Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

30.04.2012 - 17:15 (GS) | kategoria: Konferencje naukowe |   Wersja do druku  

Konferencja: Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio«

W dniach 26-27 kwietnia 2012 w Brennej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio« zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove.
Fotoreportaż

 

I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

"Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli
Wschodu i Zachodu »de matrimonio«"

26-27 IV 2012

Brenna

 Ośrodek Rekolekcyjno Formacyjny, ul. Leśników 38; 43-438 Brenna

 

Organizatorzy

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove

 

Komitet honorowy

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

His Eminence PhD Prof. † Teodosie Petrescu, The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza, Romania

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś              

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Komitet organizacyjny

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Polska)

Ks. prof. dr hab. František Čitbaj (Słowacja)

Ks. prof. dr hab. Damián Němec (Czechy)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa (Polska)

Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička (Słowacja)

 

26 IV

15.00-15.30

Powitanie Uczestników

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Sesja I:

Część I

15.30-16.00

Moderator:

PhD Prof. † Teodosie Petrescu – The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza

 

15.30 - Prof. dr hab. Nicolae V. Dură – „The mixed marriages according to the Orthodox canonical legislation”

15.50 - Ks. prof. dr hab. Damián Němec – "Around the concept of the sacramentality of marriage in the Czechoslovak Hussite Church"

 

16.10 Przerwa na kawę

 

Część II

16.30-18.00

 

16.30 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička – „Teológia manželstva v kresťanstve, judaizme a islame”

 

16.50 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak - „Kościoły katolicki i ewangelicki o duszpasterstwie małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej”

 

17.10 Prof. dr hab. Marek Rembierz – „»Communio personarum« i »matrimonium«. O personalistycznej interpretacji przymierza małżeńskiego”

17.30 Dyskusja

 

18.00 Kolacja

20.00 Spotkanie w kawiarence

 

27 IV

Sesja II:

9.00-10.20

 

Moderator:

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

 

9.00 Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák – „Problematika akceptácie cirkevného učenia o manželstve veriacimi náboženských denominácií v regióne Východného Slovenska”

 

9.20 Ks. prof. dr hab. Marek Petro - „Starostlivosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku o manželov a rodinu”

 

9.40 Prof. dr Monika Slodičková – „Interpretácia manželskej zmluvy v didaktike náboženskej výchovy”

 

10.00 Dyskusja

 

 

10.20 Przerwa na kawę

 

Sesja III:

10.40-12.30

 

Moderator:

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40. Ks. prof. dr hab. František Čitbaj – „Teoretické perspektívy ekumenického communio medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou v súčasných normách katolíckeho práva”

11.00 Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek – „Małżeństwo w ujęciu katolickim i luterańskim jako paradygmat dla prawodawcy polskiego”

11.20 Ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz – „»Przymierze małżeńskie« w nauczaniu ks. Marcina Lutra”

11.40 Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa - „»Przymierze małżeńskie« w doktrynie katolickiej: Gaudium et spesFamiliaris consortio – Kodeks Prawa Kanonicznego – Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich”

12.00 Dyskusja

12.20 Podsumowanie, Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

12.30 Obiad