Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. R. Buchta: ze środy 23.10 przeniesiony na czwartek 24.10. – godz. 10.30-12.00

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

ks. J. Myszor: konsultacje odwołane

M. Kozubek: 14.12., godz. 15:30-17:00 (zamiast 10.12.)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

09.04.2019 - 06:21 (MB) | kategoria: Doktoraty i habilitacje |   Wersja do druku  

Publiczna obrona pracy doktorskiej O. mgr. lic. Karola Wielgosza OP

Dnia 8 maja 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej O. mgr. lic. Karola Wielgosza OP pt.: Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia głoszenia, ewangelizacji i misji. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ), recenzenci: Ks. dr hab. prof. UKSW Grzegorz Bachanek, Ks. dr hab. Roman Słupek (PWT, Wrocław).
Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej będzie publicznie dostępna w Repozytorium – Biblioteka Cyfrowa UŚ, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony rozprawy doktorskiej.
Praca doktorska wyłożona jest również do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17 a, a streszczenie rozprawy i recenzje na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UŚ http://www.wtl.us.edu.pl/page.php?535