Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

24.05.2012 - 13:43 (GS) | kategoria: Konferencje naukowe |   Wersja do druku  

XXI Piekarskie Sympozjum Naukowe: DOM, W KTÓRYM RODZI SIĘ WSPÓLNOTA – RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO, KOŚCIÓŁ

Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Prezydent Miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty zapraszają na XXI Piekarskie Sympozjum Naukowe poświęcone zagadnieniu: DOM, W KTÓRYM RODZI SIĘ WSPÓLNOTA – RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO, KOŚCIÓŁ. Sympozjum odbędzie się 25-26 maja 2012 r.: 25 maja w Auli Wydziału Teologicznego UŚ podjęta będzie tematyka: rodzina-domem; 26 maja w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich obrady będą dotyczyły zagadnienia wspólnotowości w życiu społecznym oraz rzeczywistości Kościoła jako domu, w perspektywie ekumenicznej.

 

PROGRAM

 

DZIEŃ I – Katowice, 25 maja 2011 r. (piątek)

Aula Wydziału Teologicznego UŚ, ul. Jordana 18

 

10.00  Rozpoczęcie: ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Żądło, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

          Słowo pozdrowienia, JE ks. abp dr Wiktor Skworc, Metropolita katowicki

SESJA I /10.15-13.15/

Rodzina – domem: wybrane obszary wychowania do wspólnotowości
Moderator sesji – dr Mariola T. Kozubek, Wydział Teologiczny UŚ

 

Aksjologia domu i wychowanie do wspólnotowości,

         dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

 

Wychowanie w rodzinie jako wychowanie do wartości ”domu”,

         prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

 

Człowiek istotą relacyjną (wychowanie do miłości),

         dr hab. prof. UKSW Maria Ryś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Wychowanie prospołeczne (wolontariat),

         dr Katarzyna Braun, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Dyskusja panelowa z udziałem:

prof. zw. dr hab. Krzysztofa Wieleckiego (UW) i prof. zw. dr hab. Krzysztofa Wieczorka (UŚ)        

Podsumowanie sesji, ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Wydział Teologiczny UŚ

 

SESJA II /16.30-19.30/

Rodzina – domem w sytuacjach specjalnych

Moderator sesji – dr Marek Wójtowicz, Wydział Teologiczny UŚ

 

Duszpasterstwo osób żyjących w separacji i samotnie po rozwodzie,

         ks. dr hab. Antoni Bartoszek, WTL UŚ                          

Związki niesakramentalne. Jakie duszpasterstwo?,

         ks. Jarosław Ogrodniczak, Ruch Światło-Życie

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie,

         prof. zw. dr hab. Wiesław Wójcik, PAN

Rodzina po stracie dziecka,

         mgr Olga Komornicka, Fundacja «By Dalej Iść»

Promocja książki Angeliki Felki Naznaczeni Łaską. Jak dostrzec wartość życia po śmierci dziecka  (spotkanie z Autorką)

Dyskusja

 

19.15 Podsumowanie sesji, ks. dr hab. A. Bartoszek

 

DZIEŃ II – Piekary Śląskie, 26 maja 2012 (sobota)

 

 9.00     Msza św. w Bazylice pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

 

10.15    Sympozjum Miejski Dom Kultury, ul. Bytomska 73

Występ Chóru Halka z Piekar Śląskich    

 

Otwarcie Sympozjum, mgr inż. Stanisław Korfanty, Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Słowo wstępne, JE ks. abp dr Wiktor Skworc, Metropolita katowicki

 

Sesja I /10.45-12.30/

 Jak Miasto i ojczyznę czynić domem? - „Działając razem możemy osiągnąć więcej”

Moderator – dr Marek Wójtowicz, Wydział Teologiczny UŚ

 

Człowiek, sekularyzacja i podmiotowość: między indywidualizmem egocentrycznym

i wspólnotą,

               prof. zw. dr hab. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Warszawski

 

Światowy kryzys finansowy z perspektywy rodziny, miasta i kraju,

          dr hab. prof. UJ Wiesław Gumuła, Uniwersytet Jagielloński, dyr. NBP w Krakowie

Dobra relacyjne – pomiędzy życiem ekonomią a życiem prywatnym. Bez wspólnoty życie nie ma

jakości, prof. Benedetto Gui, Uniwersytet w Padwie     

 

Dyskusja panelowa z udziałem profesorów Uniwersytetu Śląskiego:

    prof. zw. dr hab. Katarzyną Olbrycht i prof. zw. dr hab. Krzysztofem Wieczorkiem

Przerwa 12.15-12.30

 

Sesja II /12.30-14.15/

Kościół jest domem – wymiar ekumeniczny

Moderator – dr Mariola T. Kozubek, Wydział Teologiczny UŚ

 

   Kościół domem w kontekście współczesnych przemian rodziny,

            Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

 

    Rodzina jako Kościół domowy – perspektywa prawosławna,

            Ks. mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

 

    Kościół jest domem – perspektywa ewangelicka,

            Ks. dr hab. prof. ChAT Marek Uglorz, Kościół Ewangelicko-Augsburski                                   

    Dyskusja 

    14.00    Podsumowanie Sympozjum, Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Żądło, dziekan WTL UŚ

    14.15    Lunch

____________________________________________________________

 

Organizatorzy:

Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach (Zakład Nauk o Rodzinie) i Urząd Miasta Piekary Śląskie.

Sekretarz Sympozjum z ramienia UŚ – dr Mariola T. Kozubek, Zakład Nauk o Rodzinie WTL

e-mail: mariola.kozubek@us.edu.pl