Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 styczeń od 1400
Rada Wydziału

24 styczeń od 1800
XXV Wieczór Teologiczny

05 luty
Egzamin ex-universa

19 luty od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. W. Surmiak: środa 23.01, godz. 8.30-10.00.

M. Gwóźdź: dyżury w styczniu: 8.01 (godz. 11.15-12.45); 22.01 (godz. 9.45-12.45); 25.01 (godz. 11.15-12.45); dyżur w sesji: 5.02 (godz. 9.00-10.30).

ks. P. Sawa: 23.01 godz. 9:00-9:45 i 13:00-13:45 (zamiast 30.01); w sesji sobota, 9.02, godz. 9:00-10:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. A. Malina: odwołane wszystkie zajęcia 24.01.2019 (czwartek).

Konkurs wewnętrzny: "młodzi naukowcy"

[Poniższe informacje dotyczą wewnętrznego konkursu Wydziału Teologicznego UŚ na podział środków dotacji na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zgodnie z art. 5. pkt. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.11.2010 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.]


Regulamin wewnętrznego konkursu na podział środków z dotacji na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zatwierdzony przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ dnia 11.01.2011, ze zmianami przyjętymi 13.12.2016).

Załącznik: Aplikacja konkursowa.


Skład komisji konkursowej:


Ks. dr hab. Henryk Olszar – przewodniczący
ks. dr hab. Jacek Kempa – członek
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – sekretarz
ks. prof. UŚ dr hab. Artur Malina – członek nadzwyczajnyOgłoszenie konkursu 2018
Edycja 2011:

Rozstrzygnięcie konkursu - lista rankingowa
Rozstrzygnięcie konkursu - kwoty przyznane


Edycja 2012:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2013:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2014:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2015:

Rozstrzygnięcie konkursu


Edycja 2017:

Rozstrzygnięcie konkursu