Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Gerwing, M. | znaleziono 1 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Gerwing, M.

tytuł: Geborgen in der Liebe Gottes. Zum Sakrament der Ehe aus Der Perspektive der Theologie des Leibes nach Karol Wojtyła

Studia Pastoralne 15 (2019) 125-136

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIteologia ciałamałżeństwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Zusammenfassung
Mann und Frau, die das Sakrament der Ehe empfangen und aus diesem Ehesak¬rament heraus ihr Leben gestalten, wissen sich im trinitarischen Raum der Liebe geborgen und dazu berufen, heilig zu werden. Ehe wird in den Mittwochskatechesen Johannes Pauls II. (1979–1984) als Schule der Heiligkeit dargestellt. Die Theologie des Leibes kommt zur Geltung und entfaltet sich im Konnex von Eros und Ethos. Eine sakramental-christlich gelebte Ehe ahmt nicht nur die communion mit Gott nach, sondern fängt sie selbst ein und reflektiert sie.
Safety in God’s Love. The Sacrament of Marriage from the Perspective of Karol Wojtyła’s Theology of the Body
Summary
Men and women who have received the Sacrament of Marriage and who shape their lives out of this sacrament feel safe in the Trinitarian space of love and feel called to become holy. In his Wednesday catecheses, John Paul II (1979–1984) portrays marriage as a school of holiness. The theology of the body advances and develops in the connection between eros and ethos. A practical sacramental Christian marriage does not only imitate communion with God but furthermore captures and reflects it.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 1 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice