Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. I. Celary: 18.11 (zamiast 20.11)

ks. A. Uciecha: odwołane 21.11. (czw.) i 22.11. (pt) w godz. 13.00-13.45 (udział w konferencji)

B. Urbanek: piątek 22.11 w godz. 13:00-13:30 zamiast wtorku 19.11

M. Gwóźdź: odwołane do 22.11. (L4)

M. Kozubek: 14.12., godz. 15:30-17:00 (zamiast 10.12.)

ks. D. Bednarski: piątek 22.11 w godz. 12:15-13:45 zamiast wtorku 19.11

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

B. Urbanek: 19.11 wykład z NT rok IV w terminie uzgodnionym ze studentami

M. Gwóźdź: odwołane do 22.11. (L4)

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ
STATYSTYKI ZESZYTU 10 (2014) (od 13.11.2007)

odsłony poszczególnych artykułów:

Borcz, H., Fundacja szpitala dla wysłużonych i chorych kapłanów w Przemyślu w roku 1760 przez biskupa przemyskiego, nominata arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego ==>> 54
Celary, I., Troska o stałą formację intelektualną młodych prezbiterów w kontekście nowej ewangelizacji ==>> 71
Dębowska, M., Rewindykacja pojezuickiego kościoła i klasztoru we Włodzimierzu Wołyńskim w 1921 roku ==>> 56
Dola, K., Niedoszła fundacja klasztoru franciszkanów reformatów w Oleśnie ==>> 64
Drożdż, A., Historia i przeżywanie ludzkiej moralności ==>> 70
Heska-Kwaśniewicz, K., Przyczynek do działalności ks. Emila Szramka jako mecenasa sztuki ==>> 62
Kapias, M., Religijno-społeczny kontekst integralnego personalizmu Jacques’a Maritaina ==>> 63
Kochel, J., Hagiograficzny klucz nowej ewangelizacji ==>> 61
Koperek, S., Boska liturgia św. Jana Chryzostoma hymnem i źródłem miłości ==>> 74
Kopiec, J., Beatyfikacja Jana Sarkandra w ołomunieckich relacjach „Ad limina” ==>> 60
Kozyra, J., Jezus Chrystus – Pierworodny w historii dzieciństwa według Łukasza ==>> 58
Kurosz, J., Działalność lwowskiego koła księży prefektów w II Rzeczypospolitej. „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1919–1939 ==>> 65
Lipiec, D., Duszpasterstwo parafialne a marketing ==>> 66
Mąkosa, P., Dynamika ewangelizacji według adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka ==>> 62
Marek, Z., Wyzwania dla dzisiejszego duszpasterstwa ==>> 66
Matwiejuk, K., Ormiańska tradycja liturgiczna ==>> 62
Miławicki, M., Duszpasterstwo parafialne oo. Dominikanów w archidiecezji lwowskiej w okresie międzywojennym. Rekonesans badawczy ==>> 54
Myszor, J., Duchowieństwo patriotyczne – aspekt historyczno-pastoralny ==>> 66
Pastwa, A., Pastoralny wymiar prawa kanonicznego. Uwagi na kanwie przemówień do Roty Rzymskiej z 2006 i 2011 roku ==>> 56
Pawłowiczowa, M., Dziewięć katolickich kościołów Stanisławowa oraz ich losy ==>> 57
Polok, G., Formy pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym ==>> 60
Rayzacher-Majewska, A., Wspomagająca rola czasopism katolickich w wychowaniu w wierze dzieci ==>> 64
Reginek, A., Unikatowe nabożeństwo jutrzni na uroczystość Bożego Narodzenia ==>> 60
Sakowicz, E., Nowa ewangelizacja – wybór bibliografii ==>> 60
Sitnik, A., Informator o pseudonimie „Kazek”, 1959–1960 ==>> 63
Surmiak, W., Idem velle atque idem nolle. Amor amicitiae w początkach nauczania papieża Benedykta XVI ==>> 62
Świątkiewicz, W., Deficyty zaufania społecznego w przestrzeniach instytucji świeckich i kościelnych. Przyczynek z badań empirycznych ==>> 58
Szewczyk, L., Treść przepowiadania kaznodziejskiego według adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium ==>> 58
Szymik, J., Theologia benedicta wobec nazizmu i komunizmu. Aspekt pastoralno-historyczno-polityczny ==>> 60
Słomka, J., Krytyka żydów w najstarszych pismach chrześcijańskich tradycji antiocheńskiej i azjatyckiej ==>> 59
Wilgusiewicz, A., Tylko prawda nas wyzwoli ==>> 56
Wilk, J., Strategia grzechu według Rdz 4,6-7 ==>> 71
Żądło, A., Troska o język w liturgii przejawem duchowości chrześcijańskiej ==>> 58
Zellma, A., Doskonalenie pedagogiczne nauczycieli religii w obliczu zmian edukacyjnych ==>> 58


szczegóły odsłon (1000 najnowszych)

strony data dostępu host
280-295 19.11.2019, 10:46 ec2-35-172-195-49.compute-1.amazonaws.com
314-326 19.11.2019, 10:45 ec2-35-172-195-49.compute-1.amazonaws.com
spis 16.11.2019, 7:36 msnbot-40-77-167-26.search.msn.com
251-266 16.11.2019, 0:43 216.244.66.202
200-221 15.11.2019, 13:45 ec2-3-95-131-97.compute-1.amazonaws.com
478-496 13.11.2019, 10:14 216.244.66.202
465-477 12.11.2019, 12:55 216.244.66.202
314-326 12.11.2019, 6:14 216.244.66.202
200-221 11.11.2019, 18:48 216.244.66.202
538-550 11.11.2019, 8:37 216.244.66.202
296-313 11.11.2019, 1:58 216.244.66.202
236-250 11.11.2019, 1:16 216.244.66.202
421-431 10.11.2019, 22:14 216.244.66.202
267-279 10.11.2019, 19:17 216.244.66.202
222-235 10.11.2019, 10:16 216.244.66.202
200-221 08.11.2019, 20:12 ec2-100-26-196-126.compute-1.amazonaws.com
162-172 08.11.2019, 14:23 216.244.66.202
405-420 08.11.2019, 9:57 pc147.wtl.us.edu.pl
396-404 08.11.2019, 9:56 pc147.wtl.us.edu.pl
351-362 08.11.2019, 9:55 pc147.wtl.us.edu.pl
341-350 08.11.2019, 9:54 pc147.wtl.us.edu.pl
314-326 08.11.2019, 9:53 pc147.wtl.us.edu.pl
spis 08.11.2019, 9:49 pc147.wtl.us.edu.pl
516-521 08.11.2019, 4:20 216.244.66.202
497-510 08.11.2019, 4:18 216.244.66.202
341-350 07.11.2019, 5:42 216.244.66.202
432-452 06.11.2019, 17:37 216.244.66.202
522-537 06.11.2019, 5:14 216.244.66.202
296-313 05.11.2019, 15:25 pc133.wtl.us.edu.pl
222-235 05.11.2019, 15:24 pc133.wtl.us.edu.pl
200-221 05.11.2019, 15:23 pc133.wtl.us.edu.pl
173-191 05.11.2019, 15:23 pc133.wtl.us.edu.pl
146-161 05.11.2019, 15:22 pc133.wtl.us.edu.pl
spis 05.11.2019, 15:22 pc133.wtl.us.edu.pl
137-145 05.11.2019, 15:21 pc133.wtl.us.edu.pl
spis 05.11.2019, 15:20 pc133.wtl.us.edu.pl
551-559 05.11.2019, 13:51 216.244.66.202
511-515 04.11.2019, 21:48 216.244.66.202
spis 02.11.2019, 8:47 msnbot-157-55-39-150.search.msn.com
405-420 01.11.2019, 13:08 216.244.66.202
ed 31.10.2019, 6:49 185.6.8.7
280-295 31.10.2019, 3:13 185.6.8.7
478-496 31.10.2019, 3:13 185.6.8.7
522-537 31.10.2019, 3:13 185.6.8.7
516-521 31.10.2019, 3:12 185.6.8.7
465-477 31.10.2019, 3:04 185.6.8.7
251-266 31.10.2019, 2:58 185.6.8.7
296-313 31.10.2019, 2:57 185.6.8.7
137-145 31.10.2019, 2:50 185.6.8.7
421-431 31.10.2019, 2:31 185.6.8.7
453-464 31.10.2019, 2:29 185.6.8.7
363-373 31.10.2019, 2:28 185.6.8.7
89-111 31.10.2019, 2:25 185.6.8.7
236-250 31.10.2019, 2:25 185.6.8.7
192-199 31.10.2019, 2:23 185.6.8.7
405-420 31.10.2019, 2:18 185.6.8.7
133-136 31.10.2019, 2:16 185.6.8.7
341-350 31.10.2019, 2:14 185.6.8.7
200-221 31.10.2019, 2:10 185.6.8.7
432-452 31.10.2019, 2:05 185.6.8.7
146-161 31.10.2019, 1:59 185.6.8.7
162-172 31.10.2019, 1:59 185.6.8.7
296-313 29.10.2019, 21:27 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 29.10.2019, 21:25 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
222-235 29.10.2019, 21:25 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 29.10.2019, 21:24 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
200-221 29.10.2019, 21:22 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 29.10.2019, 21:22 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
162-172 29.10.2019, 21:17 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
511-515 29.10.2019, 21:14 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 29.10.2019, 21:12 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 29.10.2019, 21:12 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 29.10.2019, 15:59 msnbot-207-46-13-180.search.msn.com
spis 28.10.2019, 10:46 ip-93.157.70.38.e-plan.pl
ed 24.10.2019, 23:47 185.6.8.9
280-295 24.10.2019, 18:25 185.6.8.9
522-537 24.10.2019, 18:25 185.6.8.9
516-521 24.10.2019, 18:25 185.6.8.9
478-496 24.10.2019, 18:25 185.6.8.9
137-145 24.10.2019, 18:02 185.6.8.9
453-464 24.10.2019, 17:55 185.6.8.9
162-172 24.10.2019, 17:52 185.6.8.9
146-161 24.10.2019, 17:52 185.6.8.9
465-477 24.10.2019, 17:50 185.6.8.9
236-250 24.10.2019, 17:50 185.6.8.9
296-313 24.10.2019, 17:49 185.6.8.9
192-199 24.10.2019, 17:49 185.6.8.9
133-136 24.10.2019, 17:47 185.6.8.9
251-266 24.10.2019, 17:46 185.6.8.9
374-395 24.10.2019, 17:44 185.6.8.9
341-350 24.10.2019, 17:43 185.6.8.9
421-431 24.10.2019, 17:39 185.6.8.9
363-373 24.10.2019, 17:35 185.6.8.9
432-452 24.10.2019, 17:31 185.6.8.9
405-420 24.10.2019, 17:23 185.6.8.9
89-111 24.10.2019, 17:21 185.6.8.9
200-221 24.10.2019, 17:07 185.6.8.9
spis 24.10.2019, 5:59 216.244.66.202
162-172 21.10.2019, 16:59 arl169.neoplus.adsl.tpnet.pl
146-161 21.10.2019, 2:36 ec2-18-207-137-4.compute-1.amazonaws.com
222-235 21.10.2019, 2:34 ec2-18-207-137-4.compute-1.amazonaws.com
173-191 21.10.2019, 2:26 ec2-18-207-137-4.compute-1.amazonaws.com
spis 20.10.2019, 21:02 etf56.neoplus.adsl.tpnet.pl
296-313 19.10.2019, 23:06 ec2-3-227-233-78.compute-1.amazonaws.com
200-221 19.10.2019, 22:18 ec2-3-227-233-78.compute-1.amazonaws.com
162-172 15.10.2019, 19:07 ec2-3-228-21-186.compute-1.amazonaws.com
511-515 15.10.2019, 19:05 ec2-3-228-21-186.compute-1.amazonaws.com
236-250 15.10.2019, 19:00 ec2-3-228-21-186.compute-1.amazonaws.com
267-279 15.10.2019, 18:55 ec2-3-228-21-186.compute-1.amazonaws.com
spis 14.10.2019, 3:05 msnbot-40-77-167-141.search.msn.com
spis 14.10.2019, 1:19 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
251-266 14.10.2019, 1:09 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
spis 12.10.2019, 1:34 msnbot-40-77-167-32.search.msn.com
ed 05.10.2019, 10:29 185.6.9.220
236-250 05.10.2019, 9:43 185.6.9.220
516-521 05.10.2019, 9:36 185.6.9.220
432-452 05.10.2019, 9:36 185.6.9.220
162-172 05.10.2019, 9:34 185.6.9.220
133-136 05.10.2019, 9:34 185.6.9.220
251-266 05.10.2019, 9:33 185.6.9.220
478-496 05.10.2019, 9:31 185.6.9.220
314-326 05.10.2019, 9:30 185.6.9.220
363-373 05.10.2019, 9:23 185.6.9.220
ed 27.09.2019, 7:12 185.6.8.9
478-496 27.09.2019, 4:11 185.6.8.9
280-295 27.09.2019, 4:11 185.6.8.9
516-521 27.09.2019, 4:10 185.6.8.9
465-477 27.09.2019, 4:03 185.6.8.9
296-313 27.09.2019, 4:01 185.6.8.9
421-431 27.09.2019, 3:51 185.6.8.9
374-395 27.09.2019, 3:41 185.6.8.9
432-452 27.09.2019, 3:40 185.6.8.9
251-266 27.09.2019, 3:36 185.6.8.9
453-464 27.09.2019, 3:36 185.6.8.9
192-199 27.09.2019, 3:30 185.6.8.9
314-326 27.09.2019, 3:29 185.6.8.9
162-172 27.09.2019, 3:26 185.6.8.9
146-161 27.09.2019, 3:26 185.6.8.9
267-279 27.09.2019, 3:24 185.6.8.9
363-373 27.09.2019, 3:23 185.6.8.9
137-145 27.09.2019, 3:21 185.6.8.9
133-136 27.09.2019, 3:11 185.6.8.9
405-420 27.09.2019, 3:05 185.6.8.9
236-250 27.09.2019, 3:03 185.6.8.9
200-221 27.09.2019, 3:03 185.6.8.9
341-350 27.09.2019, 3:01 185.6.8.9
280-295 26.09.2019, 12:54 216.244.66.202
spis 25.09.2019, 7:41 msnbot-207-46-13-202.search.msn.com
spis 24.09.2019, 11:04 msnbot-157-55-39-45.search.msn.com
ed 21.09.2019, 17:48 ec2-3-93-75-30.compute-1.amazonaws.com
538-550 21.09.2019, 2:58 ec2-18-204-2-53.compute-1.amazonaws.com
516-521 20.09.2019, 18:37 ec2-18-206-16-123.compute-1.amazonaws.com
133-136 20.09.2019, 14:40 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
351-362 20.09.2019, 14:38 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
89-111 20.09.2019, 14:33 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
192-199 20.09.2019, 14:32 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
112-132 20.09.2019, 14:31 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
374-395 20.09.2019, 14:30 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
497-510 20.09.2019, 14:28 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
396-404 20.09.2019, 14:27 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
327-340 20.09.2019, 14:27 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
478-496 20.09.2019, 14:25 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
280-295 20.09.2019, 14:23 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
314-326 20.09.2019, 14:23 ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com
192-199 18.09.2019, 6:27 216.244.66.202
133-136 17.09.2019, 10:14 216.244.66.202
453-464 17.09.2019, 2:40 ec2-3-226-243-10.compute-1.amazonaws.com
363-373 17.09.2019, 1:01 ec2-35-173-47-43.compute-1.amazonaws.com
432-452 16.09.2019, 8:48 ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com
rec 16.09.2019, 8:48 ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com
421-431 16.09.2019, 2:43 ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com
465-477 16.09.2019, 2:43 ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com
spr 16.09.2019, 2:43 ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com
522-537 16.09.2019, 0:57 ec2-3-227-235-220.compute-1.amazonaws.com
341-350 16.09.2019, 0:31 ec2-3-227-235-220.compute-1.amazonaws.com
551-559 16.09.2019, 0:31 ec2-3-227-235-220.compute-1.amazonaws.com
137-145 15.09.2019, 22:45 ec2-34-204-176-189.compute-1.amazonaws.com
405-420 15.09.2019, 22:34 ec2-34-204-176-189.compute-1.amazonaws.com
374-395 15.09.2019, 14:03 216.244.66.202
396-404 14.09.2019, 21:18 216.244.66.202
351-362 14.09.2019, 13:23 216.244.66.202
137-145 11.09.2019, 9:21 216.244.66.202
327-340 08.09.2019, 18:04 216.244.66.202
112-132 08.09.2019, 18:04 216.244.66.202
spis 08.09.2019, 0:35 msnbot-40-77-167-163.search.msn.com
spis 05.09.2019, 2:41 msnbot-207-46-13-2.search.msn.com
453-464 04.09.2019, 10:29 216.244.66.202
173-191 02.09.2019, 15:13 216.244.66.202
363-373 02.09.2019, 14:24 216.244.66.202
146-161 31.08.2019, 9:19 216.244.66.202
200-221 26.08.2019, 5:16 ec2-35-173-48-224.compute-1.amazonaws.com
296-313 24.08.2019, 14:29 ec2-100-24-209-47.compute-1.amazonaws.com
511-515 23.08.2019, 2:45 ec2-3-226-251-81.compute-1.amazonaws.com
spis 21.08.2019, 21:31 msnbot-207-46-13-133.search.msn.com
236-250 21.08.2019, 15:54 ec2-18-206-13-39.compute-1.amazonaws.com
89-111 21.08.2019, 11:09 216.244.66.202
267-279 20.08.2019, 22:40 ec2-3-226-251-81.compute-1.amazonaws.com
162-172 20.08.2019, 16:32 ec2-34-204-169-76.compute-1.amazonaws.com
rec 19.08.2019, 18:20 216.244.66.202
spis 19.08.2019, 9:37 public-gprs369796.centertel.pl
222-235 18.08.2019, 17:21 ec2-34-236-190-216.compute-1.amazonaws.com
146-161 18.08.2019, 15:22 ec2-18-232-124-77.compute-1.amazonaws.com
173-191 18.08.2019, 1:06 ec2-34-239-158-107.compute-1.amazonaws.com
spis 15.08.2019, 6:00 msnbot-40-77-167-2.search.msn.com
200-221 11.08.2019, 11:50 216.244.66.202
spis 10.08.2019, 18:06 host-212.96.243.14.tvksmp.pl
spis 03.08.2019, 5:57 msnbot-157-55-39-185.search.msn.com
516-521 31.07.2019, 23:30 216.244.66.202
497-510 31.07.2019, 23:26 216.244.66.202
522-537 30.07.2019, 0:52 216.244.66.202
spis 28.07.2019, 19:57 msnbot-207-46-13-127.search.msn.com
511-515 28.07.2019, 18:41 216.244.66.202
551-559 25.07.2019, 21:23 216.244.66.202
spis 21.07.2019, 1:12 216.244.66.202
spis 18.07.2019, 23:49 msnbot-207-46-13-233.search.msn.com
spis 09.07.2019, 11:33 msnbot-207-46-13-105.search.msn.com
spr 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 03.07.2019, 8:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 03.07.2019, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 03.07.2019, 7:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 03.07.2019, 6:08 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 03.07.2019, 6:07 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 03.07.2019, 6:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 03.07.2019, 2:15 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 03.07.2019, 2:14 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 03.07.2019, 2:13 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 03.07.2019, 2:13 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 03.07.2019, 2:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 03.07.2019, 2:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 03.07.2019, 2:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 03.07.2019, 2:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 03.07.2019, 2:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 03.07.2019, 2:07 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 03.07.2019, 2:07 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 03.07.2019, 2:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 03.07.2019, 2:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 03.07.2019, 2:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 03.07.2019, 2:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 03.07.2019, 2:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 03.07.2019, 2:02 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 03.07.2019, 2:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 03.07.2019, 2:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 03.07.2019, 2:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 03.07.2019, 2:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 03.07.2019, 1:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 03.07.2019, 1:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 03.07.2019, 1:56 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 03.07.2019, 1:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 03.07.2019, 1:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 03.07.2019, 1:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 03.07.2019, 1:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 03.07.2019, 1:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 03.07.2019, 1:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 03.07.2019, 1:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 03.07.2019, 1:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 03.07.2019, 1:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 03.07.2019, 1:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 03.07.2019, 1:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 02.07.2019, 22:04 31-134-57-44.telico.pl
spis 02.07.2019, 22:04 31-134-57-44.telico.pl
spis 01.07.2019, 19:02 msnbot-207-46-13-161.search.msn.com
551-559 27.06.2019, 17:26 d36-58.icpnet.pl
327-340 27.06.2019, 17:25 d36-58.icpnet.pl
162-172 27.06.2019, 17:25 d36-58.icpnet.pl
146-161 27.06.2019, 17:25 d36-58.icpnet.pl
spis 27.06.2019, 7:05 ec2-54-144-75-212.compute-1.amazonaws.com
251-266 26.06.2019, 8:17 ec2-184-72-212-254.compute-1.amazonaws.com
spis 23.06.2019, 5:17 msnbot-207-46-13-222.search.msn.com
89-111 21.06.2019, 17:34 bardolino1.netestate.de
453-464 17.06.2019, 15:17 ec2-34-229-126-29.compute-1.amazonaws.com
spis 15.06.2019, 18:05 msnbot-40-77-167-80.search.msn.com
spis 15.06.2019, 5:28 msnbot-40-77-167-178.search.msn.com
280-295 14.06.2019, 17:04 216.244.66.202
spis 11.06.2019, 8:34 msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
192-199 09.06.2019, 22:16 216.244.66.202
133-136 09.06.2019, 2:22 216.244.66.202
374-395 07.06.2019, 7:08 216.244.66.202
396-404 06.06.2019, 14:11 216.244.66.202
351-362 06.06.2019, 6:14 216.244.66.202
137-145 03.06.2019, 3:05 216.244.66.202
327-340 31.05.2019, 11:43 216.244.66.202
112-132 31.05.2019, 11:43 216.244.66.202
137-145 30.05.2019, 18:58 216.244.66.202
453-464 27.05.2019, 5:18 216.244.66.202
173-191 25.05.2019, 10:41 216.244.66.202
363-373 25.05.2019, 9:54 216.244.66.202
spis 23.05.2019, 20:55 gby49.internetdsl.tpnet.pl
146-161 23.05.2019, 4:29 216.244.66.202
spis 21.05.2019, 15:39 msnbot-157-55-39-9.search.msn.com
89-111 16.05.2019, 20:05 173.252.95.17
363-373 16.05.2019, 20:02 31.13.115.30
spis 16.05.2019, 20:02 31.13.115.10
ed 16.05.2019, 20:02 31.13.115.2
89-111 16.05.2019, 20:02 31.13.115.30
112-132 16.05.2019, 20:02 31.13.115.26
133-136 16.05.2019, 20:02 31.13.115.26
137-145 16.05.2019, 20:02 31.13.115.10
146-161 16.05.2019, 20:02 31.13.115.31
162-172 16.05.2019, 20:02 31.13.115.30
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.95.22
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.95.7
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.95.35
363-373 16.05.2019, 11:55 69.171.251.13
363-373 16.05.2019, 11:55 69.171.251.2
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.127.1
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.127.48
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.95.1
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.95.30
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.95.39
363-373 16.05.2019, 11:55 173.252.127.37
173-191 16.05.2019, 11:55 31.13.115.1
192-199 16.05.2019, 11:54 31.13.115.19
200-221 16.05.2019, 11:54 31.13.115.18
222-235 16.05.2019, 11:54 31.13.115.17
236-250 16.05.2019, 11:54 31.13.115.17
251-266 16.05.2019, 11:54 31.13.115.3
267-279 16.05.2019, 11:54 31.13.115.7
280-295 16.05.2019, 11:54 31.13.115.18
296-313 16.05.2019, 11:54 31.13.115.1
314-326 16.05.2019, 11:54 31.13.115.11
327-340 16.05.2019, 11:54 31.13.115.17
341-350 16.05.2019, 11:54 31.13.115.6
351-362 16.05.2019, 11:54 31.13.115.11
374-395 16.05.2019, 11:54 31.13.115.11
396-404 16.05.2019, 11:54 31.13.115.17
405-420 16.05.2019, 11:54 31.13.115.20
421-431 16.05.2019, 11:54 31.13.115.6
432-452 16.05.2019, 11:54 31.13.115.3
453-464 16.05.2019, 11:54 31.13.115.5
465-477 16.05.2019, 11:54 31.13.115.5
478-496 16.05.2019, 11:54 31.13.115.1
497-510 16.05.2019, 11:54 31.13.115.5
511-515 16.05.2019, 11:54 31.13.115.1
516-521 16.05.2019, 11:54 31.13.115.5
522-537 16.05.2019, 11:54 31.13.115.18
538-550 16.05.2019, 4:23 31.13.115.2
551-559 16.05.2019, 4:23 31.13.115.23
rec 16.05.2019, 4:23 31.13.115.13
spr 16.05.2019, 4:23 31.13.115.7
363-373 16.05.2019, 4:23 31.13.115.20
spis 16.05.2019, 4:23 31.13.115.9
327-340 16.05.2019, 3:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
spis 16.05.2019, 3:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
341-350 16.05.2019, 3:10 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
453-464 15.05.2019, 23:19 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
280-295 15.05.2019, 23:19 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
89-111 15.05.2019, 23:14 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
137-145 15.05.2019, 23:14 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
ed 15.05.2019, 23:13 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
112-132 15.05.2019, 23:13 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
133-136 15.05.2019, 23:13 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
162-172 15.05.2019, 23:12 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
173-191 15.05.2019, 23:12 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
192-199 15.05.2019, 23:12 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
200-221 15.05.2019, 23:12 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
222-235 15.05.2019, 23:12 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
236-250 15.05.2019, 23:12 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
251-266 15.05.2019, 23:12 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
267-279 15.05.2019, 23:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
296-313 15.05.2019, 23:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
314-326 15.05.2019, 23:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
363-373 15.05.2019, 23:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
374-395 15.05.2019, 23:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
396-404 15.05.2019, 23:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
405-420 15.05.2019, 23:11 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
421-431 15.05.2019, 23:10 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
432-452 15.05.2019, 23:10 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
465-477 15.05.2019, 23:10 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
478-496 15.05.2019, 23:10 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
497-510 15.05.2019, 23:10 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
511-515 15.05.2019, 23:10 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
516-521 15.05.2019, 23:09 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
522-537 15.05.2019, 23:09 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
538-550 15.05.2019, 23:09 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
551-559 15.05.2019, 23:09 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
rec 15.05.2019, 23:09 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
spr 15.05.2019, 22:27 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
351-362 15.05.2019, 22:27 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
146-161 15.05.2019, 22:26 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
spr 13.05.2019, 22:35 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 13.05.2019, 22:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 13.05.2019, 22:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 13.05.2019, 22:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 13.05.2019, 22:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 13.05.2019, 19:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 13.05.2019, 19:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 13.05.2019, 19:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 13.05.2019, 14:55 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 13.05.2019, 14:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 13.05.2019, 14:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 13.05.2019, 14:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 13.05.2019, 14:50 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 13.05.2019, 14:50 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 13.05.2019, 14:50 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 13.05.2019, 14:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 13.05.2019, 14:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 13.05.2019, 14:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 13.05.2019, 14:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 13.05.2019, 14:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 13.05.2019, 14:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 13.05.2019, 14:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 13.05.2019, 14:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 13.05.2019, 14:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 13.05.2019, 14:39 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 13.05.2019, 14:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 13.05.2019, 14:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 13.05.2019, 14:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 13.05.2019, 14:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 13.05.2019, 14:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 13.05.2019, 14:35 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 13.05.2019, 14:32 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 13.05.2019, 14:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 13.05.2019, 14:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 13.05.2019, 14:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 13.05.2019, 14:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 13.05.2019, 14:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 13.05.2019, 14:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 13.05.2019, 14:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 13.05.2019, 14:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 13.05.2019, 14:23 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 13.05.2019, 14:22 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 13.05.2019, 14:12 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 13.05.2019, 9:23 216.244.66.202
200-221 12.05.2019, 18:31 31.13.115.15
222-235 12.05.2019, 12:37 31.13.115.17
spis 12.05.2019, 12:37 31.13.115.20
146-161 09.05.2019, 4:03 31.13.115.2
spis 09.05.2019, 4:03 31.13.115.13
spis 07.05.2019, 9:56 msnbot-207-46-13-77.search.msn.com
200-221 07.05.2019, 1:52 216.244.66.202
146-161 06.05.2019, 20:05 31.13.115.24
spis 06.05.2019, 20:05 31.13.115.16
162-172 06.05.2019, 9:24 31.13.115.12
spis 03.05.2019, 13:12 public-gprs172599.centertel.pl
spis 03.05.2019, 13:12 public-gprs172599.centertel.pl
296-313 02.05.2019, 3:46 31.13.115.5
rec 01.05.2019, 13:14 216.244.66.202
spis 30.04.2019, 12:42 user-5-173-104-103.play-internet.pl
spis 26.04.2019, 11:56 msnbot-207-46-13-74.search.msn.com
spis 19.04.2019, 12:35 216.244.66.202
516-521 16.04.2019, 10:53 216.244.66.202
497-510 16.04.2019, 10:53 216.244.66.202
spis 14.04.2019, 19:26 msnbot-40-77-167-175.search.msn.com
522-537 14.04.2019, 13:10 216.244.66.202
511-515 13.04.2019, 8:02 216.244.66.202
374-395 12.04.2019, 11:54 afdn208.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 12.04.2019, 11:53 afdn208.neoplus.adsl.tpnet.pl
551-559 10.04.2019, 11:34 216.244.66.202
spis 09.04.2019, 0:07 msnbot-207-46-13-124.search.msn.com
spis 31.03.2019, 18:58 msnbot-157-55-39-187.search.msn.com
spr 23.03.2019, 10:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 23.03.2019, 10:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 23.03.2019, 10:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 23.03.2019, 10:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 23.03.2019, 10:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 23.03.2019, 10:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 23.03.2019, 10:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 23.03.2019, 10:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 23.03.2019, 7:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 23.03.2019, 7:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 23.03.2019, 7:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 23.03.2019, 2:18 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 23.03.2019, 2:17 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 23.03.2019, 2:15 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 23.03.2019, 2:15 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 23.03.2019, 2:13 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 23.03.2019, 2:12 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 23.03.2019, 2:12 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 23.03.2019, 2:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 23.03.2019, 2:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 23.03.2019, 2:08 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 23.03.2019, 2:08 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 23.03.2019, 2:07 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 23.03.2019, 2:07 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 23.03.2019, 2:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 23.03.2019, 2:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 23.03.2019, 2:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 23.03.2019, 2:02 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 23.03.2019, 2:01 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 23.03.2019, 2:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 23.03.2019, 2:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 23.03.2019, 1:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 23.03.2019, 1:59 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 23.03.2019, 1:58 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 23.03.2019, 1:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 23.03.2019, 1:54 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 23.03.2019, 1:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 23.03.2019, 1:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 23.03.2019, 1:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 23.03.2019, 1:51 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 23.03.2019, 1:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 23.03.2019, 1:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 23.03.2019, 1:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 23.03.2019, 1:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 23.03.2019, 1:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 23.03.2019, 1:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 21.03.2019, 17:40 msnbot-40-77-167-143.search.msn.com
spis 13.03.2019, 20:46 89-64-46-48.dynamic.chello.pl
spis 13.03.2019, 1:17 msnbot-157-55-39-197.search.msn.com
280-295 05.03.2019, 1:55 216.244.66.202
267-279 04.03.2019, 16:09 bwns14.bib.wns.us.edu.pl
267-279 04.03.2019, 16:09 bwns14.bib.wns.us.edu.pl
spis 04.03.2019, 16:09 bwns14.bib.wns.us.edu.pl
spis 04.03.2019, 16:08 bwns14.bib.wns.us.edu.pl
374-395 01.03.2019, 0:46 216.244.66.202
192-199 28.02.2019, 7:54 216.244.66.202
spis 25.02.2019, 21:41 msnbot-40-77-167-157.search.msn.com
396-404 24.02.2019, 22:51 216.244.66.202
341-350 24.02.2019, 14:34 ihm113.internetdsl.tpnet.pl
spis 24.02.2019, 14:33 ihm113.internetdsl.tpnet.pl
133-136 24.02.2019, 2:40 216.244.66.202
351-362 21.02.2019, 5:26 216.244.66.202
327-340 18.02.2019, 17:36 216.244.66.202
112-132 18.02.2019, 17:36 216.244.66.202
137-145 18.02.2019, 0:14 216.244.66.202
363-373 15.02.2019, 21:01 216.244.66.202
spis 15.02.2019, 9:38 msnbot-40-77-167-216.search.msn.com
453-464 14.02.2019, 6:56 216.244.66.202
173-191 12.02.2019, 9:49 216.244.66.202
146-161 10.02.2019, 1:02 216.244.66.202
spis 08.02.2019, 22:28 ip-37-248-155-201.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
89-111 06.02.2019, 20:30 216.244.66.202
522-537 03.02.2019, 10:20 host-89-230-77-125.dynamic.mm.pl
396-404 03.02.2019, 10:19 host-89-230-77-125.dynamic.mm.pl
spis 03.02.2019, 10:18 host-89-230-77-125.dynamic.mm.pl
351-362 02.02.2019, 21:22 91.114.115.222
267-279 02.02.2019, 21:21 91.114.115.222
251-266 02.02.2019, 21:21 91.114.115.222
236-250 02.02.2019, 21:21 91.114.115.222
200-221 02.02.2019, 21:21 91.114.115.222
192-199 02.02.2019, 21:20 91.114.115.222
146-161 02.02.2019, 21:20 91.114.115.222
spis 02.02.2019, 21:18 91.114.115.222
251-266 01.02.2019, 13:15 apn-31-0-41-17.dynamic.gprs.plus.pl
spis 01.02.2019, 13:12 apn-31-0-41-17.dynamic.gprs.plus.pl
spis 31.01.2019, 13:48 185.228.142.170
551-559 31.01.2019, 13:47 185.228.142.170
236-250 31.01.2019, 13:46 185.228.142.170
spis 31.01.2019, 13:44 185.228.142.170
spis 31.01.2019, 13:44 185.228.142.170
200-221 31.01.2019, 3:49 216.244.66.202
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:01 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:00 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:00 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:00 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:00 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:00 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:00 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 17:00 sgss5.a2hosting.com
spis 29.01.2019, 16:46 hobbit.routeafrica.net
spis 29.01.2019, 16:46 hobbit.routeafrica.net
spis 29.01.2019, 16:46 hobbit.routeafrica.net
spis 29.01.2019, 16:46 hobbit.routeafrica.net
spis 29.01.2019, 16:46 hobbit.routeafrica.net
spis 29.01.2019, 16:46 hobbit.routeafrica.net
spis 29.01.2019, 16:14 45.32.204.170.vultr.com
spis 29.01.2019, 16:14 45.32.204.170.vultr.com
spis 29.01.2019, 16:14 45.32.204.170.vultr.com
spis 29.01.2019, 16:14 45.32.204.170.vultr.com
spis 29.01.2019, 16:14 45.32.204.170.vultr.com
spis 29.01.2019, 16:14 45.32.204.170.vultr.com
spis 29.01.2019, 12:43 msnbot-157-55-39-116.search.msn.com
rec 21.01.2019, 15:11 216.244.66.202
spis 16.01.2019, 11:31 msnbot-40-77-167-41.search.msn.com
spis 16.01.2019, 1:45 216.244.66.202
spis 07.01.2019, 19:33 ip-5-172-255-182.free.aero2.net.pl
spis 06.01.2019, 0:09 msnbot-40-77-167-126.search.msn.com
432-452 02.01.2019, 1:12 affw190.neoplus.adsl.tpnet.pl
spr 01.01.2019, 8:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 01.01.2019, 8:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 01.01.2019, 8:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 01.01.2019, 8:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 01.01.2019, 8:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 01.01.2019, 8:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 01.01.2019, 8:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 01.01.2019, 8:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 01.01.2019, 8:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 01.01.2019, 8:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 01.01.2019, 8:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 01.01.2019, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 01.01.2019, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 01.01.2019, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 01.01.2019, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 01.01.2019, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 01.01.2019, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 01.01.2019, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 01.01.2019, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 31.12.2018, 23:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 31.12.2018, 23:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 31.12.2018, 23:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 31.12.2018, 23:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 31.12.2018, 23:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 31.12.2018, 23:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 31.12.2018, 23:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 31.12.2018, 23:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 31.12.2018, 17:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 29.12.2018, 11:06 msnbot-157-55-39-141.search.msn.com
522-537 26.12.2018, 10:41 216.244.66.202
551-559 25.12.2018, 17:49 216.244.66.202
511-515 25.12.2018, 0:52 216.244.66.202
516-521 24.12.2018, 17:23 216.244.66.202
497-510 24.12.2018, 17:14 216.244.66.202
spis 18.12.2018, 15:53 188.146.45.80.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 16.12.2018, 0:39 msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
spis 11.12.2018, 4:40 msnbot-207-46-13-185.search.msn.com
spis 04.12.2018, 15:09 178-159-174-32.tsm.tarnobrzeg.pl
spis 01.12.2018, 16:59 msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
ed 30.11.2018, 10:13 217.96.154.118.ipv4.supernova.orange.pl
spis 30.11.2018, 10:13 217.96.154.118.ipv4.supernova.orange.pl
spis 29.11.2018, 17:36 217.96.161.56.ipv4.supernova.orange.pl
314-326 28.11.2018, 0:49 apn-37-7-62-232.dynamic.gprs.plus.pl
296-313 28.11.2018, 0:47 apn-37-7-62-232.dynamic.gprs.plus.pl
spis 28.11.2018, 0:47 apn-37-7-62-232.dynamic.gprs.plus.pl
327-340 23.11.2018, 0:07 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
spis 23.11.2018, 0:07 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
341-350 23.11.2018, 0:05 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
374-395 22.11.2018, 23:41 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
ed 22.11.2018, 23:14 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
89-111 22.11.2018, 23:14 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
112-132 22.11.2018, 23:13 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
133-136 22.11.2018, 23:13 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
137-145 22.11.2018, 23:13 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
146-161 22.11.2018, 23:13 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
162-172 22.11.2018, 23:13 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
173-191 22.11.2018, 23:12 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
192-199 22.11.2018, 23:12 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
200-221 22.11.2018, 23:12 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
222-235 22.11.2018, 23:12 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
236-250 22.11.2018, 23:12 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
251-266 22.11.2018, 23:12 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
267-279 22.11.2018, 23:11 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
280-295 22.11.2018, 23:11 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
296-313 22.11.2018, 23:11 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
314-326 22.11.2018, 23:11 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
351-362 22.11.2018, 23:11 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
363-373 22.11.2018, 23:10 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
396-404 22.11.2018, 23:10 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
421-431 22.11.2018, 23:10 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
432-452 22.11.2018, 23:10 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
453-464 22.11.2018, 23:10 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
465-477 22.11.2018, 23:10 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
478-496 22.11.2018, 23:09 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
497-510 22.11.2018, 23:09 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
511-515 22.11.2018, 23:09 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
516-521 22.11.2018, 23:09 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
522-537 22.11.2018, 23:09 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
538-550 22.11.2018, 23:08 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
551-559 22.11.2018, 23:06 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
rec 22.11.2018, 23:06 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
spr 22.11.2018, 22:51 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
405-420 22.11.2018, 22:50 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
spis 21.11.2018, 14:46 msnbot-207-46-13-122.search.msn.com
280-295 18.11.2018, 4:17 216.244.66.202
ed 17.11.2018, 18:01 user-5-173-120-35.play-internet.pl
478-496 17.11.2018, 17:59 user-5-173-120-35.play-internet.pl
ed 17.11.2018, 17:59 user-5-173-120-35.play-internet.pl
spis 17.11.2018, 17:58 user-5-173-120-35.play-internet.pl
374-395 17.11.2018, 11:14 216.244.66.202
192-199 16.11.2018, 19:02 216.244.66.202
396-404 16.11.2018, 18:11 np110-1.wimbp.zgora.pl
spis 16.11.2018, 18:10 np110-1.wimbp.zgora.pl
396-404 13.11.2018, 13:29 216.244.66.202
314-326 12.11.2018, 4:58 ip228.ip-54-36-148.eu
spis 09.11.2018, 16:23 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
89-111 09.11.2018, 14:21 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
112-132 09.11.2018, 14:21 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
133-136 09.11.2018, 14:21 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
137-145 09.11.2018, 14:21 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
146-161 09.11.2018, 14:21 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
162-172 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
173-191 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
192-199 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
200-221 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
222-235 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
236-250 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
251-266 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
267-279 09.11.2018, 14:20 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
280-295 09.11.2018, 14:19 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
296-313 09.11.2018, 14:19 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
314-326 09.11.2018, 14:19 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
327-340 09.11.2018, 14:19 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
341-350 09.11.2018, 14:19 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
351-362 09.11.2018, 14:19 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
363-373 09.11.2018, 14:19 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
374-395 09.11.2018, 14:18 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
396-404 09.11.2018, 14:18 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
405-420 09.11.2018, 14:18 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
421-431 09.11.2018, 14:18 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
432-452 09.11.2018, 14:18 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
453-464 09.11.2018, 12:47 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
465-477 09.11.2018, 12:47 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
478-496 09.11.2018, 12:46 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
497-510 09.11.2018, 12:46 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
511-515 09.11.2018, 12:46 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
516-521 09.11.2018, 12:46 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
522-537 09.11.2018, 12:46 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
538-550 09.11.2018, 12:45 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
551-559 09.11.2018, 12:45 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
rec 09.11.2018, 12:45 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
spr 09.11.2018, 12:45 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
ed 09.11.2018, 12:44 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
133-136 09.11.2018, 10:09 216.244.66.202
267-279 09.11.2018, 4:01 216.244.66.202
spr 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 09.11.2018, 0:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 09.11.2018, 0:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 09.11.2018, 0:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 09.11.2018, 0:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 09.11.2018, 0:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 09.11.2018, 0:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 08.11.2018, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 08.11.2018, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 08.11.2018, 20:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 08.11.2018, 20:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 08.11.2018, 20:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 08.11.2018, 20:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 08.11.2018, 17:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 06.11.2018, 4:38 216.244.66.202
spis 05.11.2018, 23:39 user-5-173-176-59.play-internet.pl
ed 05.11.2018, 12:19 loft12130.serverprofi24.de
551-559 05.11.2018, 8:45 188.146.37.244.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
465-477 05.11.2018, 8:45 188.146.37.244.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
327-340 05.11.2018, 8:43 188.146.37.244.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
236-250 05.11.2018, 8:41 188.146.37.244.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
146-161 05.11.2018, 8:40 188.146.37.244.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 05.11.2018, 2:37 loft12130.serverprofi24.de
spis 05.11.2018, 1:03 188.146.33.104.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
137-145 03.11.2018, 16:28 216.244.66.202
351-362 03.11.2018, 11:55 216.244.66.202
327-340 01.11.2018, 4:38 216.244.66.202
112-132 01.11.2018, 4:35 216.244.66.202
spis 01.11.2018, 1:58 msnbot-207-46-13-207.search.msn.com
453-464 31.10.2018, 7:11 216.244.66.202
363-373 29.10.2018, 13:40 216.244.66.202
173-191 26.10.2018, 10:41 216.244.66.202
432-452 25.10.2018, 13:53 afmj137.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 24.10.2018, 15:17 msnbot-157-55-39-241.search.msn.com
146-161 24.10.2018, 7:16 216.244.66.202
89-111 21.10.2018, 11:01 216.244.66.202
200-221 18.10.2018, 16:31 216.244.66.202
spis 15.10.2018, 0:36 216.244.66.202
spis 07.10.2018, 8:29 msnbot-207-46-13-8.search.msn.com
spr 05.10.2018, 15:49 216.244.66.202
rec 30.09.2018, 12:32 216.244.66.202
spis 19.09.2018, 17:01 msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
spis 12.09.2018, 6:26 msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
spr 09.09.2018, 1:12 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 09.09.2018, 1:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 09.09.2018, 1:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 09.09.2018, 1:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 09.09.2018, 1:08 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 09.09.2018, 1:08 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 09.09.2018, 1:08 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 09.09.2018, 1:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 09.09.2018, 1:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 09.09.2018, 1:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 09.09.2018, 1:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 08.09.2018, 15:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice