Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Dobra Nowina" | znaleziono 2 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Dyk, S.

tytuł: Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego

Studia Pastoralne 4 (2008) 148-170

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch ŚwiętyDobra Nowinaewangelizacjahomiliapodmiot przepowiadaniaprzepowiadanie homilijnetreść przepowiadania

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LO SPIRITO SANTO COME SOGGETTO E CONTENUTO DELLA PREDICAZIONE OMILETICA.
Riassunto
Lo Spirito Santo e il principale soggetto della predicazione cristiana. Tale affermazione riguarda soprattutto l`omelia, la quale – essendo continuazione dela parola biblica e facendo parte viva della liturgia – possiede particorale efficaciasalvifica.Grazieall`azionedelloSpirito Santo l`omelia e parola di Dio e comunica Dio. Si puo dire allora che l'omelia è il luogo della presenza e dell`azione dello Spirito Santo. Si tratta cioe della dimensione trinitaria, scritturistica, liturgica e antropologica della presenza e dell`azione dello Spirito nell`omelia. L’Omelia sta a dire „l’irruzione dello Spirito Santo” sull`omileta e sui partecipanti. Per questo l`omileta deve sempre in modo piu profondo rendersi conto della sua „missione spirituale”. Deve essere aperto ai doni dello Spirito e deve aiutare i partecipanti a diventare piu coscienti del ruolo dello Spirito Santo nella trasmissione della fede – attraverso la parola di Dio. L`omelia e anche una occasione privilegiata per presentare ai fedeli tutta la tematica pneumatologica. Tale catechesi l`omileta la deve realizzare non secondo il modo della teologia speculativa, ma secondo lo spirito della liturgia, cioe nel corso dell'anno liturgico. L`omelia pneumatologica deve avere soprattutto il carattare mistagogico: i fedeli devono approfondire la loro consapevolezza che lo Spirito Santo e una persona, persona divina, con la quale si puo e si deve avere una relazione (una comunione) di fede e di vita. Questa comunione salvificaconloSpirtoSantoifedelilapossonosperimentaredurante la celebrazione liturgica.
Parole chiavi: Buona Novella, contenuto della predicazione, evangelizzazione, omelia, predicazione omiletica, soggetto della predicazione, Spirito Santo,autor: Malina, A.

tytuł: Dobra Nowina pomimo złych wieści (Mk 14,1-11)

Studia Pastoralne 7 (2011) 386-397

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: biblistykaEwangelia Markaanaliza narracyjnauczniowie Jezusa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE GOOD NEWS DESPITE BAD NEWS (MARK 14:1-11).
Summary
The subject of the study of the anointing at Bethany narrative (Mark 14:3-9), which is placed between two scenes depicting actions against Jesus: the conspiracy of the chief priests and scribes (Mk 14:1-2) as well as the departure of Judas to the chief priests (Mark 14:10-11). This inclusion belongs to a type of literary device which occurs frequently in the Gospel of Mark: an ongoing story is interrupted by another and is continued and completed once the middle story ends. The chief priests and scribes, who act as initiators and promoters of actions against Jesus, are joined by one of the Twelve. The contrast to these activities is not a people full of admiration for His teaching, but the actions of the woman in Bethany. In this way, her act becomes the content of the Good News proclaimed in spite of bad news about the role of His external and internal enemies. In all circumstances the disciple is called to follow the example of total and unconditional commitment to the Lord, which is presented as a memento for the addressees of the Gospel.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 2 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice