Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

17 październik od 1300
Wydziałowy Dzień Pierwszaka oraz Powitalny Pakiet Pierwszaka

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

ks. J. Myszor: konsultacje odwołane

M. Kozubek: 14.12., godz. 15:30-17:00 (zamiast 10.12.)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

Konkurs wewnętrzny: "młodzi naukowcy"

[Poniższe informacje dotyczą wewnętrznego konkursu Wydziału Teologicznego UŚ na podział środków dotacji na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zgodnie z art. 5. pkt. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.11.2010 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.]


Regulamin wewnętrznego konkursu na podział środków z dotacji na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ dnia 11.01.2011, ze zmianami przyjętymi 13.12.2016).

Załącznik: Aplikacja konkursowa.


Skład komisji konkursowej:


Ks. dr hab. Henryk Olszar – przewodniczący
ks. dr hab. Jacek Kempa – członek
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – sekretarz
ks. prof. UŚ dr hab. Artur Malina – członek nadzwyczajnyOgłoszenie konkursu 2018
Edycja 2011:

Rozstrzygnięcie konkursu - lista rankingowa
Rozstrzygnięcie konkursu - kwoty przyznane


Edycja 2012:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2013:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2014:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2015:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2017:

Rozstrzygnięcie konkursu