Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Newsy - Kategoria 'Doktoraty i habilitacje'


Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ ks. prof. Michałowi Hellerowi (dodano: 11.03.2015 - 18:29 )

Źródło: www.us.edu.pl, Fot. Adam Walanus
11 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi – wybitnemu kosmologowi, filozofowi i teologowi. Wniosek Rad trzech Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk Społecznych i Teologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 stycznia 2015 r.
Bliższe informacje i galeria zdjęć z uroczystości znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu (www.us.edu.pl)

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Arkadiusza Borowskiego (dodano: 10.03.2015 - 10:16 )

Dnia 23 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Arkadiusza Borowskiego. Temat: Międzywyznaniowa debata o Kościele wokół eklezjologii Deklaracji Dominus Iesus w polskojęzycznej literaturze teologicznej. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Budniak (UŚ). Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ), ks. dr hab. prof. UKSW Wojciech Hanc.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Karoliny Dobies (dodano: 29.01.2015 - 11:30 )

Dnia 17 lutego 2015 r. o godz. 15.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Karoliny Dobies. Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Słomka. Recenzenci: Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ), O. prof. dr hab. Paweł Placyd Ogórek OCD.
Habilitacja ks. dra Henryka Olszara (dodano: 11.12.2014 - 20:25 )

Dnia 8.12.2014 r. w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Henryka Olszara, adiunkta w Katedrze Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, zakończone Uchwałą Rady Wydziału o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Gratulujemy!

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Roberta Eugeniusza Niedzieli (dodano: 29.10.2014 - 15:46 )

Dnia 17 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Roberta Eugeniusza Niedzieli. Temat: Współczesne problemy życia rodzinnego i ich ocena teologicznomoralna (na podstawie kwartalnika Sprawy Rodziny w latach 2000-2010). Promotor: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ). Recenzenci: ks. dr hab.Andrzej Garbarz, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (UŚ).
Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Anny Maliszewskiej (dodano: 21.01.2014 - 15:12 )

Dnia 29 stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr lic. Anny Maliszewskiej. Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Słomka. Recenzenci: Ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ), Ks. dr hab. prof. UKSW Andrzej Perzyński. Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17 a.

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Grzegorza Śmiecińskiego (dodano: 04.10.2013 - 22:17 )

Dnia 15 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali 101 (Katowice, ul. Jordana 18) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Grzegorza Śmiecińskiego. Temat: Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w (archi)diecezji katowickiej. Promotor: ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Żądło. Recenzenci: ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Reginek; ks. dr hab. Rudolf Pierskała (UO).

FotoreportażPubliczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Dariusza Frydrycha (dodano: 26.02.2013 - 08:52 )

Dnia 4 marca 2013 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Dariusza Frydrycha. Temat: Ikona w katechezie. Studium teologicznopastoralne aktualnych podręczników do katechizacji w Polsce. Promotor: dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. WSH w Radomiu. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko (UŚ); ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (KUL).

Habilitacja ks. Arkadiusza Wuwra (dodano: 27.09.2012 - 19:22 )

Dnia 27.09.2012 w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Arkadiusza Wuwra, adiunkta w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości, zakończone Uchwałą Rady Wydziału o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej. Gratulujemy!
Recenzentami dorobku naukowego ks. Arkadiusza Wuwra (wraz z przedstawioną książką habilitacyjną: Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, Katowice 2011) byli: Prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW), Ks. Prof. KUL dr hab. Jerzy Gocko (KUL), Ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), Ks. dr hab. Antoni Bartoszek (UŚ).
Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Pawła Tila (dodano: 27.09.2012 - 15:33 )

Dnia 5 października 2012 r. o godz. 14.00 w sali 101 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Pawła Tila. Temat: Świętowanie Dnia Pańskiego w Polsce w okresie od Soboru Watykańskiego II do Roku Eucharystii (1965-2005) na podstawie nauczania biskupów polskich. Promotor: ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ. Recenzenci: ks. dr hab. Ireneusz Celary, prof. UŚ; ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO).Przejdź do strony
   <<        >>