Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "XX wiek" | znaleziono 7 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Galek, Cz.

tytuł: Wychowanie religijne dzieci i młodzieży szkolnej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pięknej i pamiętnikarskiej

Studia Pastoralne 5 (2009) 213-233

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia duszpasterstwaXIX wiekXX wiekwychowanie w wierze

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RELIGIOUS EDUCATION OF SCHOOL CHILDREN AND STUDENTS IN THE TERRITORY OF POLAND IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES IN THE LIGHT OF LITERATURE AND MEMOIR WRTINGS.
Summary
The research objective of the article is to show the methods and forms of religious education of school children and students in the late 19th and early 20th centuries in the territory of Poland based on fiction and memoir writings. Religious instruction teachers were responsible for teaching religion at schools. Some of them conducted classes in accordance with the teaching methodology; they were able to make students interested in religious matters, and they were treated as authorities and became their students’ spiritual mentors. Others did not contribute much to the religious and moral shaping of young people, due to the lack of teaching skills or appropriate knowledge, or because they treated their duties carelessly. The authorities representing foreign rule in the territory of Poland, by treating religion instrumentally, forced students to various religious practices, which created a negative effect, and turned the students off religion and the Church. Many students were deep believers and practicing Catholics. However, lack of proper educational impact caused some students’ difficulties with faith. Some of them even considered themselves atheists. The source material presented in the article can also be instructive for contemporary teachers of religious education.autor: Górecki, J.

tytuł: Pobożność pielgrzymkowa Górnoślązaków na przełomie XIX i XX wieku

Studia Pastoralne 2 (2006) 193-202

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na ŚląskupobożnośćXIX wiekXX wiekpobożność pielgrzymkowapielgrzymowanie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE FRÖMMIGKEIT DER OBERSCHLESICHEN PILGER AN DER WENDE DES XIX UND XX JAHRHUNDERTS
Die Frömmigkeit vieler oberschlesischen Pilger an der Wende des XIX und XX Jahr-hunderts war stark im "Genius loci" der Pilgerorte verankert, wobei sich and die Spitze Marienwallfahrtsorte (Kalvarien) schoben. Die Pilgerorte im religiösen Bewusstsein des oberschlesischen Volkes waren dank Gottes Vorsehung ausgewählt. Sie erschienen als Orte besonderer Gnaden, sozialer Verbundenheit und Freiheit, des Gebetes und der Freude. Solche Orte findet man sowohl in Nieder- wie auch Ober-schlesien. Das wichtigste ist aber das religiöse Erleben am heiligen Ort. Die Eucharistie füllt den heiligen Ort aus. Mit der Stärke der Eucharistie ist die Kirche als Gottes Volk "gewachsen" und "zusammengewachsen". Diese sich am Pilgerort bauende Kirche wurde zum "eklesialen" Gär-stoff der Familien, und so auch der Pfarrgemeinden. Diese sich bauende Kirche war auch ein Zeichen der eschatologischen Einigkeit, die uns Himmel erwartet - in Verbundenheit mit Gott. Im Pilgerphänomen kommt auch die eschatologische, Marien- und Passions Dimension zum Vorschein, durch welche sich die Kirche in Oberschlesien selbst realisierte.autor: Maciejewski, W.

tytuł: Chrześcijańska codzienność ludzi świeckich w twórczości pisarskiej ks. Franciszka Grudnioka (1920–1998)

Studia Pastoralne 11 (2015) 197-207

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: XX wiekduchowośćświeccy

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Christian everyday life of lay persons as presented in the writings of father Franciszek Grudniok (1920–1998)
Summary
Franciszek Grudniok’s writings show several aspects of Christian life. Saying prayers and conducting religious practices, which lead to holiness in everyday life, are the major ones. A prayer is described as the foundation of Christian life. Listening to the Word of God and obeying it in everyday life is a special kind of prayer. The author presents a great value of the Word of God in the course of Christian development. An important aspect in Christian life is proper experience of Eucharist and confession as the basic sacraments. These two factors let people develop spiritual life. Next, the paper presents Grudniok’s view on human suffering. It is shown as a kind of mystery which is difficult to describe. The topic was familiar to Franciszek Grudniok. He wanted to present suffering as a treasure of spiritual life. Finally, several forms of spiritual life suggested by Franciszek Grudniok to lay persons are presented. Spirituality of St. Mary, Eucharistic spirituality as well as the spirituality of various Saints are shown in the paper.autor: Miławicki, M.

tytuł: Duszpasterstwo parafialne oo. Dominikanów w archidiecezji lwowskiej w okresie międzywojennym. Rekonesans badawczy

Studia Pastoralne 10 (2014) 112-132

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duszpasterstwodominikanieXX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PASTORAL ACTIVITY OF THE DOMINICANS IN THE ARCHDIOCESE OF LVIV IN THE INTERWAR PERIOD. RECONNAISSANCE OF RESEARCH
Summary
This article gives an outline of the Domenican parish ministry in the Roman-Catholic Archdiocese of Lviv in 1918-1939, where 9 Dominican monasteries and the same parishes were located. Three parishes was incorporated into the monastery of Lviv. Polish Province of Dominican Order had got the most of the parish in the archdiocese of Lviv. Two parishes were transferred to the diocesan clergy in the second half of the 30 of the twentieth century. An important element in the pastoral care of the parish was parish catechesis in schools and outside them. Parish work was also accompanied by a variety of special pastoral care. Here I discussed only Marian shrines that worked at the Dominican parishes through which parishes are better developed. Other forms of pastoral special (brotherhoods and religious associations and work among students and intellectuals) has been omitted here, because they require separate studies. The pastoral activity intermingled typical folk devotions, the cult of relics and saints and more complex intellectual formation, aiming to deepen their religious knowledge. In all these activities preaching was essential. The article revealed research capabilities, as well as the state mainly from sources preserved in the collections of the Archives of the Polish Province of the Dominican Order in Cracow.autor: Pakuza, J.

tytuł: Życie religijne Polaków wysiedlonych do Związku Radzieckiego w latach 1939–1945 w świetle ich wspomnień. Studium historiograficzne

Studia Pastoralne 11 (2015) 240-255

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: XX wiekreligijnośćZwiązek Radzieckihistoriografia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Religious life of Poles displaced to Soviet Union in the light of their memoirs. Historiographical study
Summary
The historiography study is an attempt to present an actual state of memoirs, elaborations, dictionaries and periodicals connected with religious life of Poles displaced to the Soviet Union between 1939 and 1945.
During the Second World War many Polish clericals and laics were displaced to the Soviet Union mostly because of deportation. Their faith and belief, directly determining the way of their lives as displaced people, became phenomena in the whole history of the Catholic Church.autor: Reginek, A.

tytuł: Tradycja śpiewów przed kazaniem i po kazaniu w zbiorach pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Studia Pastoralne 7 (2011) 266-276

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: muzyka sakralnapieśń kościelnahomiletykahistoria Kościoła na ŚląskuXIX wiekXX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

TRADITION OF SINGING BEFORE AND AFTER A SERMON IN COLLECTIONS OF CHURCH HYMNS IN UPPER SILESIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY.
Summary
The songs related to the proclamation of the word of God belong to the oldest ones in the Polish language and form a group of so-called „sermon songs”. They were helpful in the active participation in the liturgy of the Eucharist when it was celebrated in Latin. Especially in the XIX and XX centuries, the tradition of their performance, in and out of the liturgy, was very alive also in Silesia. The old Polish sources of Church songs show an extensive collection of songs intended to be sung before and after a sermon. In the actual repertory of Church songs there are more than a dozen of them. Regarding the theological content of these songs sung before the sermon are the beseeching prayers for the light of the Holy Spirit and God’s wisdom for the preacher and listeners. When they are sung after the sermon, they are a begging for God’s help for the fulfillment of the teaching. Nowadays, the importance of these songs is decreasing and this process is related to the Second Vatican Council’s liturgical reform which underlines the function of the homily and the continuity of the Liturgy of the Word. However, in these circumstances it seems to be still possible to maintain the tradition of singing and imploring the grace of the Holy Spirit.autor: Szałanda, T.

tytuł: Exemplum w kaznodziejstwie z przełomu XIX i XX wieku. Przyczynek do badań kaznodziejstwa na przełomie wieków

Studia Pastoralne 7 (2011) 447-456

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykaXIX wiekXX wiekexemplumprzykład

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

AN EXAMPLE OF SERMONS AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIESstrona: 1 spośród: 1
znaleziono: 7 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice