Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Seria wydawnicza:
Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Rada Naukowa:
ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków), ks. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Opole), ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów)


Komitet redakcyjny:
Redaktor serii: ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ (pierwszy redaktor i założyciel serii ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor zm. 2017)
Sekretarz redakcji: ks. dr Wojciech Kamczyk


ISSN 1895-5061

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova nie są kontynuacją serii wydawanej w Warszawie przez Akademię Teologii Katolickiej, a następnie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Studia Antiquitatis Christianae w latach 1977 do 2001 (tomy od 1–16). Od początku istnienia Studia Antiquitatis Christianae pracowałem w zespole redakcyjnym złożonym wyłącznie z pracowników ATK (UKSW). W naszych studiach zmieniamy nieco tę formułę. Studia w Warszawie od początku przyjmowały do publikacji prace powstałe w różnych ośrodkach teologicznych. Tę zasadę utrzymała także kolejna redakcja w Warszawie, w tomie Studia Antiquitatis Christianae 17 (2004). W Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova (= StAC.SN), wydawanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pragniemy poświęcić więcej miejsca badaniom źródłowym, ale – podobnie jak w Warszawie – umożliwić także publikacje rozpraw i monografii tematycznych, prac zbiorowych, które powstały poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Ks. WincentyMyszor

Zakupu tomów można dokonać za pośrednictwem stron internetowych działu naukowego wydawnictwa Księgarnia św. Jacka.

Opublikowane tomy:
1. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Wstęp, wybór i opracowanie tekstów źródłowych Wincenty MYSZOR, Katowice 2005.
2. Franciszek SZULC, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2006.
3. Ewangelia Judasza. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty MYSZOR, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006.
4. Jan SŁOMKA, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
5. Modlitwa i miłosierdzie w „Enarrationes in psalmos” św. Augustyna, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
6. Maciej BASIUK, Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008.
7. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył Wincenty Myszor, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008; wyd. 2, Katowice 2017.
8. Andrzej UCIECHA, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
9. Rafał ZARZECZNY SJ, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
10. Idea uczestnictwa człowieka w życiu Bożym i Abraham w pismach Ireneusza z Lyonu, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
11. Wincenty MYSZOR, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
12. Wojciech Kamczyk, Tota paschalis solemnitas : teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
13. Adam Tondera, L'immagine letteraria del "santo" pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
14. Antoni Żurek, Mysterium passionis - corpus et sanguis Christi – communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
15. Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, red.W.MYSZOR, Księgarnia św. Jacka Katowice 2014.
16. Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863–1941, red. A. UCIECHA, Katowice 2014, Księgarnia Św. Jacka.

17. Wincenty Myszor, Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Tłumaczenie: Adversus haereses. Księga I i II, Katowice 2016, Księgarnia św. Jacka.
18. Adsuesceret Deum i otwarte pytania: Wybrane zagadnienia teologii św. Ireneusza i Orygenesa, red. A. UCIECHA, Katowice 2016, Księgarnia św. Jacka.
19. Apokaliptyka w pismach gnostyckich, red. A. Sowińska, Katowice 2017.
20. Jakub Kamiński, Praesidium fidei. Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku, Katowice 2018.
21. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodex IX, tłumaczył Wincenty Myszor, do druku przygotował, indeksami opatrzył Wojciech Kamczyk, Katowice 2019.