Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Abdank-Kozubski: odwołane 17.01. (L 4)

ks. A. Malina: w dniu 18.01.2018 odwołane (delegacja)

M. Gwóźdź: w czasie sesji: 2 lutego, godz. 12.00-15.00

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kozubek: odwołane do 26.01.2018

ks. B. Kuźnik: z 21 grudnia 2017 przeniesione na 18 stycznia godz. 14.00-15.30, 11 stycznia - 10.00-11.30

M. Czarnuch: w czasie sesji: 31 stycznia, godz. 8:30-10:00; 1 lutego, godz. 8:30-10:00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. A. Abdank-Kozubski: odwołane 17.01. (L 4)

ks. A. Malina: w dniu 18.01.2018 odwołane (delegacja)

M. Gwóźdź: zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo


Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej o cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl.

12.01.2018 - 22:47 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Harmonogram ankietyzacji

W dniach 19-25 stycznia 2018 roku przeprowadzona zostanie ankietyzacja. Poniżej przedstawiamy jej harmonogram. Ewentualne informacje o zmianach w prowadzonych zajęciach prosimy kierować na adres monika.gwozdz©us.edu.pl

    
12.01.2018 - 17:06 (MB) | kategoria: Zaproszenia nadesłane |   Wersja do druku  

Międzynarodowa konferencja: "Człowiek - modlitwa i medytacja"

Wydział Teologiczny i Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na Teologiczno-Etnologiczną Konferencję Akademicką TEKA, która odbędzie się w Toruniu w dniach 14-15 czerwca 2018. Temat przewodni konferencji brzmi: "Człowiek - modlitwa i medytacja". Tegoroczna edycja będzie miała charakter międzynarodowy.
W załączniku szczegółowe informacje i karta zgłoszeniowa.

Redakcja strony internetowej WTL przypomina, że wszystkie nadsyłane do nas zaproszenia na konferencje umieszczamy w dziale "Aktualności - konferencje naukowe - zaproszenia nadesłane". Zapraszamy do śledzenia zapisów w tej lokalizacji.

    
12.01.2018 - 13:41 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim - Katowice 2018

Serdecznie zapraszamy na obchody XXI Dnia Judaizmu, które odbędą się 15 stycznia 2018 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Godz. 17.00 w Kaplicy - Msza św.; od godz. 18.00 spotkanie w sali 202. Program.

    
10.01.2018 - 13:32 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018

Informujemy, że zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018 będą odbywały się w następujących terminach: 23-24.02.; 2-3.03.; 9-10.03.; 23-24.03.; 6-7.04.; 13-14.04.; 27-28.04.; 18-19.05.; 25-26.05.; 8-9.06.

    
09.01.2018 - 07:43 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Praktyki za granicą jeszcze w tym roku akademickim

Studenci i Doktoranci Wydziału Teologicznego – Praktyki za granicą jeszcze w tym roku akademickim:
Uniwersytet Śląski ogłasza dodatkowy nabór na wyjazdy na praktyki studenckie (SMP) za granicę, w ramach Programu Erasmus + KA103HE. Szczegółowe informacje tutaj.

    
08.01.2018 - 19:03 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23 stycznia 2018 r. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia chce przedstawić Wysokiej Radzie Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017. W związku z powyższym proszę nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego dla kierunku: nauki o rodzinie i dla kierunku: teologia oraz pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ww. kierunkach o zapoznanie się z przygotowanym przez Wydziałowy Zespół projektem raportu, który stanowić będzie podstawę do dalszego procedowania sprawy. Proszę także Wydziałowe Samorządy Studentów i Doktorantów o wyrażenie swojej opinii w rzeczonej kwestii. Osoby, które chcą zgłosić do niniejszego Raportu swoje poprawki i uwagi proszę o kontakt mailowy lub o wstawienie się na otwartym posiedzeniu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.30 w sali 203/3.
Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017 [raport dostępny jest tutaj].

Z wyrazami szacunku
ks. dr Wojciech Surmiak
pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

    
08.01.2018 - 07:44 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Rekrutacja na studia podyplomowe – semestr letni 2017/2018

Studia Podyplomowe Rodziny (II edycja)
termin składania dokumentów: 8 stycznia – 9 lutego 2018 r.
miejsce składania dokumentów: sekretariat Wydziału Teologicznego UŚ (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00), dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
rozmowa kwalifikacyjna: 20 lutego 2018 r. (wtorek) w godzinach 17.00-19.00
data rozpoczęcia studiów: 24 lutego 2018 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne (I edycja)
termin składania dokumentów: 8 stycznia – 9 lutego 2018 r.
miejsce składania dokumentów: sekretariat Wydziału Teologicznego UŚ (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00), dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
rozmowa kwalifikacyjna: 15 lutego 2018 r. (czwartek) w godzinach 16.00-18.00
data rozpoczęcia studiów: 24 lutego 2018 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
termin składania dokumentów: do 10 lutego 2018 r.
miejsce składania dokumentów: sekretariat Wydziału Teologicznego UŚ (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00), dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
rozmowa kwalifikacyjna: termin podany później
data rozpoczęcia studiów: 23-24 lutego 2018 r.


    
30.12.2017 - 08:35 (MB) | kategoria: Publikacje |   Wersja do druku  

Nowy tom Studiów Pastoralnych

Informujemy, iż ukazał się nowy tom Studiów Pastoralnych (nr 13, 2017). On-line dostępne są słowo wstępne Redakcji oraz spis treści i summaria artykułów. Jednocześnie uruchomiony został pełny dostęp on-line do wszystkich tekstów tomu nr 11 (2015).

    
29.12.2017 - 12:05 (MB) | kategoria: Doktoraty i habilitacje |   Wersja do druku  

Publiczna obrona pracy doktorskiej Ks. mgr. lic. Piotra Larysza

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamiają, że 17 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Ks. mgr. lic. Piotra Larysza, pt. „Ksiądz Jerzy Pawlik – życie i działalność (1919-2009)”. Promotorem pracy jest Ks. dr hab. Henryk Olszar (UŚ). Recenzenci: Ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej, Dr hab. prof. UKSW Adam Dziurok.
Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej będzie publicznie dostępna w Repozytorium – Biblioteka Cyfrowa UŚ, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony rozprawy doktorskiej.
Praca doktorska wyłożona jest również do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17 a, a streszczenie rozprawy i recenzje na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UŚ www.wtl.us.edu.pl


    
28.12.2017 - 19:33 (MB) | kategoria: Konferencje naukowe |   Wersja do druku  

II Interdyscyplinarna Konferencja Studencka pt. "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka na przestrzeni dziejów"

Studenckie Koło Naukowe Historyków oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UŚ zapraszają na II Interdyscyplinarną Konferencję Studencką pt. "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka na przestrzeni dziejów". Spotkanie odbędzie się w piątek 12 stycznia 2018 r. w godzinach 9:00-17:30 w sali seminaryjnej na 2. piętrze CINIBA. W programie 18 referatów studentów i doktorantów oraz 5 gości specjalnych - naukowców. Wydarzenie podzielone będzie na 4 panele tematyczne skupione wokół: teologii, prawa, nauk przyrodniczych i edukacji. Opiekunem naukowym konferencji jest dr hab. Maciej Fic z Instytutu Historii UŚ.
Harmonogram w załączniku.

    
Przejdź do strony
       >>