Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: 20.11. godz. 9.45-11.15; 21.11. godz. 12.15-13.45; cały czas kontakt mailowy

B. Urbanek: 24.10. - odwołane (L-4)

A. Kłos-Skrzypczak: przełożone z 17.10. na 24.10., godz. 13.00-14.30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

B. Urbanek: 24.10. - odwołane (L-4)

ks. R. Dappa: rok V TP, ćwiczenia z 17.10 przeniesione na 03.11

G. Wiończyk: 19.10 nauki o rodzinie (wybrane zagadnienia), teologia (filozofia bytu) - przesunięte o tydzień (od 31.10)

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Dane kontaktowe:
wrss.wtl©gmail.com
tel. 515-816-656 (Przewodnicząca: Dorota Bańczyk)

Fanpage na Facebook

Zarząd WRSS WTL:
Przewodnicząca: Dorota Bańczyk, I rok II stopnia nauk o rodzinie
Zastępca przewodniczącej: Dorota Oszek, I rok II stopnia nauk o rodzinie
Koordynator ds. organizacji studenckich: Zuzanna Skorupka, II rok I stopnia nauk o rodzinie

Pozostali członkowie:
Józef Przybylski, V rok teologii nauczycielskiej
Michał Walczyński, VI rok teologii pastoralnej