Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 styczeń od 1315
Zebranie pracowników Instytutu Nauk Teologicznych

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: przeniesione z 21.01. na 13.01., godz. 10.00-12.15 w sali 206

ks. R. Buchta: konsultacje z 15.01 i 22.01 przeniesione na 29.01. godz. 9.30-10.30 oraz 13.30-15.30

ks. I. Celary: 21.01 i 22.01 - godz. 12.30-14.00 oraz 27.01 - godz. 9.30-11.00

ks. W. Surmiak: w sesji: 28.01, 03.02, 10.02 – 8.30-10.00

ks. L. Szewczyk: konsultacje 16.01 i 23.03 – odwołane (delegacja zagraniczna). W czasie sesji: 28.01 (wtorek), godz. 12.00-13.30; 05.02 (środa), godz. 12.00-13.30

B. Urbanek: w sesji we wtorki (28.01; 4.02; 11.02) w godz. 9:30-11:00.

ks. R. Dappa: zamiast 10.01 (piątek) odbędą się 17.01 (piątek) godz. 9.45-10.30

ks. P. Sawa: przeniesione z wtorku, 21.01 na środę, 22.01, godz. 12:00-13:30

M. Kozubek: zamiast 14.01 odbędą się 21.01 od 15.00-16.30

ks. D. Ledwoń: 23 stycznia odwołuje dyżur i będzie do dyspozycji 30 stycznia od 11:30 do 14:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. L. Szewczyk: monograf z 16.01 i 23.01, godz. 11.30-13.00 przeniesiony na 17.12, godz. 11.00-14.00

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ337 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "młodzież" | znaleziono 10 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Anglarès, M.

tytuł: L’éducation chrétienne des jeunes en France

Studia Pastoralne 13 (2017) 264-275

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiiFrancjamłodzież

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Christian education of youth in Franceautor: Drożdż, A.

tytuł: Młodzież poddawana wielorakiej manipulacji

Studia Pastoralne 13 (2017) 178-193

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: młodzieżwychowanie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Youth under multiple Manipulation
Summary
The publication focuses on the manipulation of today’s youth as well as of their affairs. The first area concerns multiple methods of “attracting” young people to secular culture and pseudoculture. This is caused primarily by social fashion factors. It is also a strong area of nearly complete demoralization. The second area concerns medialization of the youth. This world appears in the media as a world of “computer people” and participation in “the network”. This applies above all to Facebook. The publication refers to earlier works by Ben Mezrich and Even Baileyn. Another important element of taking control over young people today is the area of economy. The author highlights the fact, that young people enter the labour market with greater difficulties compared to the older generation. This generation is seeking for livelihood and development in their work. Changes in the area of economy are forcing young people to reject the fixed both post-Marxism, and Taylorism, since both of them are ruthless for the young people. This is mainly due to the economic manipulation to which young people are powerless.autor: Ebertz, M.N.

tytuł: Europa: Eine immer komplexere und ausdifferenziertere Gesellschaft. Junge Menschen zwischen Immanenz und Transzendenz

Studia Pastoralne 13 (2017) 27-45

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: młodzieżreligijność

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Europe: Community that becomes gradually more complex and diverse Youth between immanence and transcendence
Summary
International comparison shows, that religiousness (Christianness and churchliness) in a process of social integration and individual optimalisation loses its normative character, traditional stability and the institutional control. It becomes an opportunity of self-education that is no longer understood as external instructions. Such a process, although not simultaneous one, takes place in various countries across Europe. More and more young people decide for themselves which spheres of their lives will operate within a religious framework, and which not, which religious interpretation will they accept from the Tradition of the Church, which rituals will they need. It is closely related to the issue of a statistic correlation. The Church transforms herself more and more and makes a certain religious offer, especially to youth, that recognizes man and transforms religious subjects into conscious religious clients. Chances of transferring the Good News to the next generations depend on the way the Church deals with certain pressures and expectancies concerning her becoming a “service organization”.autor: Giemza, B.

tytuł: W drodze ku synodowi biskupów o młodzieży

Studia Pastoralne 13 (2017) 13-26

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: młodzieżduszpasterstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

On the Road to the Synod of Bishops dedicated to Youth
Summary
Pope Francis has announced that a synod of bishops dedicated to young people will take place in October 2018. The topic of the synod is” “Young people, faith and discerning of calling”. The article “On the way to the synod of bishops dedicated to young people” indicates the meaning of the proposed subject for the life of the Church. The analysis focuses primarily on the presentation of the Preparatory document announced 13th January 2017 by the Secretariat of synod. This document is to be a kind of a compass setting the further work and preparation for the synod. Some critical remarks have also been made concerning the proposed methodology of the synod proceedings, as well as concerning the Preparatory document.autor: Kurosz, J.

tytuł: Przekaz prawd wiary młodemu pokoleniu w II Rzeczypospolitej – „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1918–1939

Studia Pastoralne 9 (2013) 75–100

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duszpasterstwodziecikatechizmKościółMiesięcznik Katechetyczny i Wychowawczymłodzieżprogram nauczaniawiara

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

TRANSMISSION OF FAITH TO THE YOUNG GENERATION IN THE PERIOD OF IIND REPUBLIC OF POLAND – „CATECHETICAL AND EDUCATIONAL MONTHLY MAGAZINE” 1918–1939
Summary
The articles published in the Catechetical and Educational Monthly Magazine present the pastoral activity in Polish schools in the interwar period of the 20th century. Proclaiming of faith to students took place during religious education classes within school pastoral care, in parishes and in church organizations. In the twenties, differences in the way of teaching as well as in its level were clear what resulted from historical conditions. Discussions on the curricula of religious education placed in the magazine prove priests’ commitment to the pastoral care of youth. The insight on the Bible was one of the elements, but it is the Catechism that formed the basis of faith contents passed. During religious education classes, the attention was paid not only to religious knowledge, but also to the formation of faith attitudes among children and young people.
Keywords: catechism, children, Church, faith, Miesięcznik Katechetyczy i Wychowawczy (Catechetical and Educational Monthly Magazine), pastoral, teaching program, youthautor: Osewska, E.

tytuł: Nauczanie religii jako towarzyszenie: od powierzchowności do duchowości, do osobistego poznania Boga wcielonego

Studia Pastoralne 13 (2017) 46-61

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: młodzieżnauczanie religii

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Teaching religion as accompanying: from superficiality to spirituality to personal acquaintance with God Incarnate
Summary
According to the general understanding, accompanying involves first of all being in attendance, being with somebody, sharing the hardships of a journey, joys, but also difficulties, uncertainties, overcoming obstacles on the road together, defining the destination. If Religious Education wants to take on the function of accompanying children and the youth on the road to the contemporary Emmaus, then the fundamental condition is being in attendance and journey together. Therefore, the author of this article reflects upon the idea of the road to Emmaus and the role of school RE as accompanying youth leading from superficiality to spirituality to personal contact with God. Personal acquaintance with God incarnate assumes certain complementarity of God’s initiative and man’s action, cognition, conversion and trust. Thanks to His incarnation God has become audible and visible. Therefore, accompanying the pupil on the road to Emmaus should include both the verbal and visual processes starting from pupil’s inner chaos, his/her questions, problems, difficulties up to the spiritual sphere.autor: Polok, G.

tytuł: Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie działań środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Studia Pastoralne 11 (2015) 177-196

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: DDDUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachmłodzież

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Institutional forms of supporting the young from dysfunctional families as carried out at the University of Economics in Katowice
Summary
The results of the study show that over 40% of the University of Economics in Katowice (UEKat) students grew up in dysfunctional families, mainly burdened with alcoholism. This leads to personality problems during high school education. To challenge this issue the University offered several supportive actions, e.g.: adaptation day lecture “Efficient studying and dysfunctional family”; sharing a guidance book “Spread your wings”; mandatory classes in addiction prevention “Correction” and daily duty hours of psychologist. Activities of the academic chaplaincy “Zawodzie” complement these actions. The chaplaincy organizes a year-long therapy for students of dysfunctional families and offers them pastoral care. The preventive and supportive solutions dedicated to the students of UEKat seem to be a model scheme for other academic communities.autor: Reimer, T.

tytuł: Der Religionsunterricht – Begleitung auf dem Weg: Jugendliche als spaziergänger

Studia Pastoralne 13 (2017) 248-252

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiimłodzież

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Religious education – accompanying on the road: the young as strollersautor: Zellma, A.

tytuł: Obraz kapłana w wypowiedziach wybranych grup katechizowanej młodzieży (studium porównawcze)

Studia Pastoralne 6 (2010) 87-103

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: kapłaństwokapłankatechetykamłodzieżnauczanie religii

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PERCEPTION OF A PRIEST AMONG SELECTED GROUPS OF CATECHIZED YOUTH (COMPARATIVE STUDY).
Summary
In the Year for Priests, it is the person of a priest that arouses the interest of theologians, sociologists and publicists. The following article aims to present the opinions of catechized youth from two randomly selected secondary schools (in Olsztyn and in Wodzisław Śląski). The data collected in diagnostic research have a preliminary diagnostic value since they only describe the tendencies related to the youth’s perception of the priest and attitudes to the tasks and function performed by the priest not only in the Church but also in teenagers’ lives. It was noted that opinions of respondents from Olsztyn and Wodzisław Śląski were fairly similar. Occasionally, different attitudes were observed but only in the case of some specific categories. The students’ answers were in line with the teachings of the Church. An influence of social opinion was also noticed.
The views on religious education proved surprising. Negative opinions prevailed; many students stressed that religious education did not reflect the truth about priestly vocation. Apart from that, regardless of the school type and place of residence, the students suggested that more discussions on priesthood be introduced, alongside with organizing meetings with priests and presenting audiovisual materials depicting priests devoted to God and man. Moreover, they expected testimony of faith on the part of priests and their readiness to serve and help other people.autor: Zellma, A.

tytuł: Regional studies as part of teaching religion to polish youth in schools. Prospects, limitations and challenges

Studia Pastoralne 8 (2012) 149-160

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauczanie religiiedukacja regionalnakatecheza w szkolemłodzież

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

REGIONAL STUDIES AS PART OF TEACHING RELIGION TO POLISH YOUTHS IN SCHOOLS. Prospects, limitations and challenge
Summary
The aim of this paper is to illustrate prospects, limitations and challenges connected with providing the Polish youth with regional education as part of religious education. The conducted research focuses on: supporting the young in discovering the regional community and the regional cultural heritage, and preparing them for Christian involvement in socio-cultural activities in the region. The following issues have been presented: the nature of regional education in Polish schools, the role and place of regional education in teaching religious education, the practice of providing regional education in religion lessons in secondary schools. All the abovementioned issues have been discussed in the light of the Polish pedagogical and catechetical literature and only with reference to the young. They have shown the complexity and the variety of aspects of regional education in teaching religion to the young. In the closing section, some conclusions and catechetic postulates have been presented.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 10 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice