Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚkonsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

28.06.2019 - 23:34 (MB) | kategoria: Z życia UŚ |   Wersja do druku  

Debata NKN Forum – „Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”

W dniu 1 lipca 2019 w budynku Wydziału Teologicznego odbyła się debata NKN Forum – „Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”. Było to czwarte z cyklu ogólnopolskich spotkań środowiskowych, zainicjowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących platformę dialogu oraz wymiany doświadczeń w zakresie najważniejszych aspektów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Sprawozdanie i materiały wideo ze spotkania znajdują się na głównej Uniwersytetu https://www.us.edu.pl/sciezki-kariery-debata-nkn-forum-na-uniwersytecie-slaskim