Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

15.04.2011 - 18:11 (GS) | kategoria: Konkursy |   Wersja do druku  

Rozstrzygnięcie konkursu (młodzi naukowcy i doktoranci)

Informujemy, iż nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na podział środków z części dotacji na działalność statutową przeznaczoną na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2011. Komisja konkursowa przedstawia ranking aplikacji. Wysokość przyznanych kwot zostanie ustalona niezwłocznie po otrzymaniu przez WTL danych o kwocie netto do wykorzystania w ramach tego strumienia finansowania.

Rozstrzygnięcie rankingu aplikacji o finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

Komisja konkursowa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ogłasza wyniki wewnętrznego konkursu złożonych aplikacji:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł aplikacji

Liczba punktów

1.

Karolina Dobies

Antropologia w ujęciu Tomasza Mertona

88

2.

Monika Gwóźdź

Biblijne „przymierze” kluczem do uzgodnienia stanowisk o sakramencie małżeństwa w doktrynie katolickiej i ewangelickiej? Studium prawno-ekumeniczne

88

3.

Wojciech Samuel

Egzorcyzmy Jezusa w Ewangelii Marka

86

4.

Natalia Ruman

Odwiedziny grobu i cmentarza w procesie wychodzenia z żałoby i dojrzewania wiary na podstawie wypowiedzi katolików i ewangelików

85

5.

Marcin Moj

Narracje warstwowe w Ewangelii Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne

83

6.

Aleksandra Kłos 

Nauczanie Kościoła w społeczeństwie demokratycznym – spojrzenie R. J. Neuhausa

82

7.

Bartosz Bialik

Spes unicai dwóch towarzyszy – nadzieja chrześcijańska w dialogu z rozumieniem nadziei w nurtach lewicy heglowskiej i lewicy egzystencjalistycznej

81

8.

Dawid Ledwoń

Paterologiczny wymiar świadectwa w Ewangelii Jana. Studium egzegetyczno-teologiczne

74

9.

Maria Sikora

Wpływ myśli ponowoczesnej na rozumienie nieomylności Kościoła

68

10.

Magdalena Anioł

Wzajemne trwanie. Studium znaczenia menein w czwartej Ewangelii

62

11.

Anna Domagała

Oracje weselne w Pieśni nad Pieśniami

60

 

 

Komisja informuje, że z chwilą otrzymania informacji o wysokości przyznanych środków, niezwłocznie dokona ich rozdziału, kierując się niniejszym rankingiem.

 

 

 

 

 

Katowice, 14.04.2011

                                                                                                        Ks. dr hab. Antoni Bartoszek

                                                                                                                      sekretarz