belong to this group which causes significant pastoral challenge for academic chaplaincy. Students – Adult Children of Alcoholics – that undergo therapy should obtain special support by community of academic chaplaincy. First of all, in the community, they should experience God’s love and anchor their life changes in God’s unconditional love towards them. This experience of meeting God should be achieved by Eucharist, sacrament of penance and reconciliation and sacrament of the sick. Joint and individual reflection upon the Bible, as well as prayers within the community of academic chaplaincy, should also become a way of discovering unconditional love of God and His care about every man. Academic chaplaincy, offering community support to Adult Children of Alcoholics students, should also organize professional psychological and therapeutical support for them.autor: Prasał, A.

tytuł: Działalność duszpasterska i muzyczna ks. Roberta Gajdy na ziemi kłodzkiej

Studia Pastoralne 14 (2018) 157-170

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Gajda, Robertmuzykaduszpasterstwobiogram

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The pastoral and musical activities of Father Robert Gajda in Kłodzko land
Summary
The article deals with the activities of Father Robert Gajda (1890–1952) in Kłodzko land in the years 1917–1924. It is based on heretofore unknown source materials from the priest’s personal file in the record office of the former Grand Deanery of Kłodzko as well as mentions in the local press. Father Gajda started his pastoral activities in the county of Kłodzko in mid-1917, when he became chaplain in Ludwikowice Kłodzkie. There he gained a reputation as a zealous priest loved by his parishioners. In the years 1919–1924 he was chaplain in Stary Wielisław, where he combined his priestly duties with academic studies at the Silesian Conservatory in Wrocław as well as activities as a composer. He created 16 of his first works in Stary Wielisław, the most well-known among them being Missa ”Regina pacis” . Those works were mostly performed in Stary Wielisław, but also in Kłodzko and Lądek-Zdrój. Father Gajda also created an arrangement for choir and orchestra to be performed at the mystery plays of the Lord’s Passion in Gorzanów in 1922. He was also involved in the activities of the Cecilian Society of the County of Kłodzko.autor: Przygoda, W.

tytuł: Ubóstwo rodzin w Polsce wyzwaniem dla Kościoła

Studia Pastoralne 11 (2015) 107-121

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: ubóstworodzinadzieci

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Poverty of families in Poland as a challenge for the Church
Summary
Economic and social conditions of families are diverse. There are a lot of families of upper and middle class in Poland. According to the report of the Central Statistical Office (GUS) of 2014 entitled: The living conditions of families in Poland there are families in Poland which suffer poverty and are not able to secure even basic needs of their members. It particularly regards children. These families, regardless the causes of their poverty, represent a main challenge for the social services, but also for the Church. Besides material, mental and social needs the Church seeks also to meet spiritual needs of the members of these families. The problem of this study can be summarized in the question: how serious is the problem of poverty among families in Poland and how the Church can support them in the process of overcoming poverty and its consequences? In addition some proposals will be presented regarding ecclesiastical development aid for children from dysfunctional families.autor: Rayzacher-Majewska, A.

tytuł: Wspomagająca rola czasopism katolickich w wychowaniu w wierze dzieci

Studia Pastoralne 10 (2014) 432-452

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: czasopismawychowaniedzieci

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

SUPPORTING ROLE OF CATHOLIC MAGAZINES IN RAISING CHILDREN IN THE FAITH
Summary
The article is showing the possibility of exploiting numerous advantages of children’s religious magazines at the Christian body. Starting from guidelines of the programme first periodicals for children, is analysing present values of magazines addressed to this group of recipients. Against this background it is portraying the prominence of religious magazines. Next a degree of the execution of the fundamental tasks of catechesis – promoting knowledge of the faith, liturgical education, moral formation, teaching to pray, education for community life and missionary initiation on pages of chosen periodicals for children. Recapitulating the supporting role of magazines in bringing up in the faith, it is appointing children for applying them in employing the family for the Christian body. In conclusion he is giving specific possibilities of using magazines in school teaching the religion, including correlation between religion and education.autor: Robek, E.

tytuł: Kapłan w służbie jedności wspólnoty kościelnej

Studia Pastoralne 6 (2010) 23-32

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: doskonałość duchowakapłanduszpasterstwokontemplacjaKościółmisjajednośćwspólnota

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER PRIESTER IM DIENST DER EINHEIT DER KIRCHLICHEN GEMEINDE.
Zusammenfassung
Die entscheidenden Worte, aus denen die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden und aus denen der einzelne Christ lebt, kann sich die Kirche nicht selbst zusagen. Ein anderer muss diese Worte sagen: Jesus Christus, der im Wort des Evangeliums und in den Sakramenten zu uns Menschen spricht.
Genau das ist der Sinn des priesterlichen Dienstes. Den Menschen – gleichsam von außen – zuzusagen, was sie sich nicht selbst zusagen können. Etwa die Liebe, die Gott uns in der Hingabe seines Sohnes schenkt. Und die Versöhnung, die er uns anbietet. So leuchten an dieser Stelle vor allem die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung auf. „Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird”. „Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird”. „So spreche ich dich los von deinen Sünden”. – Im Namen Jesu Christi gesprochen, sind dies Worte, die sich die Gemeinschaft der Glaubenden nicht selbst zusagen kann. Für diese Zusagen braucht es jemanden, der durch das Sakrament der Weihe eigens und objektiv dazu bevollmächtigt wird: Eben den Priester.
Über diese wichtige Aufgabe hinaus kommt dem Priester noch ein weiterer wichtiger Dienst in unserer Kirche zu: Der Dienst an der Einheit. Als geweihter Amtsträger hat der Priester die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die einzelne Gemeinde in die Gemeinschaft der Kirche eingebunden bleibt. Immer wieder gilt es deshalb, über den eigenen Kirchturm hinaus zu blicken und im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe mit der Weltkirche verbunden zu sein und aus ihrem Glauben den eigenen Glauben zu stärken.autor: Skreczko, A.

tytuł: Znaczenie świadectwa wiary rodziców w wychowaniu religijnym ich dzieci

Studia Pastoralne 9 (2013) 33–48

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: dziecirodziceświadkowie wiarywiarawychowanie religijne

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE IMPORTANCE OF THE FAITH OF PARENTS IN RELIGIOUS EDUCATION OF CHILDREN
Summary
The faith of parents is an important factor to be taken into account while weighing the problem of educating children. The parent’s part in religious upbringing of their children is constant meeting the challenges which are the consequence of the sacrament of baptism and the tasks it imposes. The problem is vital, because in the process of religious upbringing the parents should be witnesses, not only instructors. The child’s faith is built on the faith of his parents, who, in their lives, should be authentic witnesses of their faith. They should create appropriate situations that may stimulate their children’s willingness to meet God. Simultaneously, they should observe their children’s spiritual development, without using any forms of pressure. The parent’s faith is an example for a young growing person how to get to know God. Christian parents should not only talk about Christ, but also let their children know Him through their own testimony of life and love.
Keywords: children, faith, parents, religious upbringing, witnesses of faithstrona: 3 spośród: 4
«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]
znaleziono: 40 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice