Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

12 kwiecień
Egzamin dyplomowy

17 kwiecień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 22.03. przeniesione z godz. 11.45-13.15 na godz. 10.15-11.45

M. Kozubek: odwołane do 30.03.2018

M. Czarnuch-Sodzawiczny: odwołane konsultacje 21.03.2018 r.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Czarnuch-Sodzawiczny: odwołane zajęcia 19-22.03.2018 r.

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Dane kontaktowe:
wrss.wtl©gmail.com
tel. 515-816-656 (Przewodnicząca: Dorota Bańczyk)

Fanpage na Facebook

Zarząd WRSS WTL:
Przewodnicząca: Dorota Bańczyk, I rok II stopnia nauk o rodzinie
Zastępca przewodniczącej: Dorota Oszek, I rok II stopnia nauk o rodzinie
Koordynator ds. organizacji studenckich: Zuzanna Skorupka, II rok I stopnia nauk o rodzinie

Pozostali członkowie:
Józef Przybylski, V rok teologii nauczycielskiej
Michał Walczyński, VI rok teologii pastoralnej