Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "służba" | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Bartoszek, A.

tytuł: Moralne przesłanie Jana Pawła II do pielęgniarek

Studia Pastoralne 2 (2006) 247-257

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIpielęgniarkisłużba zdrowiaświętość życia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

JOHN PAUL II'S MORAL MESSAGE TO NURSES
This paper is addressed to nurses and healthcare chaplains. It is an attempt to establish a moral message to nurses from John Paul II's teaching that was carried out during his Pon-tificate. Among the sources that contributed significantly to the shape of this work are: an encyclical Evangelium Vitae, an Apostolic Letter Salvifici Doloris as well as many ad-dresses and messages to healthcare professionals. The present synthesis introduces John Paul II as the one highlighting the dignity of nurses (he goes as far as to say that the nursing profession is a vocation) and as the person who constantly stimulated healthcare workers, nurses included, to the general approach to patients involving the spiritual dimension of a human being. John Paul II spoke out forcefully and frequently for the sanctity of the human life. He called on nurses to care for every single patient, especially for the one who is feeble, disabled, elderly or the one who is in persistent vegetative state (PVS). He also recalled repeatedly our fundamental right and duty to raise an objection against all the actions that threaten human life.autor: Biela, B.

tytuł: Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej

Studia Pastoralne 6 (2010) 313-319

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznejduszpasterstwosłużba liturgicznaEpiskopat Polski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIREKTORIUM DES LITURGISCHEN DIENSTESautor: Marek, Z.

tytuł: Katechetyczna służba Kościoła

Studia Pastoralne 1 (2005) 82-88

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: katechezakatechetyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER KATECHETISCHE DIENST DER KIRCHE
Der Verfasser behandelt die immer aktuelle Frage nach den Aufgaben der Kirche gegenüber dem Menschen. Das Problemfeld wird auf einen, aber gewiss wichtigen Wirkungsbereich der Kirche eingeengt, und zwar zum Dienst am Menschen durch die Katechese. Der Verfasser analysiert die katechetischen Dokumente und auf dieser Grundlage weist er nach, dass die Kirche in ihrer an den Menschen orientierten Tätigkeit für ihre oberste Aufgabe die Verkünd-igung des in Jesus Christus ankommenden Gottesreiches, der Heilszeit, erachtet. Auf diesem Grund stellt er die Be-deutung des durch die Kirche verkündeten auferstandenen Christus im Leben des Christen dar. Christus wird für jeden Menschen zum Vorbild des Dienstes und der Liebe und zugleich der Achtung seiner Freiheit. In diesem Zu-sammenhang wird die Frage gestellt, wie die Kirche in ihren einzelnen Gliedern die Absicht entdeckt, die den göt-tlichen Meister geführt hat, als er seine Jünger den Dienst am Menschen durch die Liebe lehrte.autor: Sielepin, A.

tytuł: Kapłan przewodnikiem ludu Bożego

Studia Pastoralne 6 (2010) 56-66

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Duch Świętykapłaństwonauczaniekierowaniepneumatologiasłużbaświadectwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PRIEST AS A LEADER OF GOD’S PEOPLE.
Summary
The article deals with the role of leadership of the ordained priest. This funcion arises from Christ’s Priesthood, which obviously dierects the Church towards the Father. It happens mainly within liturgy, when a priest is a guide both in teaching and in selfoffering to the Father. An important role of a priest as a leader is to evoke in peoples’ hearts a desire for the Holy Spirit (epicletic attitude), who is the ultimate Guide leading to the full Truth. The priestly spirit of leadership is kerigmatic (proclamation of Good news) and mystagogical, because it initiates into the Mystery of salvation through activating peoples’ common priesthood.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice