Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "chrzest" | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Kulbacki, P.

tytuł: Chrzest sakramentem wiary w wypowiedziach Jana Pawła II

Studia Pastoralne 15 (2019) 116-124

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIchrzestwiara

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Baptism as the Sacrament of Faith in statements of John Paul II
Summary
John Paul II often emphasized the role of baptismal spirituality. Some of his state¬ments about baptism were referred to in the study. The Pope reminded us of the meaning of baptism as a covenant of faith. It is closely related to the conversion of man. Faith and conversion are personalistic, because they result from a personal decision of man recognizing Jesus Christ as his Savior and Lord and giving Him his life. Parents and godparents directly influence the upbringing of children and play an important role in the process of forming the life of faith. Evangelization is carried out in the name of the Church, therefore it is directed towards baptism that includes the Church community. Infused with the spirit of the gospel culture becomes an important means of evangelization. Baptism creates a common sacramental plane for all Christ’s followers. It has ecumenical consequences not only in relations between the Churches, but also within many families.autor: Sobeczko, H.J.

tytuł: Z problematyki teologiczno-pastoralnej sakramentu bierzmowania

Studia Pastoralne 4 (2008) 29-40

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bierzmowaniechrzestEucharystiasakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiegowiek kandydatów do bierzmowania

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

VON DER THEOLOGISCH-PASTORALEN PROBLEMATIK DER FIRMUNG.
Zusammenfassung
Die sakramentale Pastoralpraxis hat sich im Laufe der Jahrhunderte geändert und nahm verschiedene Formen an. Es betrifft auch das Firmsakrament, vor dem die letzte konziliare Liturgiereform relativ große theologische und pastorale Aufgaben gestellt hat. Es scheint, dass die theologische ReflexionbezüglichderFirmungbisherkeinevollständigeundvertiefte Erörterung bekommen hat. Es gibt da viele Ungewissheiten und Unklarheiten. Das beeinflusstdiepastoralePraxis,dieoftdertheologischenReflexionvoranging.DiePraxis hat sehr häufigdietheologischenKonzeptionenerzwungenunderfordert,undessollte eigentlich umgekehrt sein.
Im vorliegenden Aufsatz wurden die konziliaren theologischen Grundzüge des Firmsakramentes und deren verschiedener pastoral-liturgischen Konsequenzen dargestellt. Eine der theologischen Hauptwahrheiten ist der enge Zusammenhang der Firmung mit den anderen Initiationssakramenten (Taufe und Eucharistie). In der Lehre und Praxis darf man sie nie trennen. Die pastoralen Konsequenzen sind folgende: die Reihenfolge der Spendung dieser Sakramente, das optimale Alter der Firmkandidaten, die Eucharistie und nicht die Firmung ist ein Sakrament der christlichen Reife (der Reifeprozess endet mit dem Viatikum – die letzte Eucharistie im Leben), grundsätzlich soll der Firmling keinen neuen Namen beziehen (die Taufe ist wichtiger, und Firmung ist nur ihre Ergänzung).
Schlüsselworte: alter der firmkandidaten, Eucharistie, firmung, initiationssakramente, taufeautor: Tirpák, P.

tytuł: Podnety pre predmetovú a podmetovú katechézu o sviatosti krstu na slovensku

Studia Pastoralne 7 (2011) 555-565

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: katechezachrzestSłowacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

OBJECT AND SUBJECT-RELATED ASPECTS OF BAPTISMAL CATECHESIS IN SLOVAKIAstrona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice