Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

04 październik od 0900
Inauguracja roku akad. 2018/2019

16 październik od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 20.09., godz. 9.00-10.30; 24.09., godz. 13.30-15.00

ks. B. Biela: 20.09.2018 (czwartek) godz. 10.30-12.00

ks. R. Buchta: Zaliczenie praktyk pedagogicznych odbędzie się w środę 3 października w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-15.30 w Wydziale Katechetycznym (ul. Wita Stwosza 16)

ks. I. Celary: 25.09. - godz. 9.00-11.30

ks. J. Kempa: 20.09 (czwartek), 9.00-11.00

ks. A. Malina: 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

ks. L. Szewczyk: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

ks. A. Uciecha: 18.09. wt 12.00-13.30

B. Urbanek: czwartek 20.09 przeniesiony na poniedziałek 17.09 godz. 11:00-12:30

ks. A. Wuwer: konsultacje: nie odbędą się: 13.09; 20.09. i 27.09 (czwartek); odbędą się: 26.09. (środa) – w godz. 11.30-13.00 oraz w 28.09. (piątek) – w godz. 9.00-12.00

ks. S. Zieliński: 21.09. (piątek) godz. 13.30–14.45

ks. W. Kamczyk: 25.09. (wtorek) 15.00-16.30

ks. M. Moj: termin wrześniowy egzaminu z Pism Janowych (niestacjonarne) - wtorek, 25.09.2018 r. o godz. 9:00 w katedrze biblijnej

ks. P. Sawa: środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

L. Szymczyk: 21. IX (piątek, godz. 8.00-9.30), 28.IX (piątek. godz. 8.00-10.00)

M. Kornaszewska-Polak: 26.09.2018 (środa): g. 16.00 – 17.00 zaległe wpisy i inne bieżące sprawy, g. 17.00 – 17.45 egzamin poprawkowy II z psychologii ogólnej oraz interwencji kryzysowej dla studentów dziennych i zaocznych, g. 17.45 – 18.30 egzamin poprawkowy II z psychologii rozwoju dla studentów dziennych

A. Kłos-Skrzypczak: 21.09. godz. 13:00-14:30

ks. B. Kuźnik: 19.09. godz. 16.00-17.30

ks. D. Ledwoń: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

M. Czarnuch-Sodzawiczny: 20.09 (czwartek), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

31.10.2017 - 16:57 (MB) | kategoria: Samorząd |   Wersja do druku  

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego UŚ

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w 17.11.2017r.

Na Wydziale Teologicznym utworzono jeden okręg wyborczy obejmujący wszystkich studentów Wydziału. Do obsadzenia w okręgu jest 5 mandatów.

Głosować będzie można: w dniu 17 listopada 2017 r. , tj. piątek w godzinach 12:00 – 18:00, w lokalu wyborczym znajdującym się na drugim piętrze Wydziału Teologicznego, w sali 204/4 przy ul. Jordana 18.

Każdy student ma jeden głos. Można udzielić poparcia kandydatom w liczbie równej lub mniejszej od liczby mandatów do obsadzenia w okręgu.

Kartę do głosowania WKW wydaje po okazaniu jednego z następujących dokumentów:
1) aktualnej legitymacji studenckiej
2) aktualnego indeksu
3) aktualnego zaświadczenia wydanego przez Uczelnię o posiadaniu statusu studenta wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem
potwierdzającego prawo danego studenta do oddania głosu w danym okręgu.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy student Uniwersytetu Śląskiego. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom wyjeżdżającym na wymianę zagraniczną bądź krajową w roku akademickim 2017/2018, studentom pełniącym funkcje w organach Samorządu Studenckiego innych uczelni wyższych, studentom pozbawionym biernego prawa wyborczego prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Dyscyplinarnej, studentom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz studentom zatrudnionym w Uczelni na podstawie umowy o pracę.

Kandydować można tylko do jednej WRSS.

Każdy kandydat może także zgłosić jednego męża zaufania. Mężowie zaufania mają prawo być obecni w dniu głosowania podczas wykonywania wszystkich czynności wyborczych, w szczególności podczas procedury liczenia głosów.

Kandydatury do WRSS oraz zgłoszenia na pełnienie funkcji męża zaufania można składać w formie pisemnej do dnia 13 listopada 2017 r. włącznie, u członków WKW właściwej dla danego wydziału. Godziny dyżurów WKW zostały podane w osobnym obwieszczeniu.

Wzór formularzy zgłoszeniowych można pobrać u członków WKW właściwej dla danego wydziału lub ze strony Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2017.

Wybory przeprowadzane są na podstawie Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego UŚ stanowiących załączniki do Uchwały nr 44/2012 z dn. 2012-11-20 Senatu UŚ, które w brzemieniu obowiązującym można znaleźć na stronie Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2017.

W razie potrzeby prosimy o kontakt Wydziałową Komisją Wyborczą Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego UŚ w składzie:
Przewodniczący: Sonia Ciesielska
Wiceprzewodniczący: Martyna Kuśmierczyk
Członek: Agnieszka Kuśmierczyk

pod numerem telefonu 535141202 lub via e-mail pod adresem: sonia.ciesielska©gmail.com.

W kwestiach spornych prosimy o kontakt z Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ Jakubem Zawadzkim pod numerem telefonu 887 752 741 lub via e-mail pod adresem: maciejmalik92©gmail.com

Przewodniczący WKW SS WTL UŚ
Sonia Ciesielska