Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

14.05.2012 - 06:03 (GS) | kategoria: Konkursy |   Wersja do druku  

Przyznane kwoty w konkursie dla "młodych naukowców"

Informujemy, że wydziałowa Komisja konkursowa WTL UŚ dokonała podziału środków z części dotacji na działalność statutową przeznaczoną na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2012.

nazwisko

temat

punkty

przyznano

Czarnuch Monika

Komentarze do Ewangelii Marka przed wiekiem XIX

98,33

2 440,00  

Lach-Bartlik Ludmiła

Ecclesia w Expositio in Canticum Canticorum Apponiusza

95,00

3 470,00  

Hornik Paulina

Prymat Boga jako prymat miłości w ujęciu hiszpańskich Doktorów Karmelu (św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża)

93,33

2 600,00  

Ruman Natalia

Odwiedziny grobu i cmentarza w procesie wychodzenia z żałoby i dojrzewania wiary na podstawie wypowiedzi katolików i ewangelików

90,66

4 420,00  

Knop Kinga

Teologia przekładu Pięcioksięgu w wersji Septuaginty.

90,00

3 185,00  

Gwóźdź Monika

Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła rzymskoka-tolickiego i Kościołów ewangelickich. Studium porównawcze

88,33

6 890,00  

Kocima Łukasz

Uzdrowienia niewidomych w Ewangelii Marka. Znaczenie kompozycyjnych klamr centralnej narracji dla jej literackiej i teologicznej jedności

86,66

3 507,70  

Maliszewska Anna

Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson.

85,00

1 300,00  

Sikora Maria

Społeczna rola religii w pismach Richarda Rorty’ego

85,00

1 660,00  

Grychtoł Anna

Służba zdrowia, ochrona zdrowia, rynek usług medycznych- zmiany w nazewnic-twie, czy zmiany w systemie wartości?

81,66

2 920,00  

Giglok Marta

Obrazy przestrzenne w teologii wczesnochrześcijańskiej a uniwersalizm zbawienia.

76,66

1 500,00  

Szwarczyński Jakub

Znaczenie posłuszeństwa w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa w ujęciu wybranych teologów współczesnych.

76,66

3 850,00  

Piętosa Michał

Wybrane wspólnoty w dziele nowej ewangelizacji w Polsce w latach 1990-2010

71,66

3 360,00