Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. R. Buchta: odwołane do 5.05 (L – 4)

B. Urbanek: w piątek 21.04 godz. 13:00-14:30 zamiast 5.05.

ks. P. Sawa: przeniesione z 26.04 na środę 10.05 godz. 12.30-13.15 i wtorek 16.05 godz. 12.30-13.15

ks. D. Bednarski: z 28.04 (piątek) na 27.04 (czwartek), godz. 10.30-12.00

L. Szymczyk: konsultacje odwołane (L-4)

A. Kłos-Skrzypczak: z 27.04. godz.9:45-11:15 na 10.05. godz.9:30-11:00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. R. Buchta: odwołane do 5.05 (L – 4)

L. Szymczyk: seminarium odwołane (L-4)

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Dane kontaktowe:
wrss.wtl©gmail.com
tel. 503-812-395 (Przewodnicząca: Małgorzata Kramarz)

Fanpage na Facebook

Zarząd WRSS WTL:
Przewodnicząca: Małgorzata Kramarz, II rok II stopnia nauk o rodznie
Zastępca przewodniczącej: Natalia Melich, II rok II stopnia nauk o rodzinie
Koordynator ds. organizacji studenckich: Ewelina Tomaszewska-Baranowska, II rok II stopnia nauk o rodzinie

Pozostali członkowie:
Dorota Bańczyk, III rok I stopnia nauk o rodzinie
Dorota Oszek, III rok I stopnia nauk o rodzinie
Józef Przybylski, IV rok teologii nauczycielskiej
Zuzanna Skorupka, I rok I stopnia nauk o rodzinie
Michał Walczyński, V rok teologii pastoralnej