Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. J. Górski: 22.02. - odwołane

ks. W. Kania: w sesji poprawkowej: 24.02. 9.00-10.00, 14.03. 9.15-13.00

ks. A. Malina: najbliższe 1.03.2018 (czwartek), 11.30-13.00; Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

ks. A. Pastwa: egzamin poprawkowy z prawa 1 III (czwartek) o godz. 13.00 w sali 305/2

M. Kozubek: odwołane do 28.02.2018

M. Czarnuch-Sodzawiczny: Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. J. Górski: 22-23.02. - odwołane

ks. A. Malina: 19-23.02. odwołane

Newsy - Kategoria 'Doktoraty i habilitacje'


Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Aleksandry Kłos-Skrzypczak (dodano: 21.03.2016 - 11:21 )

Dnia 6 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Aleksandry Kłos-Skrzypczak. Temat: „Obrona wartości rodziny w antropologiczno-moralnej argumentacji czasopisma First Things”. Promotor: Ks. dr hab. Antoni Bartoszek. Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII), Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (WTL UŚ). Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17 a.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Ks. mgr. lic. Dawida Ledwonia (dodano: 23.10.2015 - 19:04 )

Dnia 12 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Ks. mgr. lic. Dawida Ledwonia. Temat: Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne. Promotor: Ks. dr hab. prof. UŚ Artur Malina. Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW), Ks. dr hab. Józef Kozyra. Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17a.

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Gabriela Thomalli (dodano: 31.07.2015 - 13:48 )

Dnia 18 września 2015 r. o godz. 16.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Gabriela Thomalli. Temat: Formularze mszalne o archaniołach i aniołach. Studium liturgiczno-teologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ). Recenzenci: ks. dr hab. Bogdan Biela (UŚ), ks. dr hab. prof. UO Erwin Mateja.

Publiczna obrona pracy doktorskiej o. mgr. lic. Tomasza Zamorskiego OP (dodano: 26.05.2015 - 16:05 )

Dnia 17 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej o. mgr. lic. Tomasza Zamorskiego OP. Temat: Sacramentum ordinis w narracjach kaznodziejskich J. Ratzingera/Benedykta XVI. Teologia, apologia, duchowość. Promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ). Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej Michalik (UPJPII), ks. dr hab. prof. KUL Janusz Lekan.

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ ks. prof. Michałowi Hellerowi (dodano: 11.03.2015 - 18:29 )

Źródło: www.us.edu.pl, Fot. Adam Walanus
11 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi – wybitnemu kosmologowi, filozofowi i teologowi. Wniosek Rad trzech Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk Społecznych i Teologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 stycznia 2015 r.
Bliższe informacje i galeria zdjęć z uroczystości znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu (www.us.edu.pl)

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Arkadiusza Borowskiego (dodano: 10.03.2015 - 10:16 )

Dnia 23 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Arkadiusza Borowskiego. Temat: Międzywyznaniowa debata o Kościele wokół eklezjologii Deklaracji Dominus Iesus w polskojęzycznej literaturze teologicznej. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Budniak (UŚ). Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ), ks. dr hab. prof. UKSW Wojciech Hanc.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Karoliny Dobies (dodano: 29.01.2015 - 11:30 )

Dnia 17 lutego 2015 r. o godz. 15.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Karoliny Dobies. Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Słomka. Recenzenci: Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ), O. prof. dr hab. Paweł Placyd Ogórek OCD.
Habilitacja ks. dra Henryka Olszara (dodano: 11.12.2014 - 20:25 )

Dnia 8.12.2014 r. w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Henryka Olszara, adiunkta w Katedrze Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, zakończone Uchwałą Rady Wydziału o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Gratulujemy!

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Roberta Eugeniusza Niedzieli (dodano: 29.10.2014 - 15:46 )

Dnia 17 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Roberta Eugeniusza Niedzieli. Temat: Współczesne problemy życia rodzinnego i ich ocena teologicznomoralna (na podstawie kwartalnika Sprawy Rodziny w latach 2000-2010). Promotor: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ). Recenzenci: ks. dr hab.Andrzej Garbarz, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (UŚ).
Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Anny Maliszewskiej (dodano: 21.01.2014 - 15:12 )

Dnia 29 stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Anny Maliszewskiej. Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Słomka. Recenzenci: Ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ), Ks. dr hab. prof. UKSW Andrzej Perzyński. Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17 a.
Przejdź do strony
   <<        >>