Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Konferencja: „Gatunki literackie” współczesnego Magisterium - nagrania

Konferencja naukowa

„Gatunki literackie” współczesnego Magisterium
i ich konsekwencje dla metodologii teologii

Katowice, 22. listopada 2006 roku

nagrania

[publikowany materiał chroniony jest prawami autorskimi]


Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), Rozwój historyczny pojęcia i roli MagisteriumO. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski (KUL, Lublin), Co to znaczy, że Magisterium jest źródłem teologicznym?DYSKUSJA
Wystąpienie ks. prof. dr. hab. Andrzeja Nowickiego (PWT, Wrocław)dalsza dyskusjaDr hab. Józef Majewski (UG, Gdańsk), Konieczność/możliwość rozróżnienia pomiędzy Magisterium doktrynalnym i pastoralnym


Ks. dr Sławomir Pawłowski (KUL, Lublin), „Hierarchia prawd” a „hierarchia wypowiedzi” MagisteriumdyskusjaCZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA
DYSKUSJA

wprowadzenie: Problem relacji pomiędzy tekstami sprzed wyboru i tekstami papie-skimi – ks. dr Andrzej Dańczak (Gdańsk)
dyskusjawprowadzenie: Czy istnieją „prywatne” wypowiedzi papieskie? – ks. dr Antoni Klupczyński (UAM, Poznań)
dyskusjawprowadzenie: Znaczenie papieskiej poezji – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (WTL UŚ, Katowice)
dyskusjawprowadzenie: Problem rangi/roli dokumentów Kongregacji Nauki Wiary – ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek (PAT, Kraków)
dyskusjawprowadzenie: Rola Papieskiej Komisji Biblijnej – ks. dr Artur Malina (WTL UŚ, Katowice)
dyskusja