Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ
STATYSTYKI ZESZYTU 7 (2011) (od 13.11.2007)

odsłony poszczególnych artykułów:

Bałabuch, A., Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia w kaznodziejstwie polskim ==>> 363
Bełch, K., Nowa ewangelizacja w kulturze postmodernistycznej ==>> 881
Biela, B., Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Bożego ==>> 359
Broński, W., Ksiądz Jan Twardy - Curriculum vitae ==>> 964
Broński, W., Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne ==>> 377
Drożdż, A., Homo supermercatus poważnym wyzwaniem moralnym dla kaznodziejstwa ==>> 312
Dyk, S., Dorobek naukowy księdza Jana Twardego ==>> 297
Dyk, S., Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii ==>> 1028
Dziadosz, D., Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27–25,18) ==>> 1146
Garhammer, E., Unsichtbare Gestalten am Ambo. Kon-texte für den Prediger ==>> 272
Ignatowski, G., Potrzeba dyplomatycznej cierpliwości – wizyta Jana Pawła II w Arabskiej Republice Syrii z perspektywy relacji katolicko-żydowskich ==>> 255
Janiga, W., Blaski katechezy szkolnej ==>> 381
Kalbarczyk, A., Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania ==>> 720
Kreczmański, S., Sakramentarze źródłami kolekt w Mszale rzymskim Pawła VI ==>> 622
Krzysteczko, H., Homilie podczas Mszy św. w domu chorego, umierającego ==>> 312
Malina, A., Dobra Nowina pomimo złych wieści (Mk 14,1-11) ==>> 406
Myszor, W., Ewangelia prawdy (NHC I,3) – gnostycka homilia? ==>> 414
Ostafiński, W., Ksiądz profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego ==>> 373
Panuś, K., Pierwsza konferencja Henri Lacordaire’a w katedrze paryskiej ==>> 346
Pastwa, A., Promocja rodziny w prawie kanonicznym. Uwagi na kanwie § 1 kan. 226 KPK ==>> 375
Pawiński, S., Cisza i milczenie w przepowiadaniu słowa Bożego ==>> 867
Petrík, L., Homília ako dialóg ==>> 624
Podhorecki, N., Słowo Boże – słowo wiary – słowo przepowiadania. Dogmatyka w relacji do egzegezy i homiletyki ==>> 318
Płusa, S., Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście nowej ewangelizacji ==>> 267
Reginek, A., Tradycja śpiewów przed kazaniem i po kazaniu w zbiorach pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku ==>> 1709
Sikora, J., Intertekstualne przepowiadanie bpa Józefa Zawitkowskiego ==>> 376
Siwak, W., O poprawną teologicznie ikonę Maryi w kaznodziejstwie ==>> 666
Siwek, G., Posługa słowa w epoce mediów ==>> 413
Stala, J., Internet – Church – communication ==>> 451
Swędrowski, J., Wskazania pastoralne Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego na tle epoki oświecenia ==>> 398
Szałanda, T., Exemplum w kaznodziejstwie z przełomu XIX i XX wieku. Przyczynek do badań kaznodziejstwa na przełomie wieków ==>> 358
Szewczyk, L., Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego ==>> 335
Szewczyk, L., Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego ==>> 1054
Szewczyk, L., Chrystocentryzm w teorii i praktyce przepowiadania słowa Bożego ==>> 633
Szymański, F.P., Perykopa Łk 10,38-42 w przepowiadaniu ==>> 421
Szymik, J., „Przebudź się serce moje i pomyśl...” Prawda jako fundament życia ==>> 288
Sławiński, H., Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich ==>> 282
Słomka, J., Posługa biskupa jako officium ==>> 318
Thiele, M., Einfalt, zweifalt und Dreifalt religiöser Rede ==>> 320
Tirpák, P., Podnety pre predmetovú a podmetovú katechézu o sviatosti krstu na slovensku ==>> 296
Wolicki, M., Oznaki prawdziwego opętania ==>> 5812
Żądło, A., Podstawy teologiczne kultu świętych w Kościele ==>> 887
Łysy, H., Wartość teorii i twórczości kaznodziejskiej biskupa Tihamera Totha (1889–1939) dla współczesnego kaznodziejstwa ==>> 420


szczegóły odsłon (1000 najnowszych)

strony data dostępu host
71-78 05.02.2023, 15:37 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
398-408 05.02.2023, 15:35 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
rec 05.02.2023, 15:32 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
255-265 05.02.2023, 15:31 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
205-217 05.02.2023, 15:01 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
409-417 05.02.2023, 15:00 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
166-189 05.02.2023, 14:15 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
79-91 05.02.2023, 14:14 ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
351-367 05.02.2023, 12:36 89.174.185.170
19-21 04.02.2023, 23:42 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
336-350 04.02.2023, 23:26 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
457-468 04.02.2023, 22:56 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
239-254 04.02.2023, 22:53 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
277-291 04.02.2023, 22:43 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
148-165 04.02.2023, 22:42 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
190-204 04.02.2023, 22:39 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
310-319 04.02.2023, 22:38 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
351-367 04.02.2023, 22:23 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
430-446 04.02.2023, 22:20 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
266-276 04.02.2023, 22:01 ec2-3-236-80-119.compute-1.amazonaws.com
566-574 04.02.2023, 17:51 83.22.34.4.ipv4.supernova.orange.pl
457-468 04.02.2023, 17:23 89.174.185.170
131-147 04.02.2023, 13:51 216.244.66.202
22-40 04.02.2023, 11:04 216.244.66.202
377-385 04.02.2023, 11:03 216.244.66.202
93-99 04.02.2023, 8:18 216.244.66.202
351-367 04.02.2023, 6:35 216.244.66.202
277-291 04.02.2023, 4:24 216.244.66.202
119-130 04.02.2023, 3:26 216.244.66.202
277-291 03.02.2023, 22:22 89.174.185.170
377-385 02.02.2023, 18:51 89.174.185.170
218-223 02.02.2023, 18:14 216.244.66.202
469-484 01.02.2023, 22:55 216.244.66.202
spis 01.02.2023, 22:44 216.244.66.202
71-78 01.02.2023, 21:46 216.244.66.202
457-468 01.02.2023, 20:01 216.244.66.202
336-350 01.02.2023, 17:12 89.174.185.170
457-468 01.02.2023, 13:59 c110-5.condornet.sk
524-528 01.02.2023, 12:12 216.244.66.202
info 01.02.2023, 11:22 216.244.66.202
93-99 01.02.2023, 11:21 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:21 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:21 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:21 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:20 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:20 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:20 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:20 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:20 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:20 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:20 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:19 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
93-99 01.02.2023, 11:18 host-94-232-228-110.etanetas.lt
63-70 01.02.2023, 10:29 216.244.66.202
310-319 01.02.2023, 3:55 216.244.66.202
409-417 01.02.2023, 2:33 216.244.66.202
19-21 01.02.2023, 2:33 216.244.66.202
63-70 31.01.2023, 1:17 ip-109-196-249-36.static.system77.pl
529-542 30.01.2023, 13:18 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
566-574 30.01.2023, 13:15 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
555-565 30.01.2023, 13:13 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
377-385 30.01.2023, 13:10 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
447-456 30.01.2023, 12:58 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
218-223 30.01.2023, 12:41 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
info 30.01.2023, 12:39 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
100-118 30.01.2023, 12:25 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
524-528 30.01.2023, 12:23 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
495-511 30.01.2023, 12:21 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
224-238 30.01.2023, 12:17 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
spr 30.01.2023, 12:10 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
119-130 30.01.2023, 11:57 ec2-3-237-29-69.compute-1.amazonaws.com
320-335 29.01.2023, 21:05 ec2-3-235-253-6.compute-1.amazonaws.com
386-397 29.01.2023, 20:25 ec2-3-235-253-6.compute-1.amazonaws.com
368-376 29.01.2023, 20:17 ec2-3-235-253-6.compute-1.amazonaws.com
512-523 29.01.2023, 20:03 ec2-3-235-253-6.compute-1.amazonaws.com
63-70 28.01.2023, 9:07 ec2-18-232-31-206.compute-1.amazonaws.com
418-429 28.01.2023, 7:40 ec2-18-232-31-206.compute-1.amazonaws.com
63-70 27.01.2023, 23:04 ip-109-196-249-5.static.system77.pl
566-574 27.01.2023, 17:16 62.140.210.130
566-574 27.01.2023, 17:16 62.140.210.130
19-21 27.01.2023, 6:39 d96-58.icpnet.pl
148-165 24.01.2023, 16:25 91.222.143.5
148-165 24.01.2023, 15:07 p5dd7b768.dip0.t-ipconnect.de
148-165 24.01.2023, 15:07 p5dd7b768.dip0.t-ipconnect.de
377-385 23.01.2023, 18:57 212.182.34.211
148-165 23.01.2023, 17:23 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:23 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
148-165 23.01.2023, 17:22 host-89-230-52-195.dynamic.mm.pl
277-291 23.01.2023, 11:05 83.22.233.104.ipv4.supernova.orange.pl
320-335 22.01.2023, 16:28 dhcp-203102.vpn.uni-duisburg-essen.de
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
310-319 22.01.2023, 15:26 public-gprs687048.centertel.pl
277-291 21.01.2023, 22:03 98.152.102.176.client.nordic.tel
277-291 21.01.2023, 22:03 98.152.102.176.client.nordic.tel
277-291 21.01.2023, 22:03 98.152.102.176.client.nordic.tel
277-291 21.01.2023, 22:03 98.152.102.176.client.nordic.tel
277-291 21.01.2023, 22:03 98.152.102.176.client.nordic.tel
277-291 21.01.2023, 22:03 98.152.102.176.client.nordic.tel
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
277-291 20.01.2023, 11:59 89-64-96-66.dynamic.chello.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 18.01.2023, 16:39 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
418-429 17.01.2023, 13:17 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
190-204 17.01.2023, 13:17 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
spis 17.01.2023, 12:59 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
spr 17.01.2023, 12:55 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
rec 17.01.2023, 12:55 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
info 17.01.2023, 12:55 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
ed 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
93-99 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
79-91 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
71-78 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
566-574 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
555-565 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
543-554 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
529-542 17.01.2023, 12:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
524-528 17.01.2023, 12:53 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
512-523 17.01.2023, 12:53 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
495-511 17.01.2023, 12:53 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
485-494 17.01.2023, 12:53 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
469-484 17.01.2023, 12:53 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
447-456 17.01.2023, 12:53 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
41-62 17.01.2023, 12:52 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
409-417 17.01.2023, 12:52 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
398-408 17.01.2023, 12:52 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
386-397 17.01.2023, 12:52 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
377-385 17.01.2023, 12:52 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
368-376 17.01.2023, 12:51 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
320-335 17.01.2023, 12:51 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
292-309 17.01.2023, 12:51 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
255-265 17.01.2023, 12:51 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
224-238 17.01.2023, 12:51 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
22-40 17.01.2023, 12:51 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
218-223 17.01.2023, 12:50 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
205-217 17.01.2023, 12:50 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
166-189 17.01.2023, 12:50 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
131-147 17.01.2023, 12:50 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
119-130 17.01.2023, 12:40 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
100-118 17.01.2023, 12:40 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
148-165 17.01.2023, 11:22 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
19-21 17.01.2023, 11:22 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
239-254 17.01.2023, 11:22 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
266-276 17.01.2023, 11:22 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
277-291 17.01.2023, 11:21 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
310-319 17.01.2023, 11:21 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
336-350 17.01.2023, 11:21 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
351-367 17.01.2023, 11:21 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
430-446 17.01.2023, 11:20 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
63-70 17.01.2023, 11:20 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
457-468 17.01.2023, 10:39 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
529-542 16.01.2023, 22:11 public-gprs565731.centertel.pl
336-350 15.01.2023, 22:55 user-5-173-96-159.play-internet.pl
336-350 15.01.2023, 22:55 user-5-173-96-159.play-internet.pl
336-350 15.01.2023, 22:54 user-5-173-96-159.play-internet.pl
336-350 15.01.2023, 22:53 user-5-173-96-159.play-internet.pl
336-350 15.01.2023, 22:53 user-5-173-96-159.play-internet.pl
19-21 15.01.2023, 20:59 185-141-136-153.stwist.pl
63-70 15.01.2023, 20:52 83.22.204.101.ipv4.supernova.orange.pl
19-21 15.01.2023, 6:09 apn-46-215-22-247.dynamic.gprs.plus.pl
93-99 14.01.2023, 21:26 dynamic-078-049-007-169.78.49.pool.telefonica.de
info 14.01.2023, 21:24 dynamic-078-049-007-169.78.49.pool.telefonica.de
ed 14.01.2023, 21:24 dynamic-078-049-007-169.78.49.pool.telefonica.de
spis 14.01.2023, 21:24 dynamic-078-049-007-169.78.49.pool.telefonica.de
566-574 14.01.2023, 15:54 175.176.69.77
spis 14.01.2023, 10:49 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
spis 14.01.2023, 10:48 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 14.01.2023, 10:47 adsl-dyn16.91-127-36.t-com.sk
148-165 13.01.2023, 14:30 apw193.neoplus.adsl.tpnet.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
148-165 11.01.2023, 16:52 SZDW-Kielce.do.gw-MAN.man.kielce.pl
93-99 11.01.2023, 10:23 212.182.34.145
529-542 10.01.2023, 22:01 ip-109-196-232-43.eltronik.net.pl
93-99 10.01.2023, 18:53 vpn-pool2-ont-005.uni-muenster.de
543-554 10.01.2023, 16:25 180.red-81-44-56.dynamicip.rima-tde.net
336-350 08.01.2023, 17:51 46.204.100.125.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
63-70 07.01.2023, 21:09 host-37-131-136-160.dynamic.mm.pl
543-554 05.01.2023, 22:16 83.24.159.253.ipv4.supernova.orange.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
19-21 04.01.2023, 11:29 31-128-12-45.ip.oxynet.pl
spis 03.01.2023, 6:12 msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
63-70 02.01.2023, 20:20 83.10.23.125.ipv4.supernova.orange.pl
377-385 02.01.2023, 20:05 79.191.14.235.ipv4.supernova.orange.pl
377-385 02.01.2023, 20:03 79.191.14.235.ipv4.supernova.orange.pl
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
377-385 02.01.2023, 9:07 150.254.230.111
336-350 31.12.2022, 9:48 user-188-33-248-121.play-internet.pl
377-385 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
457-468 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
310-319 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
277-291 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
190-204 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
239-254 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
336-350 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
430-446 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
148-165 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
19-21 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
63-70 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
351-367 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
266-276 29.12.2022, 18:47 51.68.89.88
418-429 29.12.2022, 18:46 51.68.89.88
377-385 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
457-468 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
310-319 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
277-291 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
190-204 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
239-254 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
336-350 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
430-446 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
148-165 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
19-21 29.12.2022, 18:39 51.68.89.88
63-70 29.12.2022, 18:38 51.68.89.88
351-367 29.12.2022, 18:38 51.68.89.88
266-276 29.12.2022, 18:38 51.68.89.88
418-429 29.12.2022, 18:38 51.68.89.88
19-21 29.12.2022, 10:37 178-36-109-185.adsl.inetia.pl
224-238 28.12.2022, 21:12 5.182.141.116
19-21 28.12.2022, 17:59 17-241-227-40.applebot.apple.com
190-204 28.12.2022, 12:46 17-241-219-87.applebot.apple.com
310-319 25.12.2022, 7:52 17-241-75-196.applebot.apple.com
336-350 22.12.2022, 14:55 user-188-33-248-73.play-internet.pl
336-350 22.12.2022, 14:55 user-188-33-248-73.play-internet.pl
336-350 22.12.2022, 14:49 user-188-33-248-73.play-internet.pl
336-350 22.12.2022, 14:48 user-188-33-248-73.play-internet.pl
336-350 22.12.2022, 14:47 user-188-33-248-73.play-internet.pl
19-21 21.12.2022, 16:43 petalbot-114-119-148-50.petalsearch.com
377-385 21.12.2022, 15:26 31-179-111-98.dynamic.chello.pl
spis 21.12.2022, 12:32 msnbot-157-55-39-168.search.msn.com
19-21 19.12.2022, 10:20 egd194.internetdsl.tpnet.pl
418-429 17.12.2022, 13:48 petalbot-114-119-159-160.petalsearch.com
63-70 16.12.2022, 21:50 aaeh77.neoplus.adsl.tpnet.pl
19-21 15.12.2022, 9:13 efd17.internetdsl.tpnet.pl
63-70 14.12.2022, 22:12 ip-5-172-234-225.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
239-254 14.12.2022, 11:38 212.182.34.223
79-91 13.12.2022, 19:38 149.156.49.20
566-574 12.12.2022, 2:46 petalbot-114-119-133-182.petalsearch.com
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:25 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:23 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:22 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
119-130 09.12.2022, 11:21 adtr199.neoplus.adsl.tpnet.pl
336-350 06.12.2022, 10:47 user-5-173-130-71.play-internet.pl
336-350 05.12.2022, 15:26 user-5-173-130-71.play-internet.pl
418-429 04.12.2022, 21:23 178-36-215-120.adsl.inetia.pl
566-574 04.12.2022, 9:21 user-5-173-73-63.play-internet.pl
336-350 04.12.2022, 9:20 user-5-173-73-63.play-internet.pl
266-276 04.12.2022, 9:20 216.244.66.202
spr 03.12.2022, 16:20 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
rec 03.12.2022, 16:19 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
566-574 03.12.2022, 16:19 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
555-565 03.12.2022, 16:19 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
543-554 03.12.2022, 16:19 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
529-542 03.12.2022, 16:18 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
524-528 03.12.2022, 16:18 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
512-523 03.12.2022, 16:18 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
495-511 03.12.2022, 16:17 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
485-494 03.12.2022, 16:17 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
469-484 03.12.2022, 16:17 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
457-468 03.12.2022, 16:16 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
447-456 03.12.2022, 16:16 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
430-446 03.12.2022, 16:16 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
418-429 03.12.2022, 16:15 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
409-417 03.12.2022, 16:15 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
398-408 03.12.2022, 16:15 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
386-397 03.12.2022, 16:14 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
377-385 03.12.2022, 16:14 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
368-376 03.12.2022, 16:14 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
351-367 03.12.2022, 16:13 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
336-350 03.12.2022, 16:13 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
320-335 03.12.2022, 16:12 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
310-319 03.12.2022, 16:12 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
292-309 03.12.2022, 16:12 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
277-291 03.12.2022, 16:12 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
266-276 03.12.2022, 16:11 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
255-265 03.12.2022, 16:11 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
239-254 03.12.2022, 16:11 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
224-238 03.12.2022, 16:10 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
218-223 03.12.2022, 16:10 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
205-217 03.12.2022, 16:10 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
190-204 03.12.2022, 16:09 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
166-189 03.12.2022, 16:09 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
148-165 03.12.2022, 16:09 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
131-147 03.12.2022, 16:08 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
119-130 03.12.2022, 16:08 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
100-118 03.12.2022, 16:08 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
93-99 03.12.2022, 16:07 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
79-91 03.12.2022, 16:07 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
71-78 03.12.2022, 16:06 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
63-70 03.12.2022, 16:06 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
41-62 03.12.2022, 16:06 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
22-40 03.12.2022, 16:06 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
19-21 03.12.2022, 16:05 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
info 03.12.2022, 16:05 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
ed 03.12.2022, 16:05 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
spis 03.12.2022, 10:39 aspra10.informatik.uni-leipzig.de
190-204 30.11.2022, 17:14 188.146.142.144.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
418-429 30.11.2022, 11:33 nat.ds16.agh.edu.pl
418-429 30.11.2022, 11:33 nat.ds16.agh.edu.pl
255-265 28.11.2022, 8:06 17-121-115-196.applebot.apple.com
spis 27.11.2022, 0:52 ec2-44-192-52-167.compute-1.amazonaws.com
543-554 26.11.2022, 15:41 jya138.internetdsl.tpnet.pl
19-21 25.11.2022, 21:22 188.147.4.74.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
239-254 25.11.2022, 17:03 83.29.161.26.ipv4.supernova.orange.pl
239-254 25.11.2022, 17:02 83.29.161.26.ipv4.supernova.orange.pl
239-254 25.11.2022, 17:01 83.29.161.26.ipv4.supernova.orange.pl
255-265 25.11.2022, 6:37 17-121-115-7.applebot.apple.com
543-554 24.11.2022, 12:04 37.30.44.162.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
63-70 23.11.2022, 11:07 host-183.25.ktmtelekom.pl
166-189 20.11.2022, 13:12 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:12 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
430-446 20.11.2022, 13:11 100.152.102.176.client.nordic.tel
spis 19.11.2022, 7:57 msnbot-157-55-39-154.search.msn.com
spis 18.11.2022, 21:59 msnbot-157-55-39-46.search.msn.com
566-574 18.11.2022, 21:43 c-73-191-185-252.hsd1.mi.comcast.net
266-276 18.11.2022, 18:07 178235179252.dynamic-4-waw-k-1-3-0.vectranet.pl
266-276 18.11.2022, 18:07 178235179252.dynamic-4-waw-k-1-3-0.vectranet.pl
566-574 18.11.2022, 18:07 178235179252.dynamic-4-waw-k-1-3-0.vectranet.pl
spis 18.11.2022, 18:07 178235179252.dynamic-4-waw-k-1-3-0.vectranet.pl
255-265 18.11.2022, 18:06 178235179252.dynamic-4-waw-k-1-3-0.vectranet.pl
266-276 18.11.2022, 18:06 178235179252.dynamic-4-waw-k-1-3-0.vectranet.pl
93-99 17.11.2022, 22:19 213-134-187-139.home.aster.pl
190-204 17.11.2022, 17:56 188.146.131.75.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
19-21 16.11.2022, 0:30 199.8.50.127
ed 16.11.2022, 0:12 199.8.50.127
566-574 16.11.2022, 0:06 199.8.50.127
566-574 15.11.2022, 21:17 129.146.158.17
566-574 15.11.2022, 20:34 199.8.50.210
447-456 14.11.2022, 19:18 216.244.66.202
418-429 14.11.2022, 17:35 83.21.20.119.ipv4.supernova.orange.pl
418-429 14.11.2022, 17:22 83.21.20.119.ipv4.supernova.orange.pl
430-446 14.11.2022, 16:42 216.244.66.202
71-78 14.11.2022, 9:41 petalbot-114-119-131-163.petalsearch.com
566-574 14.11.2022, 6:21 197-94-240-112.hff.mweb.co.za
566-574 14.11.2022, 6:20 197-94-240-112.hff.mweb.co.za
566-574 14.11.2022, 6:17 197-94-240-112.hff.mweb.co.za
512-523 13.11.2022, 3:46 petalbot-114-119-147-2.petalsearch.com
239-254 12.11.2022, 10:42 216.244.66.202
566-574 11.11.2022, 19:20 216.244.66.202
566-574 11.11.2022, 13:09 112.210.147.193.pldt.net
512-523 11.11.2022, 3:33 216.244.66.202
447-456 11.11.2022, 3:33 216.244.66.202
543-554 11.11.2022, 3:31 216.244.66.202
430-446 11.11.2022, 1:01 216.244.66.202
rec 10.11.2022, 5:29 216.244.66.202
292-309 10.11.2022, 5:29 216.244.66.202
418-429 10.11.2022, 4:43 216.244.66.202
555-565 10.11.2022, 3:53 216.244.66.202
529-542 10.11.2022, 3:52 216.244.66.202
239-254 10.11.2022, 3:40 static.113.155.34.188.clients.your-server.de
495-511 10.11.2022, 0:44 216.244.66.202
457-468 09.11.2022, 23:36 static.99.153.216.95.clients.your-server.de
148-165 09.11.2022, 23:28 static.48.53.161.5.clients.your-server.de
205-217 09.11.2022, 22:01 216.244.66.202
485-494 09.11.2022, 19:01 216.244.66.202
398-408 09.11.2022, 18:10 216.244.66.202
336-350 09.11.2022, 12:58 216.244.66.202
ed 09.11.2022, 12:04 216.244.66.202
368-376 09.11.2022, 12:04 216.244.66.202
79-91 09.11.2022, 10:40 91.233.228.25
266-276 09.11.2022, 8:56 89-64-53-8.dynamic.chello.pl
255-265 09.11.2022, 6:47 216.244.66.202
spr 09.11.2022, 5:53 216.244.66.202
148-165 09.11.2022, 2:20 216.244.66.202
320-335 08.11.2022, 18:14 216.244.66.202
19-21 08.11.2022, 17:47 egd194.internetdsl.tpnet.pl
19-21 08.11.2022, 12:00 egd194.internetdsl.tpnet.pl
566-574 08.11.2022, 6:59 216.244.66.202
224-238 07.11.2022, 11:37 216.244.66.202
386-397 06.11.2022, 22:23 216.244.66.202
190-204 06.11.2022, 22:23 216.244.66.202
100-118 06.11.2022, 22:23 216.244.66.202
166-189 06.11.2022, 21:35 216.244.66.202
19-21 06.11.2022, 20:44 83.8.108.153.ipv4.supernova.orange.pl
rec 06.11.2022, 15:21 216.244.66.202
292-309 06.11.2022, 15:21 216.244.66.202
418-429 06.11.2022, 14:31 216.244.66.202
555-565 06.11.2022, 13:37 216.244.66.202
529-542 06.11.2022, 13:37 216.244.66.202
495-511 06.11.2022, 9:46 216.244.66.202
205-217 06.11.2022, 6:41 216.244.66.202
485-494 06.11.2022, 3:54 216.244.66.202
398-408 06.11.2022, 2:59 216.244.66.202
63-70 05.11.2022, 17:35 ip-176-111-20-157.himax.com.pl
320-335 05.11.2022, 1:23 216.244.66.202
148-165 04.11.2022, 22:38 apn-77-112-145-178.dynamic.gprs.plus.pl
41-62 04.11.2022, 21:22 216.244.66.202
79-91 04.11.2022, 20:09 216.244.66.202
469-484 04.11.2022, 19:09 public-gprs235969.centertel.pl
63-70 04.11.2022, 16:47 46.204.96.52.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
148-165 04.11.2022, 14:50 petalbot-114-119-140-48.petalsearch.com
spis 04.11.2022, 12:47 msnbot-157-55-39-46.search.msn.com
131-147 03.11.2022, 16:28 216.244.66.202
377-385 03.11.2022, 13:53 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
457-468 03.11.2022, 13:53 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
310-319 03.11.2022, 13:52 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
277-291 03.11.2022, 13:52 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
190-204 03.11.2022, 13:52 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
239-254 03.11.2022, 13:51 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
336-350 03.11.2022, 13:49 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
430-446 03.11.2022, 13:49 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
19-21 03.11.2022, 13:49 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
148-165 03.11.2022, 13:48 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
63-70 03.11.2022, 13:48 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
351-367 03.11.2022, 13:48 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
266-276 03.11.2022, 13:45 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
418-429 03.11.2022, 13:45 ec2-44-210-151-195.compute-1.amazonaws.com
22-40 03.11.2022, 13:43 216.244.66.202
377-385 03.11.2022, 13:42 216.244.66.202
93-99 03.11.2022, 10:35 216.244.66.202
351-367 03.11.2022, 8:49 216.244.66.202
277-291 03.11.2022, 7:07 216.244.66.202
119-130 03.11.2022, 6:17 216.244.66.202
spis 02.11.2022, 23:31 20.bl.bot.semrush.com
543-554 02.11.2022, 16:18 46.204.100.60.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
22-40 02.11.2022, 6:29 petalbot-114-119-133-89.petalsearch.com
19-21 01.11.2022, 21:43 cpc124308-ayle4-2-0-cust85.15-2.cable.virginm.net
218-223 01.11.2022, 21:15 216.244.66.202
266-276 01.11.2022, 18:24 20.bl.bot.semrush.com
spis 01.11.2022, 18:21 d144-88.icpnet.pl
19-21 01.11.2022, 18:20 d144-88.icpnet.pl
469-484 01.11.2022, 2:13 216.244.66.202
spis 01.11.2022, 2:03 216.244.66.202
71-78 01.11.2022, 1:26 216.244.66.202
457-468 31.10.2022, 23:49 216.244.66.202
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
386-397 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
190-204 31.10.2022, 19:07 89-69-160-120.dynamic.chello.pl
524-528 31.10.2022, 16:43 216.244.66.202
info 31.10.2022, 15:55 216.244.66.202
239-254 31.10.2022, 15:17 83.29.131.193.ipv4.supernova.orange.pl
63-70 31.10.2022, 14:58 216.244.66.202
310-319 31.10.2022, 8:36 216.244.66.202
409-417 31.10.2022, 7:42 216.244.66.202
19-21 31.10.2022, 7:41 216.244.66.202
543-554 30.10.2022, 19:56 host-81-190-240-65.dynamic.mm.pl
377-385 29.10.2022, 19:23 petalbot-114-119-129-199.petalsearch.com
239-254 29.10.2022, 16:48 83.29.130.187.ipv4.supernova.orange.pl
368-376 29.10.2022, 7:31 petalbot-114-119-140-221.petalsearch.com
63-70 29.10.2022, 5:59 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
457-468 29.10.2022, 5:58 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
430-446 29.10.2022, 5:57 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
418-429 29.10.2022, 5:56 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
351-367 29.10.2022, 5:56 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
336-350 29.10.2022, 5:55 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
310-319 29.10.2022, 5:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
277-291 29.10.2022, 5:54 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
266-276 29.10.2022, 5:53 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
239-254 29.10.2022, 5:52 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
19-21 29.10.2022, 5:52 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
148-165 29.10.2022, 5:51 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
190-204 29.10.2022, 5:31 static.87.36.201.138.clients.your-server.de
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:11 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:10 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:09 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
377-385 28.10.2022, 12:08 host-212.96.237.74.tvksmp.pl
277-291 27.10.2022, 12:26 petalbot-114-119-138-140.petalsearch.com
418-429 26.10.2022, 15:06 apn-37-248-200-9.dynamic.gprs.plus.pl
555-565 25.10.2022, 21:37 dynamic-wifi-76.194-154-246.telekom.sk
19-21 25.10.2022, 12:13 user-5-173-132-157.play-internet.pl
543-554 25.10.2022, 10:10 egk65.internetdsl.tpnet.pl
543-554 25.10.2022, 10:08 egk65.internetdsl.tpnet.pl
543-554 25.10.2022, 10:08 egk65.internetdsl.tpnet.pl
566-574 23.10.2022, 13:20 petalbot-114-119-140-137.petalsearch.com
418-429 23.10.2022, 9:25 apn-31-0-67-183.dynamic.gprs.plus.pl
529-542 23.10.2022, 8:26 xdsl-31-164-127-218.adslplus.ch
336-350 21.10.2022, 22:25 204-83-60-144.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
336-350 21.10.2022, 22:23 204-83-60-144.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
566-574 21.10.2022, 4:30 129.146.158.17
566-574 21.10.2022, 4:11 dyn-66.187.105.189.wdmn.mi.homeworksinternet.net
spr 20.10.2022, 13:00 petalbot-114-119-130-177.petalsearch.com
524-528 19.10.2022, 19:09 petalbot-114-119-131-120.petalsearch.com
566-574 19.10.2022, 18:27 abington.k12.pa.us
336-350 18.10.2022, 21:59 37.30.104.115.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
320-335 17.10.2022, 19:50 petalbot-114-119-130-99.petalsearch.com
457-468 17.10.2022, 13:48 155.133.64.109
93-99 17.10.2022, 12:13 dynamic-78-8-71-60.ssp.dialog.net.pl
19-21 17.10.2022, 8:14 91.230.157.220
19-21 17.10.2022, 8:12 91.230.157.220
19-21 17.10.2022, 7:28 91.230.157.220
336-350 16.10.2022, 22:49 83.21.146.156.ipv4.supernova.orange.pl
19-21 16.10.2022, 17:07 91.230.157.220
457-468 16.10.2022, 16:43 petalbot-114-119-139-251.petalsearch.com
457-468 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
418-429 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
351-367 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
336-350 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
310-319 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
266-276 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
239-254 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
190-204 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
19-21 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
148-165 14.10.2022, 19:53 sci-network.org
457-468 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
148-165 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
336-350 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
63-70 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
19-21 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
430-446 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
239-254 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
418-429 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
190-204 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
277-291 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
351-367 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
310-319 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
266-276 14.10.2022, 11:06 sci-network.org
spis 14.10.2022, 10:13 sci-network.org
377-385 14.10.2022, 7:21 89-72-139-105.dynamic.chello.pl
rec 13.10.2022, 14:31 petalbot-114-119-130-62.petalsearch.com
93-99 13.10.2022, 13:53 petalbot-114-119-138-210.petalsearch.com
190-204 12.10.2022, 19:58 149.156.49.20
spis 12.10.2022, 19:58 149.156.49.20
351-367 11.10.2022, 10:14 host230.stimo.net
148-165 10.10.2022, 13:31 83.6.161.198.ipv4.supernova.orange.pl
469-484 10.10.2022, 6:14 petalbot-114-119-128-126.petalsearch.com
19-21 09.10.2022, 19:56 bmd157.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
93-99 08.10.2022, 22:03 169-163.free.man.koszalin.pl
190-204 08.10.2022, 18:09 213-134-184-112.home.aster.pl
19-21 07.10.2022, 16:44 petalbot-114-119-138-210.petalsearch.com
19-21 06.10.2022, 20:05 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
336-350 06.10.2022, 19:48 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
457-468 06.10.2022, 19:15 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
239-254 06.10.2022, 19:13 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
277-291 06.10.2022, 19:09 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
148-165 06.10.2022, 19:08 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
190-204 06.10.2022, 19:05 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
310-319 06.10.2022, 19:04 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
351-367 06.10.2022, 18:54 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
430-446 06.10.2022, 18:52 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
266-276 06.10.2022, 18:23 ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
555-565 05.10.2022, 15:56 OR195-116-58-222.poxitel.pl
418-429 04.10.2022, 23:52 petalbot-114-119-131-203.petalsearch.com
148-165 04.10.2022, 9:49 ip-31-0-80-210.dynamic.gprs.plus.pl
377-385 03.10.2022, 23:17 89-64-9-143.dynamic.chello.pl
336-350 03.10.2022, 14:31 197.215.25.110
336-350 03.10.2022, 14:25 197.215.25.110
336-350 03.10.2022, 14:25 197.215.25.110
351-367 02.10.2022, 5:22 petalbot-114-119-136-30.petalsearch.com
457-468 30.09.2022, 16:06 out-wifi-eduroam.ucm.sk
277-291 30.09.2022, 9:35 fcx125.internetdsl.tpnet.pl
spis 29.09.2022, 18:37 212.182.34.129
418-429 28.09.2022, 18:49 petalbot-114-119-130-33.petalsearch.com
457-468 28.09.2022, 15:51 pc125.gtf.unipo.sk
418-429 27.09.2022, 10:06 188.147.72.173.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
418-429 27.09.2022, 10:06 188.147.72.173.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
418-429 27.09.2022, 10:06 188.147.72.173.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
63-70 27.09.2022, 4:51 ec2-3-237-0-109.compute-1.amazonaws.com
418-429 27.09.2022, 3:05 ec2-3-237-0-109.compute-1.amazonaws.com
292-309 26.09.2022, 17:34 xt2E276C.stansat.pl
418-429 22.09.2022, 12:27 public-gprs248456.centertel.pl
430-446 21.09.2022, 12:16 static.59.194.132.142.clients.your-server.de
266-276 21.09.2022, 12:15 static.111.149.216.95.clients.your-server.de
336-350 21.09.2022, 12:14 static.126.32.217.95.clients.your-server.de
63-70 21.09.2022, 12:11 static.126.32.217.95.clients.your-server.de
418-429 21.09.2022, 11:23 static.126.32.217.95.clients.your-server.de
430-446 21.09.2022, 11:08 static.111.149.216.95.clients.your-server.de
266-276 21.09.2022, 11:08 static.38.214.181.135.clients.your-server.de
336-350 21.09.2022, 11:07 177.206.188.158.dynamic.adsl.gvt.net.br
239-254 21.09.2022, 11:06 static.38.214.181.135.clients.your-server.de
457-468 21.09.2022, 11:06 static.125.31.181.135.clients.your-server.de
63-70 21.09.2022, 11:04 177.206.188.158.dynamic.adsl.gvt.net.br
148-165 21.09.2022, 11:02 static.38.214.181.135.clients.your-server.de
310-319 21.09.2022, 10:56 static.126.32.217.95.clients.your-server.de
190-204 21.09.2022, 10:17 static.203.1.217.95.clients.your-server.de
277-291 21.09.2022, 10:17 static.145.8.109.65.clients.your-server.de
19-21 21.09.2022, 10:17 static.38.214.181.135.clients.your-server.de
266-276 21.09.2022, 10:17 static.231.155.216.95.clients.your-server.de
351-367 20.09.2022, 18:13 host-84-38-86-117.dynamic.mm.pl
19-21 19.09.2022, 10:14 pc40.wsd.lodz.pl
239-254 17.09.2022, 6:36 17-121-112-67.applebot.apple.com
457-468 14.09.2022, 13:49 adsl-dyn190.78-99-33.t-com.sk
266-276 14.09.2022, 7:23 19.bl.bot.semrush.com
spis 14.09.2022, 2:55 44.bl.bot.semrush.com
79-91 13.09.2022, 15:14 catv-80-98-111-153.catv.fixed.vodafone.hu
277-291 13.09.2022, 13:48 92.85-237-184.tkchopin.pl
63-70 12.09.2022, 11:46 ip-185-239-43-105.shlnet.pl
63-70 11.09.2022, 5:01 pot56.webmeup.com
457-468 11.09.2022, 5:01 pot56.webmeup.com
430-446 11.09.2022, 4:59 pot56.webmeup.com
418-429 11.09.2022, 4:56 pot56.webmeup.com
351-367 11.09.2022, 4:54 pot56.webmeup.com
336-350 11.09.2022, 4:53 pot56.webmeup.com
310-319 11.09.2022, 4:51 pot56.webmeup.com
277-291 11.09.2022, 4:50 pot56.webmeup.com
266-276 11.09.2022, 4:50 pot56.webmeup.com
239-254 11.09.2022, 4:49 pot56.webmeup.com
19-21 11.09.2022, 4:46 pot56.webmeup.com
148-165 11.09.2022, 4:45 pot56.webmeup.com
spr 10.09.2022, 21:05 pot56.webmeup.com
rec 10.09.2022, 21:03 pot56.webmeup.com
info 10.09.2022, 21:01 pot56.webmeup.com
ed 10.09.2022, 21:01 pot56.webmeup.com
93-99 10.09.2022, 21:00 pot56.webmeup.com
79-91 10.09.2022, 20:58 pot56.webmeup.com
71-78 10.09.2022, 20:56 pot56.webmeup.com
566-574 10.09.2022, 20:55 pot56.webmeup.com
555-565 10.09.2022, 20:51 pot56.webmeup.com
543-554 10.09.2022, 20:50 pot56.webmeup.com
529-542 10.09.2022, 20:50 pot56.webmeup.com
524-528 10.09.2022, 20:49 pot56.webmeup.com
512-523 10.09.2022, 20:46 pot56.webmeup.com
495-511 10.09.2022, 20:46 pot56.webmeup.com
485-494 10.09.2022, 20:45 pot56.webmeup.com
469-484 10.09.2022, 20:45 pot56.webmeup.com
447-456 10.09.2022, 20:43 pot56.webmeup.com
41-62 10.09.2022, 20:42 pot56.webmeup.com
409-417 10.09.2022, 20:41 pot56.webmeup.com
398-408 10.09.2022, 20:40 pot56.webmeup.com
386-397 10.09.2022, 20:40 pot56.webmeup.com
377-385 10.09.2022, 20:37 pot56.webmeup.com
368-376 10.09.2022, 20:35 pot56.webmeup.com
320-335 10.09.2022, 20:33 pot56.webmeup.com
292-309 10.09.2022, 20:32 pot56.webmeup.com
255-265 10.09.2022, 20:31 pot56.webmeup.com
224-238 10.09.2022, 20:30 pot56.webmeup.com
22-40 10.09.2022, 20:28 pot56.webmeup.com
218-223 10.09.2022, 20:27 pot56.webmeup.com
205-217 10.09.2022, 20:27 pot56.webmeup.com
166-189 10.09.2022, 20:25 pot56.webmeup.com
131-147 10.09.2022, 20:24 pot56.webmeup.com
119-130 10.09.2022, 20:24 pot56.webmeup.com
100-118 10.09.2022, 20:22 pot56.webmeup.com
spis 10.09.2022, 20:21 pot56.webmeup.com
spis 10.09.2022, 16:02 msnbot-207-46-13-143.search.msn.com
spis 10.09.2022, 15:56 095160236098.unknown.vectranet.pl
41-62 10.09.2022, 10:35 user-5-173-160-135.play-internet.pl
418-429 09.09.2022, 10:50 public-gprs191321.centertel.pl
spis 08.09.2022, 13:11 pc172.wtl.us.edu.pl
430-446 08.09.2022, 13:09 pc172.wtl.us.edu.pl
spis 08.09.2022, 13:09 pc172.wtl.us.edu.pl
543-554 08.09.2022, 2:39 bardolino.netestate.de
566-574 08.09.2022, 2:35 bardolino.netestate.de
63-70 08.09.2022, 2:26 bardolino.netestate.de
239-254 08.09.2022, 2:23 bardolino.netestate.de
ed 08.09.2022, 2:21 bardolino.netestate.de
71-78 08.09.2022, 2:19 bardolino.netestate.de
368-376 08.09.2022, 2:19 bardolino.netestate.de
447-456 08.09.2022, 2:03 bardolino.netestate.de
218-223 08.09.2022, 1:55 bardolino.netestate.de
310-319 08.09.2022, 1:43 bardolino.netestate.de
93-99 08.09.2022, 1:43 bardolino.netestate.de
320-335 08.09.2022, 1:36 bardolino.netestate.de
409-417 08.09.2022, 1:34 bardolino.netestate.de
224-238 08.09.2022, 1:31 bardolino.netestate.de
148-165 08.09.2022, 1:29 bardolino.netestate.de
205-217 08.09.2022, 1:25 bardolino.netestate.de
457-468 08.09.2022, 1:10 bardolino.netestate.de
351-367 06.09.2022, 12:08 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
469-484 05.09.2022, 22:31 185.172.85.177
spis 05.09.2022, 21:33 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:32 no-mans-land.m247.com
spis 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:31 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:27 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 21:24 no-mans-land.m247.com
418-429 05.09.2022, 17:02 191.33.106.176.ip4.krucznet.com.pl
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
218-223 05.09.2022, 0:23 no-mans-land.m247.com
63-70 04.09.2022, 12:30 hostD29.stimo.net
266-276 02.09.2022, 1:23 216.244.66.202
63-70 30.08.2022, 21:13 host-176-221-122-40.dynamic.mm.pl
310-319 29.08.2022, 14:47 17-121-115-225.applebot.apple.com
566-574 29.08.2022, 13:20 ecs-114-119-134-165.compute.hwclouds-dns.com
351-367 28.08.2022, 19:18 host-176-221-124-2.dynamic.mm.pl
351-367 28.08.2022, 11:05 host-176-221-124-2.dynamic.mm.pl
spis 28.08.2022, 5:02 33.bl.bot.semrush.com
351-367 27.08.2022, 9:00 host-176-221-124-2.dynamic.mm.pl
351-367 27.08.2022, 8:24 host-176-221-124-2.dynamic.mm.pl
566-574 27.08.2022, 4:57 petalbot-114-119-133-142.petalsearch.com
310-319 25.08.2022, 10:06 petalbot-114-119-130-12.petalsearch.com
255-265 25.08.2022, 9:38 17-121-115-253.applebot.apple.com
418-429 24.08.2022, 6:09 desire24.com
418-429 23.08.2022, 11:36 public-gprs393899.centertel.pl
63-70 22.08.2022, 1:41 public-gprs687159.centertel.pl
19-21 21.08.2022, 20:47 62.244.157.64
71-78 20.08.2022, 8:11 petalbot-114-119-134-12.petalsearch.com
spis 20.08.2022, 1:46 msnbot-157-55-39-76.search.msn.com
469-484 19.08.2022, 21:45 user-5-173-22-181.play-internet.pl
377-385 17.08.2022, 2:17 public-gprs245166.centertel.pl
19-21 16.08.2022, 14:22 host-87-19-18-198.retail.telecomitalia.it
266-276 16.08.2022, 13:09 petalbot-114-119-133-120.petalsearch.com
19-21 16.08.2022, 7:10 apn-31-0-59-135.dynamic.gprs.plus.pl
19-21 14.08.2022, 21:00 staticline-31-182-162-224.toya.net.pl
19-21 13.08.2022, 20:46 ip-31-0-89-200.dynamic.gprs.plus.pl
spis 13.08.2022, 14:09 46.205.211.80.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
148-165 12.08.2022, 20:47 petalbot-114-119-135-35.petalsearch.com
277-291 12.08.2022, 19:21 petalbot-114-119-140-190.petalsearch.com
418-429 12.08.2022, 8:28 216.131.86.159
418-429 12.08.2022, 5:25 64.145.76.137
148-165 11.08.2022, 20:31 64.145.76.42
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
543-554 11.08.2022, 17:35 apn-31-2-45-207.dynamic.gprs.plus.pl
351-367 11.08.2022, 17:04 public-gprs242486.centertel.pl
447-456 10.08.2022, 13:15 216.244.66.202
543-554 10.08.2022, 13:14 216.244.66.202
512-523 10.08.2022, 13:13 216.244.66.202
430-446 10.08.2022, 10:48 216.244.66.202
368-376 09.08.2022, 7:10 petalbot-114-119-130-213.petalsearch.com
22-40 08.08.2022, 14:16 petalbot-114-119-140-21.petalsearch.com
239-254 08.08.2022, 10:16 216.244.66.202

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice