Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: piątek 14.09. od 11.30 do 13.00

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 13.09. – godz. 13.00-14.30

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Dane kontaktowe:
wrss.wtl©gmail.com
tel. 515-816-656 (Przewodnicząca: Dorota Bańczyk)

Fanpage na Facebook

Zarząd WRSS WTL:
Przewodnicząca: Dorota Bańczyk, I rok II stopnia nauk o rodzinie
Zastępca przewodniczącej: Dorota Oszek, I rok II stopnia nauk o rodzinie
Koordynator ds. organizacji studenckich: Zuzanna Skorupka, II rok I stopnia nauk o rodzinie

Pozostali członkowie:
Józef Przybylski, V rok teologii nauczycielskiej
Michał Walczyński, VI rok teologii pastoralnej