Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Duch Święty" | znaleziono 11 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


»
[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Dyk, S.

tytuł: Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego

Studia Pastoralne 4 (2008) 148-170

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch ŚwiętyDobra Nowinaewangelizacjahomiliapodmiot przepowiadaniaprzepowiadanie homilijnetreść przepowiadania

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LO SPIRITO SANTO COME SOGGETTO E CONTENUTO DELLA PREDICAZIONE OMILETICA.
Riassunto
Lo Spirito Santo e il principale soggetto della predicazione cristiana. Tale affermazione riguarda soprattutto l`omelia, la quale – essendo continuazione dela parola biblica e facendo parte viva della liturgia – possiede particorale efficaciasalvifica.Grazieall`azionedelloSpirito Santo l`omelia e parola di Dio e comunica Dio. Si puo dire allora che l'omelia è il luogo della presenza e dell`azione dello Spirito Santo. Si tratta cioe della dimensione trinitaria, scritturistica, liturgica e antropologica della presenza e dell`azione dello Spirito nell`omelia. L’Omelia sta a dire „l’irruzione dello Spirito Santo” sull`omileta e sui partecipanti. Per questo l`omileta deve sempre in modo piu profondo rendersi conto della sua „missione spirituale”. Deve essere aperto ai doni dello Spirito e deve aiutare i partecipanti a diventare piu coscienti del ruolo dello Spirito Santo nella trasmissione della fede – attraverso la parola di Dio. L`omelia e anche una occasione privilegiata per presentare ai fedeli tutta la tematica pneumatologica. Tale catechesi l`omileta la deve realizzare non secondo il modo della teologia speculativa, ma secondo lo spirito della liturgia, cioe nel corso dell'anno liturgico. L`omelia pneumatologica deve avere soprattutto il carattare mistagogico: i fedeli devono approfondire la loro consapevolezza che lo Spirito Santo e una persona, persona divina, con la quale si puo e si deve avere una relazione (una comunione) di fede e di vita. Questa comunione salvificaconloSpirtoSantoifedelilapossonosperimentaredurante la celebrazione liturgica.
Parole chiavi: Buona Novella, contenuto della predicazione, evangelizzazione, omelia, predicazione omiletica, soggetto della predicazione, Spirito Santo,autor: Dziekoński, S.

tytuł: Tajemnica Ducha Świętego w katechezie sakramentu bierzmowania

Studia Pastoralne 4 (2008) 90-104

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bierzmowanieDuch Świętyinicjacja chrześcijańska

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE MYSTERY OF THE HOLY SPIRIT IN THE CATECHESIS FOR THE SACRAMENT OF CONFIRMATION.
Summary
Preparing for the Sacrament of Confirmation is one of the more important issuesof contemporary catechesis. In Poland many interesting programs directly concerning this preparation have been published. These differ between them on the level of substance and methods. Whatever a program is to be accepted, it must be remembered that the central theme of these encounters should be the mystery of the Holy Spirit. This mystery can be fathomed from different sides and in many ways, but always with the use of biblical sources, patristic sources, the teaching of the Church and the rich theological reflectionthatis available. In the context of Confirmation especially important are the issues concerning the presence and action of the Holy Spirit at the beginning of the Church and in full Christian initiation; the gifts and fruits of the Holy Spirit; life in the power of the Holy Spirit in the contemporary world. These issues have been developed in this article, addressed above all to those responsible for the catechesis of those preparing for the Sacrament of Confirmation.
Keywords: christian initiation, Confirmation, Holy Spiritautor: Kozyra, J.

tytuł: Duch Święty w życiu Jezusa według Ewangelii św. Jana

Studia Pastoralne 14 (2018) 498-521

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ewangelia JanaDuch Święty

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Holy Spirit in the Life of Jesus according to the Gospel of St. Johnautor: Kuligowski, R.

tytuł: Duch Święty a moralność chrześcijańska w nauczaniu św. Pawła

Studia Pastoralne 4 (2008) 138-147

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętymiłośćteologia moralnawolność

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER HEILIGE GEIST UND DIE MORALLEHRE DES HL. PAULUS.
Zusammenfassung
Seit vielen Jahren sieht man Bemühungen der Theologen um eine Erneuerung der katholischen Morallehre. Die Erneuerung der Moraltheologie ist mit der Heiligen Schrift stark verbunden. Die Bibel soll die Seele der Moraltheologie sein - wie man in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzil liest. Eine besondere Rolle in der Vervollkommnung der Morallehre kommt dem Studium über die Aussagen des hl. Paulus zu. Er ist überzeugt, dass das moralische Gute eine Frucht des Heiligen Geistes ist. So ist es mit der Liebe, mit der Freiheit und mit allen Werten.
Für den Apostel Paulus ist es ganz klar, dass die ethische Handlung eine Frucht des Glaubens ist. Das Dogma und die Wirkung bleiben einig. Der Mensch soll offen sein, das Licht des Heiligen Geistes anzunehmen.
Schlüsselwörter: Freiheit, Heilige Geist, Liebe, Moraltheologieeiheautor: Misztal, W.

tytuł: Depozytariusz i Pośrednik Ducha. Misja Kościoła i chrześcijanina według katechez sługi Bożego Jana Pawła II "Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka"

Studia Pastoralne 2 (2006) 60-84

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIDuch Świętypneumatologiaeklezjologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DEPOSITAIRE ET MEDIATEUR DE L'ESPRIT: LA MISSION DE L'ÉGLISE ET DU CHRETIEN D'APRES LES CATECHESES DU SERVITEUR DE DIEU JEAN PAUL II "LE SAINT-ESPRIT DANS LA VIE INTERIEURE DE L'HOMME"
Dans ses catéchèses "Le Saint-Esprit dans la vie intérieure de l'homme" le serviteur de Dieu Jean Paul II présente l'importance de l'action de l'Esprit Saint en faveur de l'homme. Selon Lui il s'agit d'un mystère très riche. Parmi ses traits essentiels il faut compter le fait que l'Esprit habite l'homme d'une manière active et efficace. En vertu de cette grâce le chrétien devient dépositaire et médiateur du Saint-Esprit: il reçoit le salut lui-même et participe à ce mystère en faveur des autres. Ainsi le Souffle de Dieu mène vers la plénitude de la vie dans l'éternité et enrichit ceux qui sont en train d'être sauvés en les remplissant de ses dons divers et nombreux. Parmi ces dons, qui sont tous constitutifs pour le salut, le serviteur de Dieu Jean Paul II présente d'une manière particulière: la prière, la foi, l'amour, la paix, la joie et le courage chrétien dont l'enchainement donne une caractéristique profonde et en même temps fort impressionnante de l'action de l'Esprit, de la spiritualité chrétienne, de la rencontre entre Dieu et l'homme.autor: Osewska, E.

tytuł: Wprowadzenie dzieci w tajemnicę Ducha Świętego w środowisku rodzinnym

Studia Pastoralne 4 (2008) 54-64

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętykatecheza dziecipierwsze doświadczeniapierwsze rozmowyrodzinatajemnica wiary

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

INTRODUCTION OF CHILDREN INTO THE MYSTERY OF HOLY SPIRIT IN THE FAMILY ENVIRONMENT.
Summary
Most specialists in pedagogy and catechetics agree that in the process of introducing children to the mystery of the Holy Spirit, parents should not concentrate as much on a speculative way of presenting Holy Spirit, but rather unite and combine children’s everyday experiences with faith reality. The first task of Christian parents should not be the transmission of Catechism, but the care of creating childhood full of love, trust, respect, forgiveness and joy. Only on the basis of faith experiences parents may start to talk with children about the Holy Spirit using correct, interesting and rather simple words. Of significant role in this process ist he person of Jesus Christ. Listening to his words the child will discover the Holy Spirit not as an „anonymous Power,” but as a person, who is present in the Church, keeping vigil over Church development and inspiring Christians for opening, creativity, conversions and perfecting life.
Keywords: child catechesis, family, firstexperiences, first talks, Holy Spirit, mystery of faithautor: Polok, G.

tytuł: Nauka o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele w świadomości uczestników Odnowy w Duchu Świętym

Studia Pastoralne 1 (2005) 246-256

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch ŚwiętyOdnowa w Duchu Świętympneumatologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE LEHRE ÜBER DIE GEGENWART UND DIE WIRKUNG DES HEILIGEN GEISTES IN DER KIRCHE IM BEWUSSTSEIN DER MITGLIEDER DER ERNEUERUNG IM HEILIGEN GEISTautor: Prijatelj, E.

tytuł: Kapłan ze znamieniem posługi

Studia Pastoralne 6 (2010) 46-55

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch ŚwiętyEucharystiakapłaństwopojednanieposługaświętośćuzdrowieniaznak

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

A PRIEST WITH THE SEAL OF HIS MINISTRY OF SERVICE.
Summary
The relation of the priest to Jesus Christ, and in him to his Church, is found in the very being of the priest by virtue of his sacramental consecration and in his ministry. The priest, who reflects his Lord, Jesus Christ is the servant of Christ present in the Church as mystery, communion and mission. Thus, by his very nature and sacramental mission, the priest appears in the structure of the Church as a sign of the absolute priority and gratuitousness of the grace given to the Church by the risen Christ. Through the ministerial priesthood the Church becomes aware in faith that her being comes not from herself but from the grace of Christ in the Holy Spirit. Each priest, whether diocesan or religious, is united to the other members of this presbyterate on the basis of the sacrament of holy orders and by particular bonds of apostolic charity, ministry and fraternity All priests in fact, whether diocesan or religious, share in the one priesthood of Christ the head and shepherd. Finally, because their role and task within the Church do not replace but promote the baptismal priesthood of the entire People of God, leading it to its full ecclesial realization, priests have a positive and helping relationship to the whole community. They have to recognize and uphold the dignity of the ecclesial community serving the sacraments and helping faithfully the given people.autor: Sielepin, A.

tytuł: Kapłan przewodnikiem ludu Bożego

Studia Pastoralne 6 (2010) 56-66

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętykapłaństwonauczaniekierowaniepneumatologiasłużbaświadectwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PRIEST AS A LEADER OF GOD’S PEOPLE.
Summary
The article deals with the role of leadership of the ordained priest. This funcion arises from Christ’s Priesthood, which obviously dierects the Church towards the Father. It happens mainly within liturgy, when a priest is a guide both in teaching and in selfoffering to the Father. An important role of a priest as a leader is to evoke in peoples’ hearts a desire for the Holy Spirit (epicletic attitude), who is the ultimate Guide leading to the full Truth. The priestly spirit of leadership is kerigmatic (proclamation of Good news) and mystagogical, because it initiates into the Mystery of salvation through activating peoples’ common priesthood.autor: Słotwińska, H.

tytuł: Duch Święty w Programie nauczania religii

Studia Pastoralne 4 (2008) 105-121

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bierzmowanieDuch Świętykatechezaprogram katechezynauczaniereligia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE HOLY SPIRIT IN THE PROGRAMME OF RELIGIOUS EDUCATION.
Summary
The article focuses on the programme for high schools. It consists of four parts. In the first part it draws attention to the existing relation between the knowledge of truths about the Holy Spirit and respect for the sacrament of Confirmation. In the second part – the presence of truths about the Holy Spirit are portrayed. The third part contains discussion of the truths present in the Programme. The theme of the fourth part is the next three truths that should be known by the students who are receiving the sacrament of Confirmation.
Keywords: catechesis, Confirmation, Holy Spirit, programme, religion, teachingstrona: 1 spośród: 2
»
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 11 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice