Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: cały czas kontakt mailowy

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kornaszewska-Polak: 22.11. - odwołane (L-4)

A. Kłos-Skrzypczak: w dniu 28.11. przełożony na 30.11. (czwartek) na godz. 12:00-13:30; w dniu 05.12. odwołany z powodu delegacji

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

M. Kornaszewska-Polak: 20-25.11. - odwołane (L-4)

A. Kłos-Skrzypczak: w dniach 4-8 grudnia odwołane z powodu delegacji

Newsy - Kategoria 'Doktoraty i habilitacje'


Publiczna obrona pracy doktorskiej Ks. mgr. lic. Dawida Ledwonia (dodano: 23.10.2015 - 19:04 )

Dnia 12 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Ks. mgr. lic. Dawida Ledwonia. Temat: Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne. Promotor: Ks. dr hab. prof. UŚ Artur Malina. Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW), Ks. dr hab. Józef Kozyra. Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17a.

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Gabriela Thomalli (dodano: 31.07.2015 - 13:48 )

Dnia 18 września 2015 r. o godz. 16.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Gabriela Thomalli. Temat: Formularze mszalne o archaniołach i aniołach. Studium liturgiczno-teologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ). Recenzenci: ks. dr hab. Bogdan Biela (UŚ), ks. dr hab. prof. UO Erwin Mateja.

Publiczna obrona pracy doktorskiej o. mgr. lic. Tomasza Zamorskiego OP (dodano: 26.05.2015 - 16:05 )

Dnia 17 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej o. mgr. lic. Tomasza Zamorskiego OP. Temat: Sacramentum ordinis w narracjach kaznodziejskich J. Ratzingera/Benedykta XVI. Teologia, apologia, duchowość. Promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ). Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej Michalik (UPJPII), ks. dr hab. prof. KUL Janusz Lekan.

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ ks. prof. Michałowi Hellerowi (dodano: 11.03.2015 - 18:29 )

Źródło: www.us.edu.pl, Fot. Adam Walanus
11 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi – wybitnemu kosmologowi, filozofowi i teologowi. Wniosek Rad trzech Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk Społecznych i Teologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 stycznia 2015 r.
Bliższe informacje i galeria zdjęć z uroczystości znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu (www.us.edu.pl)

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Arkadiusza Borowskiego (dodano: 10.03.2015 - 10:16 )

Dnia 23 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Arkadiusza Borowskiego. Temat: Międzywyznaniowa debata o Kościele wokół eklezjologii Deklaracji Dominus Iesus w polskojęzycznej literaturze teologicznej. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Budniak (UŚ). Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ), ks. dr hab. prof. UKSW Wojciech Hanc.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Karoliny Dobies (dodano: 29.01.2015 - 11:30 )

Dnia 17 lutego 2015 r. o godz. 15.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Karoliny Dobies. Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Słomka. Recenzenci: Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ), O. prof. dr hab. Paweł Placyd Ogórek OCD.
Habilitacja ks. dra Henryka Olszara (dodano: 11.12.2014 - 20:25 )

Dnia 8.12.2014 r. w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Henryka Olszara, adiunkta w Katedrze Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, zakończone Uchwałą Rady Wydziału o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Gratulujemy!

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Roberta Eugeniusza Niedzieli (dodano: 29.10.2014 - 15:46 )

Dnia 17 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Roberta Eugeniusza Niedzieli. Temat: Współczesne problemy życia rodzinnego i ich ocena teologicznomoralna (na podstawie kwartalnika Sprawy Rodziny w latach 2000-2010). Promotor: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ). Recenzenci: ks. dr hab.Andrzej Garbarz, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (UŚ).
Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Anny Maliszewskiej (dodano: 21.01.2014 - 15:12 )

Dnia 29 stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Anny Maliszewskiej. Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Słomka. Recenzenci: Ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ), Ks. dr hab. prof. UKSW Andrzej Perzyński. Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17 a.

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Grzegorza Śmiecińskiego (dodano: 04.10.2013 - 22:17 )

Dnia 15 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Grzegorza Śmiecińskiego. Temat: Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w (archi)diecezji katowickiej. Promotor: ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Żądło. Recenzenci: ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Reginek; ks. dr hab. Rudolf Pierskała (UO).

Fotoreportaż


Przejdź do strony
   <<        >>