Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Kozyra, J. | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Kozyra, J.

tytuł: Kapłani Kościoła jako słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Bożych (1 Kor 4,1)

Studia Pastoralne 6 (2010) 13-22

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Chrystus jedyny Arcykapłansłudzy Chrystusasłudzy specjalni: super-wioślarze Chrystusasłudzy urzędowi: biskupi, starsi i diakoni, szafarze Bożych tajemnickapłaństwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

I SACERDOTI DELLA CHIESA COME SERVI DI CRISTO E AMMINISTRATORI DEI MISTERI DI DIO (1 COR 4,1).
Sommario
Nella 1 Cor 4,1 san Paolo definisce i ministri della Chiesa come „servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio”. Sulla base dello studio dell’originalita delle espressoni usate nella 1 Cor 4,1 („servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio”) si puo costatare che nel Nuovo Testamento i ministri della Chiesa non si chiamano „sacerdoti” (hiereus), poiché unico e sommo Sacerdote (Archiereus) e Gesu Cristo. I servi di Cristo (douloi tou Christou) invece, cioé coloro che nella Chiesa compiono uffici speciali, si chiamano „vescovi, anziani e diaconi” (episkopoi, presbyteroi, diakonoi). San Paolo accentua in maniera speciale due termini per precisare che i servi di Cristo sono hyperetas Christou kai oikonomous mysterion Theou (1 Cor 4,1). L’etimologia del termine hyperetes ci fa capire che esso ha il senso tutto originale. Significa infatti „il rematore”. Indica quindi uno schiavo, che rema la „nave di Cristo”. Il suo duro lavoro di remare serve per raggiungere lo scopo che corrisponde alla salvezza eterna. Tale servo di Cristo come „amministratore dei misteri di Dio” (oikonomos mysterion Theou) e una persona di fiducia, l’economo delle cose piu sante di Dio, colui che gestisce la „casa di Dio”, e cioé compie nella Chiesa – attraverso il suo servizio – il mistero della salvezza. Cristo come Padrone di casa affida a tale persona il servizio di amministrazione dei segreti di Dio nella „casa di Dio”, cioé nella Chiesa. Questo ufficio non e solo una distinzione, giacche il suo soggetto deve essere uno cha sa servire in modo fedele a Cristo. Sicchome nelle parabole evangeliche alcuni dei servi si fanno conoscere purtroppo come amministratori poco fedeli, san Paulo chiede a tutti la fedelta (cfr. 1 Cor 4,2).autor: Kozyra, J.

tytuł: Jezus Chrystus – Pierworodny w historii dzieciństwa według Łukasza

Studia Pastoralne 10 (2014) 173-191

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ewangelia Łukaszateologia biblijnaJezus Chrystus

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

JESUS CHRIST THE FIRST BORN IN THE HISTORY OF CHILDHOOD ACC. TO THE GOSPEL OF ST. LUKE
Summary
The main theme: Jesus Christ The Primogenital as it appeares in the gospel of St. Luke touches the historical and theological problem. As it stands in the Gospels, history is a servant of theology. Very often talking about the history of Jesus’ childhood it is treated as the Gospel of childhood. In the childhood story of St. Luke’s Gospel 1–2 an important role plays the title Prototokos-Primogenital. It brings to our attention, who Jesus was at hist childhood, shows His place in the history of salvation, shows His relation to God and people. St. Luke presents it in two childhood stories: in chapter 2.1-7 about the birth of Jesus in Betlehem, and in chapter 2.22-24 at the presentation in Jerusalem. In the presentation of this theme firstly was stressed the theological point in the Gospel of St. Luke. The historical facts in the childhood stories are: the census, the place of birth of Jesus, His jewish identity- the circumcision, the giving of the name, the offering at the temple and the pilgrimage to Jerusalem. Further on the narrative goes to the birth in Betlehem, the presentatio at the Temple as a First-Born in the context of verses Luke 1–2. Then follows the christological title Prototokos. This title has been presented as well in the tradition of the Apostolic teaching in the New Testament (Rom. 8.29; Col. 1.15, 18; Rev.1.5 and Heb. 1.6) where this title more than others characterises Jesus Christ as posessing the unity of intentional salvific God’s Will and He posesses it from the beginning of His incarnation, throughout Hist birth, His offering in the Temple, He is indeed the Primogenital of all creation, permanently subordinate to His Fathers Will. In reality and historically He entered our human world.autor: Kozyra, J.

tytuł: Duch Święty w życiu Jezusa według Ewangelii św. Jana

Studia Pastoralne 14 (2018) 498-521

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ewangelia JanaDuch Święty

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Holy Spirit in the Life of Jesus according to the Gospel of St. Johnstrona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice