Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "podmiot przepowiadania" | znaleziono 1 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Dyk, S.

tytuł: Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego

Studia Pastoralne 4 (2008) 148-170

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch ŚwiętyDobra Nowinaewangelizacjahomiliapodmiot przepowiadaniaprzepowiadanie homilijnetreść przepowiadania

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LO SPIRITO SANTO COME SOGGETTO E CONTENUTO DELLA PREDICAZIONE OMILETICA.
Riassunto
Lo Spirito Santo e il principale soggetto della predicazione cristiana. Tale affermazione riguarda soprattutto l`omelia, la quale – essendo continuazione dela parola biblica e facendo parte viva della liturgia – possiede particorale efficaciasalvifica.Grazieall`azionedelloSpirito Santo l`omelia e parola di Dio e comunica Dio. Si puo dire allora che l'omelia è il luogo della presenza e dell`azione dello Spirito Santo. Si tratta cioe della dimensione trinitaria, scritturistica, liturgica e antropologica della presenza e dell`azione dello Spirito nell`omelia. L’Omelia sta a dire „l’irruzione dello Spirito Santo” sull`omileta e sui partecipanti. Per questo l`omileta deve sempre in modo piu profondo rendersi conto della sua „missione spirituale”. Deve essere aperto ai doni dello Spirito e deve aiutare i partecipanti a diventare piu coscienti del ruolo dello Spirito Santo nella trasmissione della fede – attraverso la parola di Dio. L`omelia e anche una occasione privilegiata per presentare ai fedeli tutta la tematica pneumatologica. Tale catechesi l`omileta la deve realizzare non secondo il modo della teologia speculativa, ma secondo lo spirito della liturgia, cioe nel corso dell'anno liturgico. L`omelia pneumatologica deve avere soprattutto il carattare mistagogico: i fedeli devono approfondire la loro consapevolezza che lo Spirito Santo e una persona, persona divina, con la quale si puo e si deve avere una relazione (una comunione) di fede e di vita. Questa comunione salvificaconloSpirtoSantoifedelilapossonosperimentaredurante la celebrazione liturgica.
Parole chiavi: Buona Novella, contenuto della predicazione, evangelizzazione, omelia, predicazione omiletica, soggetto della predicazione, Spirito Santo,strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 1 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice