Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

B. Urbanek: odwołane do 11.12.

M. Kozubek: 7.12., godz. 13.45-15.15 (zamiast 3.12.)

J. Kapłańska: przeniesione z 3.12. na 10.12. godz. 12:45-14:15

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. L. Szewczyk: monograf z 16.01 i 23.01, godz. 11.30-13.00 przeniesiony na 17.12, godz. 11.00-14.00

B. Urbanek: odwołane do 11.12.

L. Lach-Bartlik: (j. grecki) - 14.12 godz. 8.30-11.00

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ
STATYSTYKI ZESZYTU 12 (2016) (od 13.11.2007)

odsłony poszczególnych artykułów:

Bańka, A.R., Jean Paul Sartre i Karl Rahner w egzystencjalnym sporze o naturę wolności ==>> 28
Biela, B., Typy i mechanizmy manipulacji w mediach ==>> 31
Celary, I., Muzyka liturgiczna w świetle dokumentów Kościoła ==>> 29
Grzelak, K., Wkład Kościoła w religijną inkluzywność w nauczaniu i studiowaniu teologii na poziomie policealnym w Afryce Południowej ==>> 25
Kluz, M., Przesłanie moralne w pasterskim przepowiadaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962–1990) ==>> 26
Kuźnik, B., Estetyka literacka w siódmym wydaniu Nowego Testamentu w przekładzie ks. Eugeniusza Dąbrowskiego na podstawie leksemów, wyrażeń i fraz wybranych z czterech Ewangelii ==>> 28
Niesporek, M., Społeczne konsekwencje depresji – wyzwaniem dla duszpasterstwa ==>> 24
Reginek, A., Co i jak należy śpiewać w ramach liturgii? ==>> 28
Sawa, P., Muzyka nowej ewangelizacji a doświadczenie duchowe. Kontekst, rzeczywistość, wyzwania ==>> 24
Stabryła, W.M., Asafici – śpiewacy świątynni doby powygnaniowej ==>> 25
Stępień, W., Śpiewy z Taizé – na drodze ku hezychii i ekumenii ==>> 24
Szewczyk, L., Muzyka „najszlachetniejszą służebnicą” liturgii. O muzyce jako źródle i tworzywie kaznodziejskim ==>> 31
Wasilewski, E., Podstawowy warsztat patrystyczny homilisty ==>> 23
Witko, K., Le Catechisme pour adultes des eveques de France: un expose official de la foi pour aujurd’hui ==>> 25
Żądło, A., Participatio actuosa w liturgii przed Soborem Watykańskim II i po nim. Zarys problematyki ==>> 34
Zellma, A., Wartości edukacyjne muzyki w nauczaniu religii (przyczynek do dyskusji) ==>> 23
Zulehner, P.M., Die mittelalterlichen Religionsfriedensschluse und ihre Auswirkungen auf die weltanschauliche Entwicklung Europas ==>> 26


szczegóły odsłon (1000 najnowszych)

strony data dostępu host
110-120 09.12.2019, 1:17 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
131-145 09.12.2019, 1:14 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
245-266 09.12.2019, 1:01 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
267-285 09.12.2019, 0:53 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
15-35 09.12.2019, 0:51 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
rec 09.12.2019, 0:47 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
286-311 09.12.2019, 0:46 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
220-244 09.12.2019, 0:43 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
121-130 09.12.2019, 0:42 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
204-219 09.12.2019, 0:42 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
146-160 09.12.2019, 0:41 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
161-181 09.12.2019, 0:39 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
spr 09.12.2019, 0:39 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
61-74 09.12.2019, 0:38 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
ed 09.12.2019, 0:37 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
36-48 09.12.2019, 0:34 ec2-35-172-217-40.compute-1.amazonaws.com
49-60 07.12.2019, 20:29 ec2-18-207-238-169.compute-1.amazonaws.com
182-203 07.12.2019, 20:22 ec2-18-207-238-169.compute-1.amazonaws.com
88-109 07.12.2019, 20:17 ec2-18-207-238-169.compute-1.amazonaws.com
75-87 07.12.2019, 20:08 ec2-18-207-238-169.compute-1.amazonaws.com
spis 06.12.2019, 7:53 msnbot-40-77-167-118.search.msn.com
spis 06.12.2019, 1:19 msnbot-207-46-13-19.search.msn.com
rec 28.11.2019, 10:04 pc133.wtl.us.edu.pl
spis 28.11.2019, 10:04 pc133.wtl.us.edu.pl
267-285 25.11.2019, 0:20 185.6.9.208
15-35 25.11.2019, 0:05 185.6.9.208
182-203 25.11.2019, 0:03 185.6.9.208
161-181 25.11.2019, 0:02 185.6.9.208
131-145 24.11.2019, 23:48 185.6.9.208
36-48 24.11.2019, 23:44 185.6.9.208
204-219 24.11.2019, 23:41 185.6.9.208
220-244 24.11.2019, 23:22 185.6.9.208
286-311 24.11.2019, 23:08 185.6.9.208
75-87 24.11.2019, 23:01 185.6.9.208
spis 24.11.2019, 22:59 185.6.9.208
267-285 22.11.2019, 22:01 ecs-159-138-150-153.compute.hwclouds-dns.com
spr 22.11.2019, 18:52 ecs-159-138-155-179.compute.hwclouds-dns.com
spr 22.11.2019, 15:10 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
rec 22.11.2019, 15:10 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
ed 22.11.2019, 15:10 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
88-109 22.11.2019, 15:10 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
75-87 22.11.2019, 15:09 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
61-74 22.11.2019, 15:09 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
49-60 22.11.2019, 15:09 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
36-48 22.11.2019, 15:09 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
286-311 22.11.2019, 15:08 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
267-285 22.11.2019, 15:07 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
245-266 22.11.2019, 15:07 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
220-244 22.11.2019, 15:06 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
204-219 22.11.2019, 15:06 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
182-203 22.11.2019, 15:05 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
161-181 22.11.2019, 15:05 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
15-35 22.11.2019, 15:04 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
146-160 22.11.2019, 15:04 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
131-145 22.11.2019, 15:04 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
121-130 22.11.2019, 15:03 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
110-120 22.11.2019, 15:03 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
spis 22.11.2019, 15:02 static.88.68.76.144.clients.your-server.de
286-311 21.11.2019, 5:35 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
rec 21.11.2019, 5:34 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
ed 21.11.2019, 5:33 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
15-35 21.11.2019, 5:32 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
204-219 21.11.2019, 5:30 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
131-145 21.11.2019, 5:30 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
121-130 21.11.2019, 5:29 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spis 21.11.2019, 5:29 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
36-48 21.11.2019, 5:28 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
161-181 21.11.2019, 5:21 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
146-160 21.11.2019, 5:21 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
245-266 21.11.2019, 5:17 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
110-120 21.11.2019, 5:15 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
182-203 21.11.2019, 5:14 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
267-285 21.11.2019, 5:10 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
61-74 21.11.2019, 5:07 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spr 21.11.2019, 5:04 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
75-87 21.11.2019, 5:03 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
49-60 21.11.2019, 5:01 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
88-109 21.11.2019, 4:53 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
220-244 21.11.2019, 4:50 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spis 21.11.2019, 4:48 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
rec 21.11.2019, 1:24 ecs-159-138-150-40.compute.hwclouds-dns.com
spis 19.11.2019, 11:51 ec2-35-172-195-49.compute-1.amazonaws.com
spis 19.11.2019, 5:52 52.247.2.178
182-203 18.11.2019, 22:10 ecs-159-138-128-189.compute.hwclouds-dns.com
245-266 18.11.2019, 1:10 ecs-159-138-153-41.compute.hwclouds-dns.com
121-130 17.11.2019, 23:49 ecs-159-138-151-11.compute.hwclouds-dns.com
146-160 17.11.2019, 19:38 ecs-159-138-151-136.compute.hwclouds-dns.com
286-311 17.11.2019, 16:29 ecs-159-138-148-93.compute.hwclouds-dns.com
spis 16.11.2019, 23:19 ecs-159-138-153-189.compute.hwclouds-dns.com
ed 16.11.2019, 21:52 ecs-159-138-150-66.compute.hwclouds-dns.com
spis 15.11.2019, 21:49 msnbot-157-55-39-47.search.msn.com
88-109 15.11.2019, 19:45 ecs-159-138-158-9.compute.hwclouds-dns.com
161-181 15.11.2019, 15:44 ecs-159-138-150-148.compute.hwclouds-dns.com
286-311 05.11.2019, 15:13 pc133.wtl.us.edu.pl
131-145 05.11.2019, 15:12 pc133.wtl.us.edu.pl
88-109 05.11.2019, 15:11 pc133.wtl.us.edu.pl
75-87 05.11.2019, 15:10 pc133.wtl.us.edu.pl
49-60 05.11.2019, 15:09 pc133.wtl.us.edu.pl
36-48 05.11.2019, 15:08 pc133.wtl.us.edu.pl
15-35 05.11.2019, 15:08 pc133.wtl.us.edu.pl
spis 05.11.2019, 15:07 pc133.wtl.us.edu.pl
spis 03.11.2019, 14:43 78.10.210.17
spis 02.11.2019, 5:46 ecs-159-138-152-40.compute.hwclouds-dns.com
spis 02.11.2019, 2:59 msnbot-40-77-167-221.search.msn.com
267-285 31.10.2019, 3:12 185.6.8.7
15-35 31.10.2019, 3:10 185.6.8.7
36-48 31.10.2019, 3:05 185.6.8.7
121-130 31.10.2019, 2:50 185.6.8.7
131-145 31.10.2019, 2:44 185.6.8.7
75-87 31.10.2019, 2:43 185.6.8.7
182-203 31.10.2019, 2:35 185.6.8.7
146-160 31.10.2019, 2:20 185.6.8.7
161-181 31.10.2019, 2:18 185.6.8.7
220-244 31.10.2019, 2:03 185.6.8.7
204-219 31.10.2019, 1:51 185.6.8.7
spis 31.10.2019, 1:50 185.6.8.7
spis 29.10.2019, 21:07 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 29.10.2019, 21:07 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
146-160 28.10.2019, 16:40 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 28.10.2019, 16:40 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
49-60 28.10.2019, 16:39 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 28.10.2019, 16:38 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
220-244 28.10.2019, 16:17 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 28.10.2019, 16:15 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 28.10.2019, 16:15 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
61-74 28.10.2019, 16:15 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 28.10.2019, 16:14 giga-91-224-217-56.giga-komputer.pl
spis 28.10.2019, 10:47 ip-93.157.70.38.e-plan.pl
spis 24.10.2019, 22:53 msnbot-40-77-167-16.search.msn.com
267-285 24.10.2019, 18:25 185.6.8.9
15-35 24.10.2019, 18:17 185.6.8.9
161-181 24.10.2019, 18:03 185.6.8.9
121-130 24.10.2019, 17:43 185.6.8.9
75-87 24.10.2019, 17:41 185.6.8.9
49-60 24.10.2019, 17:37 185.6.8.9
36-48 24.10.2019, 17:36 185.6.8.9
146-160 24.10.2019, 17:35 185.6.8.9
220-244 24.10.2019, 17:27 185.6.8.9
204-219 24.10.2019, 17:25 185.6.8.9
131-145 24.10.2019, 17:20 185.6.8.9
182-203 24.10.2019, 17:20 185.6.8.9
spis 24.10.2019, 17:20 185.6.8.9
spis 22.10.2019, 22:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 22.10.2019, 22:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 22.10.2019, 16:11 216.244.66.202
spis 17.10.2019, 10:29 17-58-97-20.applebot.apple.com
245-266 14.10.2019, 3:35 ec2-34-239-147-197.compute-1.amazonaws.com
15-35 14.10.2019, 3:34 ec2-34-239-147-197.compute-1.amazonaws.com
rec 14.10.2019, 3:32 ec2-34-239-147-197.compute-1.amazonaws.com
220-244 14.10.2019, 3:28 ec2-34-239-147-197.compute-1.amazonaws.com
121-130 14.10.2019, 3:28 ec2-34-239-147-197.compute-1.amazonaws.com
spr 14.10.2019, 3:23 ec2-34-239-147-197.compute-1.amazonaws.com
61-74 14.10.2019, 3:22 ec2-34-239-147-197.compute-1.amazonaws.com
110-120 14.10.2019, 1:19 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
131-145 14.10.2019, 1:17 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
49-60 14.10.2019, 1:11 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
267-285 14.10.2019, 1:10 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
286-311 14.10.2019, 1:09 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
182-203 14.10.2019, 1:08 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
204-219 14.10.2019, 1:05 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
146-160 14.10.2019, 1:04 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
88-109 14.10.2019, 1:03 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
161-181 14.10.2019, 1:01 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
ed 14.10.2019, 1:00 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
75-87 14.10.2019, 0:56 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
36-48 14.10.2019, 0:56 ec2-3-227-240-31.compute-1.amazonaws.com
spis 12.10.2019, 17:27 msnbot-207-46-13-122.search.msn.com
spis 05.10.2019, 15:07 msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
131-145 05.10.2019, 9:35 185.6.9.220
220-244 05.10.2019, 9:30 185.6.9.220
36-48 05.10.2019, 9:25 185.6.9.220
267-285 27.09.2019, 4:10 185.6.8.9
36-48 27.09.2019, 3:53 185.6.8.9
286-311 27.09.2019, 3:52 185.6.8.9
15-35 27.09.2019, 3:48 185.6.8.9
131-145 27.09.2019, 3:41 185.6.8.9
121-130 27.09.2019, 3:40 185.6.8.9
204-219 27.09.2019, 3:37 185.6.8.9
161-181 27.09.2019, 3:34 185.6.8.9
220-244 27.09.2019, 3:33 185.6.8.9
182-203 27.09.2019, 3:32 185.6.8.9
spis 27.09.2019, 2:58 185.6.8.9
75-87 27.09.2019, 2:56 185.6.8.9
spis 23.09.2019, 8:11 msnbot-40-77-167-141.search.msn.com
spis 18.09.2019, 5:26 ec2-3-226-243-130.compute-1.amazonaws.com
spis 15.09.2019, 21:47 msnbot-207-46-13-182.search.msn.com
spis 11.09.2019, 20:58 un-158-226.static.sitel.net.pl
ed 08.09.2019, 8:45 17-58-97-20.applebot.apple.com
spis 06.09.2019, 12:51 msnbot-157-55-39-173.search.msn.com
spis 02.09.2019, 5:18 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 02.09.2019, 5:17 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 20.08.2019, 15:22 msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
spis 10.08.2019, 18:05 host-212.96.243.14.tvksmp.pl
spis 03.08.2019, 15:49 msnbot-207-46-13-92.search.msn.com
245-266 02.08.2019, 20:08 217.96.199.215.ipv4.supernova.orange.pl
spis 02.08.2019, 20:08 217.96.199.215.ipv4.supernova.orange.pl
spis 29.07.2019, 9:15 msnbot-157-55-39-101.search.msn.com
spr 23.07.2019, 22:14 ec2-34-201-121-213.compute-1.amazonaws.com
spis 23.07.2019, 2:07 216.244.66.202
245-266 22.07.2019, 18:32 ec2-54-198-246-164.compute-1.amazonaws.com
rec 22.07.2019, 18:30 ec2-54-198-246-164.compute-1.amazonaws.com
220-244 22.07.2019, 18:28 ec2-54-198-246-164.compute-1.amazonaws.com
61-74 22.07.2019, 18:24 ec2-54-198-246-164.compute-1.amazonaws.com
15-35 22.07.2019, 16:20 ec2-34-201-121-213.compute-1.amazonaws.com
121-130 22.07.2019, 16:19 ec2-34-201-121-213.compute-1.amazonaws.com
49-60 22.07.2019, 10:20 ec2-54-161-118-57.compute-1.amazonaws.com
146-160 22.07.2019, 10:14 ec2-54-161-118-57.compute-1.amazonaws.com
131-145 20.07.2019, 7:42 ec2-18-209-104-7.compute-1.amazonaws.com
286-311 19.07.2019, 3:54 ec2-18-209-104-7.compute-1.amazonaws.com
75-87 19.07.2019, 1:48 ec2-18-232-99-123.compute-1.amazonaws.com
88-109 18.07.2019, 7:01 ec2-54-81-69-220.compute-1.amazonaws.com
ed 18.07.2019, 6:59 ec2-54-81-69-220.compute-1.amazonaws.com
spis 17.07.2019, 22:14 msnbot-157-55-39-163.search.msn.com
267-285 17.07.2019, 21:04 ec2-54-198-246-164.compute-1.amazonaws.com
182-203 17.07.2019, 21:02 ec2-54-198-246-164.compute-1.amazonaws.com
161-181 17.07.2019, 20:58 ec2-54-198-246-164.compute-1.amazonaws.com
110-120 15.07.2019, 22:45 ec2-107-23-37-199.compute-1.amazonaws.com
204-219 15.07.2019, 22:27 ec2-107-23-37-199.compute-1.amazonaws.com
36-48 15.07.2019, 22:25 ec2-107-23-37-199.compute-1.amazonaws.com
spis 13.07.2019, 23:57 msnbot-207-46-13-156.search.msn.com
ed 05.07.2019, 11:41 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
286-311 05.07.2019, 11:41 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 05.07.2019, 11:40 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 03.07.2019, 17:50 msnbot-157-55-39-63.search.msn.com
spr 03.07.2019, 6:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 03.07.2019, 6:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 03.07.2019, 6:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-285 03.07.2019, 6:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 03.07.2019, 6:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 03.07.2019, 6:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 03.07.2019, 6:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 03.07.2019, 6:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 03.07.2019, 6:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 03.07.2019, 6:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 03.07.2019, 1:57 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
286-311 03.07.2019, 1:39 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
267-285 03.07.2019, 1:39 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 03.07.2019, 1:38 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
286-311 03.07.2019, 1:38 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spr 02.07.2019, 21:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 02.07.2019, 21:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 02.07.2019, 21:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-285 02.07.2019, 21:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 02.07.2019, 21:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 02.07.2019, 21:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 02.07.2019, 21:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 02.07.2019, 20:15 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 02.07.2019, 20:14 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 01.07.2019, 10:06 msnbot-157-55-39-161.search.msn.com
spis 01.07.2019, 2:29 msnbot-40-77-167-112.search.msn.com
spis 30.06.2019, 2:39 static.30.104.9.5.clients.your-server.de
88-109 27.06.2019, 17:26 d36-58.icpnet.pl
spis 27.06.2019, 10:40 msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
204-219 21.06.2019, 17:29 bardolino2.netestate.de
286-311 21.06.2019, 16:50 bardolino1.netestate.de
rec 21.06.2019, 16:39 bardolino1.netestate.de
ed 21.06.2019, 16:31 bardolino2.netestate.de
spis 19.06.2019, 21:00 msnbot-157-55-39-159.search.msn.com
spis 15.06.2019, 6:47 msnbot-40-77-167-84.search.msn.com
spis 14.06.2019, 1:19 msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
spis 09.06.2019, 4:05 msnbot-207-46-13-161.search.msn.com
spr 06.06.2019, 7:26 ip-54-36-148-192.a.ahrefs.com
ed 05.06.2019, 3:33 17-58-99-56.applebot.apple.com
spis 04.06.2019, 22:26 msnbot-207-46-13-106.search.msn.com
spis 03.06.2019, 13:38 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
spis 26.05.2019, 18:02 msnbot-40-77-167-190.search.msn.com
spis 26.05.2019, 16:41 msnbot-207-46-13-172.search.msn.com
spis 25.05.2019, 2:52 msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
spis 23.05.2019, 20:53 gby49.internetdsl.tpnet.pl
spis 20.05.2019, 23:20 ec2-34-204-0-181.compute-1.amazonaws.com
spis 18.05.2019, 9:01 msnbot-207-46-13-50.search.msn.com
ed 16.05.2019, 21:02 69.171.251.29
spis 16.05.2019, 21:02 69.171.251.31
ed 16.05.2019, 5:41 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
spis 16.05.2019, 5:41 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
161-181 16.05.2019, 3:06 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
146-160 16.05.2019, 3:05 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
15-35 15.05.2019, 23:23 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
36-48 15.05.2019, 23:23 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
49-60 15.05.2019, 23:23 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
61-74 15.05.2019, 23:23 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
88-109 15.05.2019, 23:23 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
110-120 15.05.2019, 23:23 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
121-130 15.05.2019, 23:22 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
131-145 15.05.2019, 23:22 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
182-203 15.05.2019, 23:22 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
204-219 15.05.2019, 23:22 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
220-244 15.05.2019, 23:21 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
245-266 15.05.2019, 23:21 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
267-285 15.05.2019, 23:21 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
286-311 15.05.2019, 23:20 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
rec 15.05.2019, 23:20 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
spr 15.05.2019, 22:27 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
75-87 15.05.2019, 22:26 ec2-54-152-111-215.compute-1.amazonaws.com
spr 13.05.2019, 19:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 13.05.2019, 19:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 13.05.2019, 19:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-285 13.05.2019, 19:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 13.05.2019, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 13.05.2019, 19:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 13.05.2019, 19:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 13.05.2019, 19:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 13.05.2019, 19:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 13.05.2019, 19:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 13.05.2019, 19:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-285 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 13.05.2019, 8:37 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 13.05.2019, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 13.05.2019, 6:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 13.05.2019, 6:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 12.05.2019, 18:31 31.13.115.7
spis 12.05.2019, 18:31 31.13.115.28
110-120 10.05.2019, 11:03 31.13.115.15
ed 10.05.2019, 3:31 31.13.115.23
spis 10.05.2019, 3:31 31.13.115.17
75-87 09.05.2019, 4:03 31.13.115.4
spis 09.05.2019, 4:03 31.13.115.2
ed 07.05.2019, 14:45 31.13.115.24
spis 07.05.2019, 14:45 31.13.115.25
spis 06.05.2019, 21:03 31.13.115.1
ed 06.05.2019, 21:03 31.13.115.14
15-35 06.05.2019, 21:03 31.13.115.4
36-48 06.05.2019, 21:03 31.13.115.4
49-60 06.05.2019, 21:03 31.13.115.24
61-74 06.05.2019, 21:03 31.13.115.7
75-87 06.05.2019, 21:03 31.13.115.4
88-109 06.05.2019, 21:02 31.13.115.7
110-120 06.05.2019, 21:02 31.13.115.15
121-130 06.05.2019, 21:02 31.13.115.13
131-145 06.05.2019, 21:02 31.13.115.24
146-160 06.05.2019, 21:02 31.13.115.15
161-181 06.05.2019, 21:02 31.13.115.25
182-203 06.05.2019, 21:02 31.13.115.15
204-219 06.05.2019, 21:02 31.13.115.14
220-244 06.05.2019, 10:10 31.13.115.19
245-266 06.05.2019, 10:10 31.13.115.3
267-285 06.05.2019, 10:10 31.13.115.7
286-311 06.05.2019, 10:10 31.13.115.8
rec 06.05.2019, 10:10 31.13.115.3
spr 06.05.2019, 10:10 31.13.115.2
ed 06.05.2019, 10:10 31.13.115.2
spis 05.05.2019, 14:28 173.252.95.26
spis 05.05.2019, 14:28 69.171.251.18
spis 05.05.2019, 14:28 69.171.251.34
spis 05.05.2019, 14:28 69.171.251.42
spis 05.05.2019, 14:28 69.171.251.14
15-35 05.05.2019, 14:28 31.13.115.2
36-48 05.05.2019, 14:28 31.13.115.16
49-60 05.05.2019, 14:28 31.13.115.15
61-74 05.05.2019, 14:28 31.13.115.20
75-87 05.05.2019, 14:28 31.13.115.13
88-109 05.05.2019, 14:28 31.13.115.13
110-120 05.05.2019, 14:27 31.13.115.16
121-130 05.05.2019, 14:27 31.13.115.15
131-145 05.05.2019, 14:27 31.13.115.1
146-160 05.05.2019, 14:27 31.13.115.8
161-181 05.05.2019, 4:32 31.13.115.4
182-203 05.05.2019, 4:32 31.13.115.17
204-219 05.05.2019, 4:32 31.13.115.13
220-244 05.05.2019, 4:32 31.13.115.13
245-266 05.05.2019, 4:32 31.13.115.3
267-285 05.05.2019, 4:32 31.13.115.2
286-311 05.05.2019, 4:32 31.13.115.13
rec 05.05.2019, 4:32 31.13.115.15
spr 05.05.2019, 4:32 31.13.115.16
spis 05.05.2019, 4:32 31.13.115.1
spis 04.05.2019, 14:07 msnbot-207-46-13-196.search.msn.com
spis 04.05.2019, 10:21 msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
220-244 02.05.2019, 10:25 31.13.115.7
spis 02.05.2019, 10:25 31.13.115.19
spis 01.05.2019, 6:53 69.171.251.18
15-35 01.05.2019, 6:51 31.13.115.20
36-48 01.05.2019, 6:51 31.13.115.16
49-60 30.04.2019, 22:42 31.13.115.25
61-74 30.04.2019, 22:42 31.13.115.19
75-87 30.04.2019, 22:42 31.13.115.7
88-109 30.04.2019, 22:42 31.13.115.21
110-120 30.04.2019, 22:42 31.13.115.7
121-130 30.04.2019, 22:42 31.13.115.21
131-145 30.04.2019, 22:42 31.13.115.21
146-160 30.04.2019, 22:42 31.13.115.1
161-181 30.04.2019, 22:42 31.13.115.21
182-203 30.04.2019, 22:42 31.13.115.16
204-219 30.04.2019, 22:42 31.13.115.1
220-244 30.04.2019, 22:42 31.13.115.7
245-266 30.04.2019, 22:42 31.13.115.23
267-285 30.04.2019, 22:42 31.13.115.23
286-311 30.04.2019, 22:42 31.13.115.17
rec 30.04.2019, 22:42 31.13.115.7
spr 30.04.2019, 22:42 31.13.115.24
spis 30.04.2019, 22:41 31.13.115.17
161-181 30.04.2019, 12:39 user-5-173-104-103.play-internet.pl
spis 30.04.2019, 2:52 msnbot-157-55-39-253.search.msn.com
spis 28.04.2019, 23:23 msnbot-207-46-13-47.search.msn.com
49-60 26.04.2019, 14:35 ec2-34-230-84-215.compute-1.amazonaws.com
146-160 26.04.2019, 14:27 ec2-34-230-84-215.compute-1.amazonaws.com
75-87 25.04.2019, 16:15 ec2-54-82-119-116.compute-1.amazonaws.com
110-120 24.04.2019, 20:33 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
131-145 24.04.2019, 20:31 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
286-311 24.04.2019, 20:19 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
204-219 24.04.2019, 20:19 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
36-48 24.04.2019, 14:16 ec2-34-230-84-215.compute-1.amazonaws.com
161-181 24.04.2019, 6:23 ec2-3-80-224-52.compute-1.amazonaws.com
267-285 24.04.2019, 2:20 ec2-18-234-236-14.compute-1.amazonaws.com
ed 24.04.2019, 0:18 ec2-3-88-161-108.compute-1.amazonaws.com
182-203 23.04.2019, 22:20 ec2-3-91-157-213.compute-1.amazonaws.com
88-109 23.04.2019, 8:26 ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
spr 23.04.2019, 4:30 ec2-54-235-4-196.compute-1.amazonaws.com
spis 21.04.2019, 12:37 216.244.66.202
15-35 20.04.2019, 22:40 ec2-3-88-161-108.compute-1.amazonaws.com
121-130 20.04.2019, 22:39 ec2-3-88-161-108.compute-1.amazonaws.com
spis 20.04.2019, 9:56 msnbot-207-46-13-205.search.msn.com
245-266 19.04.2019, 7:00 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
rec 19.04.2019, 6:57 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
220-244 19.04.2019, 6:54 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
61-74 19.04.2019, 2:53 ec2-3-90-56-90.compute-1.amazonaws.com
131-145 16.04.2019, 16:23 static-89-200-231-138.leon.com.pl
131-145 16.04.2019, 16:22 static-89-200-231-138.leon.com.pl
spis 16.04.2019, 16:22 static-89-200-231-138.leon.com.pl
267-285 16.04.2019, 15:57 ip-54-36-150-5.a.ahrefs.com
131-145 16.04.2019, 13:55 static-89-200-231-138.leon.com.pl
spis 16.04.2019, 13:54 static-89-200-231-138.leon.com.pl
spis 14.04.2019, 3:58 msnbot-40-77-167-4.search.msn.com
spis 13.04.2019, 1:49 msnbot-40-77-167-154.search.msn.com
spis 08.04.2019, 20:31 msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
spis 08.04.2019, 0:32 msnbot-157-55-39-160.search.msn.com
15-35 06.04.2019, 20:21 95-105-175-137.dynamic.orange.sk
15-35 06.04.2019, 17:24 95-105-175-137.dynamic.orange.sk
15-35 06.04.2019, 17:24 95-105-175-137.dynamic.orange.sk
15-35 06.04.2019, 17:20 95-105-175-137.dynamic.orange.sk
spis 28.03.2019, 5:47 msnbot-40-77-167-110.search.msn.com
spis 27.03.2019, 4:49 msnbot-157-55-39-188.search.msn.com
spis 24.03.2019, 20:55 ec2-54-82-99-169.compute-1.amazonaws.com
spr 23.03.2019, 7:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 23.03.2019, 7:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 23.03.2019, 7:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-285 23.03.2019, 7:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 23.03.2019, 7:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 23.03.2019, 7:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 23.03.2019, 7:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 23.03.2019, 7:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 23.03.2019, 7:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 23.03.2019, 7:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 22.03.2019, 19:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 22.03.2019, 19:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 22.03.2019, 19:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-285 22.03.2019, 19:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 22.03.2019, 19:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 22.03.2019, 19:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 22.03.2019, 19:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 22.03.2019, 19:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 22.03.2019, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 22.03.2019, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 21.03.2019, 14:10 dev-167-111-prac.wi-fi.us.edu.pl
spis 21.03.2019, 14:09 dev-167-111-prac.wi-fi.us.edu.pl
spr 21.03.2019, 9:14 static-89-200-231-138.leon.com.pl
rec 21.03.2019, 9:13 static-89-200-231-138.leon.com.pl
rec 21.03.2019, 8:57 static-89-200-231-138.leon.com.pl
110-120 21.03.2019, 8:56 static-89-200-231-138.leon.com.pl
rec 21.03.2019, 8:56 static-89-200-231-138.leon.com.pl
spis 21.03.2019, 8:38 static-89-200-231-138.leon.com.pl
spis 21.03.2019, 8:38 aclt243.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 21.03.2019, 7:51 msnbot-40-77-167-80.search.msn.com
245-266 18.03.2019, 8:10 ip-54-36-148-123.a.ahrefs.com
75-87 18.03.2019, 7:29 ip-54-36-148-99.a.ahrefs.com
286-311 18.03.2019, 5:53 ip-54-36-149-27.a.ahrefs.com
spis 17.03.2019, 23:42 msnbot-207-46-13-87.search.msn.com
spis 15.03.2019, 13:11 msnbot-207-46-13-169.search.msn.com
245-266 13.03.2019, 19:49 89-64-46-48.dynamic.chello.pl
spis 13.03.2019, 19:48 89-64-46-48.dynamic.chello.pl
110-120 13.03.2019, 19:16 89-64-46-48.dynamic.chello.pl
spis 13.03.2019, 19:16 89-64-46-48.dynamic.chello.pl
spis 10.03.2019, 3:49 msnbot-157-55-39-162.search.msn.com
ed 06.03.2019, 21:22 17-58-99-56.applebot.apple.com
36-48 06.03.2019, 16:44 public-gprs373757.centertel.pl
ed 06.03.2019, 16:44 public-gprs373757.centertel.pl
spis 06.03.2019, 16:44 public-gprs373757.centertel.pl
spis 02.03.2019, 23:21 msnbot-157-55-39-74.search.msn.com
spis 01.03.2019, 22:08 ip-54-36-148-103.a.ahrefs.com
49-60 26.02.2019, 15:32 ip-54-36-148-108.a.ahrefs.com
36-48 24.02.2019, 14:49 ihm113.internetdsl.tpnet.pl
spis 24.02.2019, 14:49 ihm113.internetdsl.tpnet.pl
spis 24.02.2019, 10:44 ip-54-36-150-107.a.ahrefs.com
spis 20.02.2019, 19:26 msnbot-157-55-39-151.search.msn.com
110-120 19.02.2019, 3:54 ip-54-36-148-79.a.ahrefs.com
spis 18.02.2019, 19:28 ip-54-36-148-235.a.ahrefs.com
spis 17.02.2019, 8:08 msnbot-207-46-13-29.search.msn.com
spis 16.02.2019, 12:42 ip-54-36-148-102.a.ahrefs.com
spis 16.02.2019, 4:05 151.73.26.9
ed 16.02.2019, 4:05 151.73.26.9
131-145 13.02.2019, 23:48 un-158-226.static.sitel.net.pl
spis 13.02.2019, 23:46 un-158-226.static.sitel.net.pl
ed 12.02.2019, 15:03 static.79.3.76.144.clients.your-server.de
rec 11.02.2019, 16:30 onode6.exensa.net
spis 11.02.2019, 0:21 msnbot-207-46-13-18.search.msn.com
121-130 10.02.2019, 21:59 ip-54-36-148-111.a.ahrefs.com
spis 09.02.2019, 23:03 ip-54-36-149-21.a.ahrefs.com
ed 09.02.2019, 8:55 onode6.exensa.net
spis 09.02.2019, 8:38 onode6.exensa.net
spis 05.02.2019, 23:35 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 05.02.2019, 23:26 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
ed 05.02.2019, 23:20 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
286-311 05.02.2019, 23:07 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 05.02.2019, 23:06 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 05.02.2019, 23:06 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 05.02.2019, 23:05 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 05.02.2019, 23:04 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
ed 05.02.2019, 8:58 onode6.exensa.net
ed 03.02.2019, 19:36 89-79-69-79.dynamic.chello.pl
220-244 03.02.2019, 11:28 ip38.ip-54-36-148.eu
spis 03.02.2019, 10:16 host-89-230-77-125.dynamic.mm.pl
spis 03.02.2019, 9:54 ip20.ip-54-36-148.eu
rec 02.02.2019, 21:16 91.114.115.222
286-311 02.02.2019, 21:15 91.114.115.222
220-244 02.02.2019, 21:15 91.114.115.222
88-109 02.02.2019, 21:15 91.114.115.222
75-87 02.02.2019, 21:14 91.114.115.222
spis 02.02.2019, 21:14 91.114.115.222
49-60 02.02.2019, 21:14 91.114.115.222
spis 02.02.2019, 21:14 91.114.115.222
36-48 02.02.2019, 21:14 91.114.115.222
spis 02.02.2019, 21:13 91.114.115.222
15-35 02.02.2019, 21:13 91.114.115.222
spis 02.02.2019, 21:13 91.114.115.222
15-35 01.02.2019, 14:10 pc-85.archidiecezja.katowice.pl
ed 01.02.2019, 14:10 pc-85.archidiecezja.katowice.pl
spis 01.02.2019, 14:10 pc-85.archidiecezja.katowice.pl
spis 01.02.2019, 12:57 apn-31-0-41-17.dynamic.gprs.plus.pl
49-60 01.02.2019, 12:49 91.114.115.222
15-35 01.02.2019, 12:49 91.114.115.222
49-60 01.02.2019, 12:48 91.114.115.222
ed 01.02.2019, 11:42 host-193-106-85-47.telpol.net.pl
spis 31.01.2019, 17:56 msnbot-157-55-39-114.search.msn.com
spis 31.01.2019, 13:42 185.228.142.170
spis 31.01.2019, 13:42 185.228.142.170
spis 30.01.2019, 13:59 homer.fil.us.edu.pl
spis 30.01.2019, 11:08 ihm113.internetdsl.tpnet.pl
spis 28.01.2019, 11:19 ip238.ip-54-36-148.eu
49-60 28.01.2019, 2:45 104-168-125-128-host.colocrossing.com
88-109 28.01.2019, 2:45 104-168-125-128-host.colocrossing.com
spis 28.01.2019, 2:45 104-168-125-128-host.colocrossing.com
75-87 28.01.2019, 2:45 104-168-125-128-host.colocrossing.com
61-74 27.01.2019, 11:42 public-gprs182205.centertel.pl
75-87 27.01.2019, 11:41 public-gprs182205.centertel.pl
spis 27.01.2019, 11:39 public-gprs182205.centertel.pl
spis 26.01.2019, 16:48 public-gprs213842.centertel.pl
spis 26.01.2019, 15:41 public-gprs213842.centertel.pl
121-130 25.01.2019, 18:54 77-254-153-85.adsl.inetia.pl
36-48 25.01.2019, 18:54 77-254-153-85.adsl.inetia.pl
15-35 25.01.2019, 18:53 77-254-153-85.adsl.inetia.pl
ed 25.01.2019, 18:53 77-254-153-85.adsl.inetia.pl
spis 25.01.2019, 18:53 77-254-153-85.adsl.inetia.pl
spis 25.01.2019, 14:10 ewl229.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 25.01.2019, 0:58 ip249.ip-54-36-148.eu
286-311 24.01.2019, 20:25 178.43.195.138.ipv4.supernova.orange.pl
spis 24.01.2019, 20:23 178.43.195.138.ipv4.supernova.orange.pl
ed 24.01.2019, 20:22 178.43.195.138.ipv4.supernova.orange.pl
204-219 23.01.2019, 9:42 ip28.ip-54-36-148.eu
36-48 22.01.2019, 18:43 ip107.ip-54-36-148.eu
ed 22.01.2019, 10:24 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
ed 22.01.2019, 7:50 onode6.exensa.net
spis 22.01.2019, 7:07 onode6.exensa.net
spis 21.01.2019, 21:49 193-227-100-206.internetia.net.pl
ed 21.01.2019, 9:40 pc146.wtl.us.edu.pl
spis 21.01.2019, 9:40 pc146.wtl.us.edu.pl
spis 19.01.2019, 21:53 088156132027.dynamic-ww-04.vectranet.pl
49-60 18.01.2019, 22:58 public-gprs170521.centertel.pl
spis 18.01.2019, 22:57 public-gprs170521.centertel.pl
spis 18.01.2019, 20:16 ip154.ip-54-36-148.eu
spis 18.01.2019, 5:12 216.244.66.202
ed 18.01.2019, 4:19 ip85.ip-54-36-148.eu
spis 17.01.2019, 15:43 msnbot-207-46-13-179.search.msn.com
rec 15.01.2019, 18:32 088156131149.dynamic-ww-02.vectranet.pl
ed 15.01.2019, 18:32 088156131149.dynamic-ww-02.vectranet.pl
spis 15.01.2019, 9:59 asz214.neoplus.adsl.tpnet.pl
ed 14.01.2019, 23:23 user-94-254-184-91.play-internet.pl
ed 14.01.2019, 17:45 155.158.44.7
spis 14.01.2019, 16:34 pc-85.archidiecezja.katowice.pl
61-74 14.01.2019, 12:45 217.173.194.208
spis 14.01.2019, 12:44 217.173.194.208
ed 14.01.2019, 12:44 217.173.194.208
spis 13.01.2019, 21:44 host-n1-101-15.telpol.net.pl
ed 13.01.2019, 21:25 host193.komputerlan.pl
286-311 13.01.2019, 20:19 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
267-285 13.01.2019, 20:19 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
245-266 13.01.2019, 20:19 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
220-244 13.01.2019, 20:19 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
204-219 13.01.2019, 20:19 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
182-203 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
161-181 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
146-160 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
121-130 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
110-120 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
88-109 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
75-87 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
61-74 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
61-74 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
49-60 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
15-35 13.01.2019, 20:18 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
36-48 13.01.2019, 20:17 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
36-48 13.01.2019, 20:17 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
61-74 13.01.2019, 20:17 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 13.01.2019, 20:17 ark78.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 13.01.2019, 17:20 pc-85.archidiecezja.katowice.pl
spis 13.01.2019, 17:07 user-5-173-104-221.play-internet.pl
spis 13.01.2019, 9:05 host-93.179.211.35.static.3s.pl
ed 13.01.2019, 9:05 host-93.179.211.35.static.3s.pl
spis 13.01.2019, 7:31 static.113.88.9.5.clients.your-server.de
spis 13.01.2019, 1:06 gnx25.internetdsl.tpnet.pl
spis 12.01.2019, 23:55 91.192.58.244
ed 12.01.2019, 23:52 91.192.58.244
spis 12.01.2019, 22:41 ihm113.internetdsl.tpnet.pl
spis 12.01.2019, 22:09 acjn203.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 12.01.2019, 22:05 89-64-53-50.dynamic.chello.pl
spis 12.01.2019, 21:40 gnx25.internetdsl.tpnet.pl
spis 12.01.2019, 20:32 byw47.neoplus.adsl.tpnet.pl
182-203 12.01.2019, 19:51 bzv196.neoplus.adsl.tpnet.pl
15-35 12.01.2019, 19:51 bzv196.neoplus.adsl.tpnet.pl
15-35 12.01.2019, 19:50 bzv196.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 12.01.2019, 19:50 bzv196.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 12.01.2019, 19:49 178.43.103.4.ipv4.supernova.orange.pl
ed 12.01.2019, 19:49 178.43.103.4.ipv4.supernova.orange.pl
ed 12.01.2019, 19:49 ark71.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 12.01.2019, 19:48 178.43.103.4.ipv4.supernova.orange.pl
spis 12.01.2019, 19:45 109.95.200.39
spis 12.01.2019, 19:30 109.95.200.39
spis 10.01.2019, 11:20 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 10.01.2019, 10:48 095160131227.rudaslaska.vectranet.pl
spis 06.01.2019, 19:19 msnbot-157-55-39-121.search.msn.com
spis 04.01.2019, 2:48 msnbot-207-46-13-47.search.msn.com
spis 02.01.2019, 22:32 msnbot-40-77-167-134.search.msn.com
267-285 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 31.12.2018, 23:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-285 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
110-120 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15-35 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
182-203 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-160 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
36-48 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
61-74 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
121-130 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
88-109 31.12.2018, 23:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
49-60 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
245-266 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
131-145 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
161-181 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
204-219 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
75-87 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
286-311 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
220-244 31.12.2018, 23:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 31.12.2018, 18:10 77.87.3.252
spis 31.12.2018, 17:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 31.12.2018, 14:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 27.12.2018, 9:59 msnbot-40-77-167-115.search.msn.com
spis 26.12.2018, 15:47 msnbot-40-77-167-179.search.msn.com
spis 17.12.2018, 7:21 msnbot-40-77-167-128.search.msn.com
spis 14.12.2018, 8:44 195.250.227.82
spis 13.12.2018, 18:04 msnbot-40-77-167-174.search.msn.com
spis 10.12.2018, 3:44 msnbot-157-55-39-56.search.msn.com
spis 09.12.2018, 19:30 pub-11.183.29.194.multiplay.pl
spis 04.12.2018, 15:13 178-159-174-32.tsm.tarnobrzeg.pl
spis 04.12.2018, 15:08 178-159-174-32.tsm.tarnobrzeg.pl
ed 28.11.2018, 0:52 apn-37-7-62-232.dynamic.gprs.plus.pl
spis 28.11.2018, 0:51 apn-37-7-62-232.dynamic.gprs.plus.pl
ed 27.11.2018, 6:01 n2g1.007ac9.net
spis 26.11.2018, 16:56 185.228.142.170
spis 26.11.2018, 14:57 178.43.55.9.ipv4.supernova.orange.pl
spis 26.11.2018, 14:57 178.43.55.9.ipv4.supernova.orange.pl
spis 26.11.2018, 14:38 msnbot-207-46-13-197.search.msn.com
ed 24.11.2018, 2:34 static.85-10-199-185.clients.your-server.de
ed 22.11.2018, 23:52 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
spis 22.11.2018, 23:51 ec2-184-73-64-75.compute-1.amazonaws.com
spis 14.11.2018, 16:05 193.174.99.27
spis 14.11.2018, 16:01 193.174.99.27
spis 14.11.2018, 16:01 193.174.99.27
spis 10.11.2018, 22:51 m060.class98.petrotel.pl
spis 10.11.2018, 21:05 212.191.80.218
ed 09.11.2018, 16:34 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
spis 09.11.2018, 16:23 ec2-18-207-205-75.compute-1.amazonaws.com
ed 08.11.2018, 20:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 08.11.2018, 20:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 08.11.2018, 17:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 08.11.2018, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 11:28 v31307.neubox.net
spis 05.11.2018, 2:37 loft12130.serverprofi24.de
ed 05.11.2018, 1:17 loft12130.serverprofi24.de
spis 05.11.2018, 0:59 188.146.33.104.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 05.11.2018, 0:19 188.146.33.104.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 04.11.2018, 2:14 msnbot-207-46-13-90.search.msn.com
spis 28.10.2018, 19:55 89-71-221-190.dynamic.chello.pl
spis 28.10.2018, 19:55 89-71-221-190.dynamic.chello.pl
ed 19.10.2018, 7:04 ec2-54-224-150-24.compute-1.amazonaws.com
spis 16.10.2018, 21:31 216.244.66.202
spis 09.10.2018, 11:05 msnbot-207-46-13-142.search.msn.com
spis 28.09.2018, 16:50 188.146.97.211.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 21.09.2018, 13:25 msnbot-207-46-13-57.search.msn.com
ed 08.09.2018, 15:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 08.09.2018, 15:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 08.09.2018, 10:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 08.09.2018, 9:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 05.09.2018, 3:07 17-58-99-56.applebot.apple.com
ed 03.09.2018, 23:32 static.46.6.216.95.clients.your-server.de
spis 28.08.2018, 18:25 afmp54.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 23.08.2018, 23:50 msnbot-40-77-167-193.search.msn.com
spis 22.08.2018, 4:19 msnbot-157-55-39-218.search.msn.com
spis 19.08.2018, 6:37 msnbot-207-46-13-208.search.msn.com
spis 19.08.2018, 4:24 msnbot-207-46-13-50.search.msn.com
spis 13.08.2018, 8:17 msnbot-207-46-13-67.search.msn.com
ed 12.08.2018, 3:50 ec2-34-235-121-183.compute-1.amazonaws.com
spis 11.08.2018, 18:16 msnbot-207-46-13-67.search.msn.com
spis 09.08.2018, 1:20 bzq-219-32-86.isdn.bezeqint.net
spis 05.08.2018, 22:36 msnbot-157-55-39-103.search.msn.com
spis 03.08.2018, 0:14 msnbot-157-55-39-172.search.msn.com
spis 01.08.2018, 11:31 msnbot-157-55-39-172.search.msn.com
spis 30.07.2018, 8:57 msnbot-40-77-167-54.search.msn.com
spis 29.07.2018, 7:16 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
spis 27.07.2018, 12:08 LPuteaux-657-1-12-119.w90-63.abo.wanadoo.fr
spis 27.07.2018, 12:08 LPuteaux-657-1-12-119.w90-63.abo.wanadoo.fr
spis 27.07.2018, 12:08 LPuteaux-657-1-12-119.w90-63.abo.wanadoo.fr
spis 26.07.2018, 12:49 ip-2.185-36-168-4.net.eco.atman.pl
spis 26.07.2018, 11:44 LPuteaux-657-1-12-119.w90-63.abo.wanadoo.fr
spis 26.07.2018, 10:46 ip-2.185-36-168-4.net.eco.atman.pl
spis 26.07.2018, 10:43 ip-2.185-36-168-4.net.eco.atman.pl
spis 25.07.2018, 17:03 msnbot-207-46-13-64.search.msn.com
ed 23.07.2018, 11:52 ec2-54-92-163-188.compute-1.amazonaws.com
spis 20.07.2018, 15:35 91.199.203.9
spis 18.07.2018, 6:32 msnbot-40-77-167-11.search.msn.com
spis 15.07.2018, 10:08 216.244.66.202
spis 14.07.2018, 22:32 msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
spis 09.07.2018, 18:32 178.43.174.162.ipv4.supernova.orange.pl
spis 05.07.2018, 9:58 135.245.248.89
spis 04.07.2018, 7:38 msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
spis 03.07.2018, 11:49 msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
spis 01.07.2018, 5:10 msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
spis 24.06.2018, 5:51 msnbot-40-77-167-105.search.msn.com
ed 24.06.2018, 1:14 ec2-54-86-107-79.compute-1.amazonaws.com
ed 22.06.2018, 23:35 ec2-34-234-203-86.compute-1.amazonaws.com
ed 21.06.2018, 6:49 236.141.207.121.broad.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
spis 21.06.2018, 6:49 236.141.207.121.broad.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
ed>słowo 21.06.2018, 6:21 236.141.207.121.broad.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
spis 19.06.2018, 23:51 msnbot-157-55-39-167.search.msn.com
spis 15.06.2018, 14:13 91.114.115.222
ed 14.06.2018, 22:03 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 14.06.2018, 22:03 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 14.06.2018, 17:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 14.06.2018, 16:16 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 13.06.2018, 20:12 static.176.71.76.144.clients.your-server.de
spis 11.06.2018, 16:34 78.10.210.5
spis 03.06.2018, 13:14 msnbot-157-55-39-206.search.msn.com
spis 02.06.2018, 3:56 msnbot-157-55-39-195.search.msn.com
spis 28.05.2018, 11:54 msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
spis 23.05.2018, 16:47 msnbot-207-46-13-208.search.msn.com
spis 23.05.2018, 14:43 evw13.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 16.05.2018, 17:27 msnbot-40-77-167-177.search.msn.com
spis 16.05.2018, 10:45 msnbot-157-55-39-227.search.msn.com
spis 13.05.2018, 18:28 msnbot-207-46-13-181.search.msn.com
spis 12.05.2018, 15:08 ec2-35-153-255-121.compute-1.amazonaws.com
spis 11.05.2018, 19:40 msnbot-207-46-13-90.search.msn.com
spis 10.05.2018, 12:05 188.47.36.195.ipv4.supernova.orange.pl
ed 10.05.2018, 3:04 ec2-35-153-255-121.compute-1.amazonaws.com
spis 06.05.2018, 7:41 msnbot-207-46-13-206.search.msn.com
ed 05.05.2018, 0:34 ec2-107-23-99-54.compute-1.amazonaws.com
spis 05.05.2018, 0:32 ec2-107-23-99-54.compute-1.amazonaws.com
spis 04.05.2018, 6:59 msnbot-207-46-13-140.search.msn.com
spis 04.05.2018, 0:03 178.43.111.125.ipv4.supernova.orange.pl
spis 29.04.2018, 6:34 msnbot-157-55-39-145.search.msn.com
spis 28.04.2018, 15:58 msnbot-157-55-39-145.search.msn.com
spis 28.04.2018, 15:17 msnbot-40-77-167-185.search.msn.com
spis 28.04.2018, 15:15 msnbot-40-77-167-185.search.msn.com
spis 27.04.2018, 14:17 msnbot-207-46-13-86.search.msn.com
spis 27.04.2018, 14:12 msnbot-207-46-13-86.search.msn.com
spis 27.04.2018, 14:08 msnbot-157-55-39-59.search.msn.com
ed 25.04.2018, 22:09 ec2-54-156-37-174.compute-1.amazonaws.com
spis 24.04.2018, 22:50 apn-46-215-4-138.dynamic.gprs.plus.pl
spis 23.04.2018, 22:12 ec2-18-233-151-24.compute-1.amazonaws.com
ed 23.04.2018, 22:10 ec2-18-233-151-24.compute-1.amazonaws.com
spis 23.04.2018, 16:49 46-148-0-177.inet-siec.pl
spis 19.04.2018, 4:28 msnbot-157-55-39-55.search.msn.com
spis 15.04.2018, 19:52 msnbot-207-46-13-154.search.msn.com
spis 15.04.2018, 11:06 216.244.66.236
ed 14.04.2018, 18:03 bardolino1.netestate.de
spis 13.04.2018, 21:04 msnbot-207-46-13-72.search.msn.com
spis 10.04.2018, 21:09 msnbot-40-77-167-62.search.msn.com
ed 10.04.2018, 18:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 10.04.2018, 18:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 10.04.2018, 13:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 10.04.2018, 12:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 09.04.2018, 11:59 msnbot-157-55-39-58.search.msn.com
spis 08.04.2018, 21:49 188.146.68.244.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 06.04.2018, 8:30 msnbot-157-55-39-234.search.msn.com
spis 04.04.2018, 8:27 msnbot-157-55-39-63.search.msn.com
spis 02.04.2018, 23:43 msnbot-207-46-13-174.search.msn.com
spis 31.03.2018, 23:33 msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
spis 29.03.2018, 13:04 msnbot-207-46-13-173.search.msn.com
spis 27.03.2018, 10:59 msnbot-207-46-13-183.search.msn.com
spis 25.03.2018, 13:34 msnbot-40-77-167-129.search.msn.com
ed 24.03.2018, 8:48 ec2-54-89-79-120.compute-1.amazonaws.com
spis 24.03.2018, 8:46 ec2-54-89-79-120.compute-1.amazonaws.com
ed 23.03.2018, 17:00 64.62.252.162
ed 23.03.2018, 12:36 static.246.0.4.46.clients.your-server.de
spis 22.03.2018, 12:48 msnbot-207-46-13-144.search.msn.com
ed 20.03.2018, 9:24 64.62.252.164
spis 18.03.2018, 13:25 msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
spis 18.03.2018, 8:15 msnbot-207-46-13-184.search.msn.com
spis 16.03.2018, 21:43 user-31-174-124-131.play-internet.pl
ed 16.03.2018, 21:09 user-31-174-124-131.play-internet.pl
spis 15.03.2018, 10:57 msnbot-157-55-39-201.search.msn.com
ed 15.03.2018, 5:26 www.genelyasam.com
ed 15.03.2018, 3:54 www.genelyasam.com
ed 15.03.2018, 2:46 www.genelyasam.com
spis 15.03.2018, 2:46 www.genelyasam.com
ed 15.03.2018, 2:46 www.genelyasam.com
spis 15.03.2018, 2:46 www.genelyasam.com
spis 15.03.2018, 2:23 www.genelyasam.com
spis 15.03.2018, 1:19 www.genelyasam.com
spis 11.03.2018, 6:32 msnbot-157-55-39-99.search.msn.com
ed 10.03.2018, 9:20 ec2-52-3-250-25.compute-1.amazonaws.com
ed 09.03.2018, 14:46 snode1.exensa.net
spis 09.03.2018, 14:42 78.10.208.153
ed 06.03.2018, 19:49 ec2-54-242-159-223.compute-1.amazonaws.com
spis 06.03.2018, 13:40 msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
spis 03.03.2018, 16:18 msnbot-157-55-39-131.search.msn.com
ed 03.03.2018, 13:27 ec2-54-89-179-200.compute-1.amazonaws.com
ed 03.03.2018, 0:54 64.62.252.163
spis 01.03.2018, 22:34 msnbot-157-55-39-131.search.msn.com
ed 28.02.2018, 11:51 ec2-52-91-149-51.compute-1.amazonaws.com
spis 25.02.2018, 21:25 msnbot-157-55-39-240.search.msn.com
spis 25.02.2018, 16:31 msnbot-157-55-39-240.search.msn.com
spis 24.02.2018, 11:40 public-gprs217301.centertel.pl
ed 23.02.2018, 12:53 ec2-54-173-177-211.compute-1.amazonaws.com
spis 22.02.2018, 22:13 afmp116.neoplus.adsl.tpnet.pl
ed 22.02.2018, 21:18 64.62.252.164
ed 22.02.2018, 20:52 ec2-54-236-46-169.compute-1.amazonaws.com
spis 22.02.2018, 20:04 msnbot-40-77-167-73.search.msn.com
spis 20.02.2018, 17:29 public-gprs202584.centertel.pl
spis 18.02.2018, 5:58 msnbot-157-55-39-155.search.msn.com
ed 17.02.2018, 23:51 ec2-34-239-254-30.compute-1.amazonaws.com
spis 17.02.2018, 18:32 msnbot-157-55-39-35.search.msn.com
ed 17.02.2018, 12:39 220.181.108.118
spis 16.02.2018, 14:00 89-74-99-91.dynamic.chello.pl
spis 15.02.2018, 20:25 msnbot-157-55-39-35.search.msn.com
spis 14.02.2018, 5:41 msnbot-207-46-13-165.search.msn.com
spis 13.02.2018, 11:25 ip210-bk.devices.net.pl
spis 13.02.2018, 4:51 msnbot-207-46-13-31.search.msn.com
spis 11.02.2018, 18:29 ns502589.ip-192-99-8.net
spis 11.02.2018, 15:10 msnbot-157-55-39-113.search.msn.com
spis 06.02.2018, 22:29 msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
ed 06.02.2018, 15:34 ec2-34-207-155-152.compute-1.amazonaws.com
spis 05.02.2018, 17:58 nat-9095.trustnet.pl
spis 05.02.2018, 0:28 msnbot-40-77-167-141.search.msn.com
spis 02.02.2018, 4:44 msnbot-40-77-167-180.search.msn.com
spis 02.02.2018, 0:27 b110332.yse.yahoo.net
spis 31.01.2018, 8:50 msnbot-207-46-13-188.search.msn.com
spis 30.01.2018, 17:13 public-gprs359681.centertel.pl
spis 29.01.2018, 23:22 n2.jasnagora.pl
spis 29.01.2018, 9:49 msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
spis 28.01.2018, 22:12 91.114.115.222
spis 28.01.2018, 20:34 msnbot-157-55-39-187.search.msn.com
ed 27.01.2018, 17:23 ec2-54-237-224-129.compute-1.amazonaws.com
spis 27.01.2018, 17:21 msnbot-157-55-39-119.search.msn.com
ed 26.01.2018, 8:23 ec2-34-232-65-214.compute-1.amazonaws.com
spis 25.01.2018, 21:39 msnbot-157-55-39-36.search.msn.com
spis 25.01.2018, 19:28 msnbot-157-55-39-36.search.msn.com
spis 25.01.2018, 14:45 ava78.internetdsl.tpnet.pl
spis 24.01.2018, 20:58 msnbot-157-55-39-36.search.msn.com
ed 24.01.2018, 18:14 64.62.252.163
spis 24.01.2018, 18:13 msnbot-157-55-39-36.search.msn.com
spis 24.01.2018, 17:29 msnbot-157-55-39-36.search.msn.com
spis 23.01.2018, 17:53 msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
ed 23.01.2018, 16:37 host193.komputerlan.pl
ed 23.01.2018, 13:33 ip13.ip-54-36-148.eu
spis 23.01.2018, 11:49 msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
spis 23.01.2018, 1:21 msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
spis 22.01.2018, 22:35 msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
spis 22.01.2018, 6:08 b110332.yse.yahoo.net
spis 21.01.2018, 19:56 msnbot-157-55-39-135.search.msn.com
spis 21.01.2018, 19:06 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
spis 21.01.2018, 15:34 msnbot-157-55-39-135.search.msn.com
ed 21.01.2018, 12:30 17-142-145-122.applebot.apple.com
spis 20.01.2018, 7:35 msnbot-157-55-39-132.search.msn.com
spis 20.01.2018, 5:59 msnbot-157-55-39-132.search.msn.com
spis 20.01.2018, 3:12 msnbot-157-55-39-233.search.msn.com
spis 19.01.2018, 22:53 msnbot-207-46-13-137.search.msn.com
spis 19.01.2018, 21:23 msnbot-207-46-13-137.search.msn.com
ed 19.01.2018, 5:44 ec2-52-86-93-164.compute-1.amazonaws.com
ed 19.01.2018, 2:39 ec2-54-82-29-141.compute-1.amazonaws.com
ed 19.01.2018, 2:22 ec2-54-173-35-129.compute-1.amazonaws.com
spis 18.01.2018, 23:13 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
spis 18.01.2018, 20:34 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
spis 18.01.2018, 20:19 msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
ed 18.01.2018, 8:56 ec2-52-87-222-178.compute-1.amazonaws.com
ed 18.01.2018, 7:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 18.01.2018, 6:25 tor-exit.ohdoom.net
ed 18.01.2018, 6:13 185.220.101.16
spis 17.01.2018, 20:03 msnbot-157-55-39-246.search.msn.com
spis 17.01.2018, 18:59 msnbot-157-55-39-246.search.msn.com
spis 16.01.2018, 22:15 msnbot-157-55-39-82.search.msn.com
spis 16.01.2018, 20:29 msnbot-157-55-39-82.search.msn.com
spis 16.01.2018, 19:39 msnbot-157-55-39-82.search.msn.com
spis 16.01.2018, 18:28 msnbot-157-55-39-82.search.msn.com
spis 15.01.2018, 19:30 msnbot-157-55-39-82.search.msn.com

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice