Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

Nadchodzące wydarzenia

15 wrzesień od 0900
Poszerzona Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. J. Kozyra: egzamin poprawkowy (III rok niestacjonarne) - sobota, 9.09. godz. 8.00 (sala 205/5)

ks. A. Malina: Konsultacje i egzaminy we wrześniu (303/2 lub 303/3): 15.09.2017: godz. 8.00-8.45 - konsultacje; 16.09.2017: godz. 16.00 - egzamin z NT (III rok niestacj.); 18.09.2017: godz. 8.00 - egzamin z NT (III rok stacj.); 18.09.2017: godz. 8.30-10.00 - egzamin ze Wstępu do Pisma Świętego; 27.09.2017: godz. 8.00-8.45 - konsultacje.

ks. A. Pastwa: egzamin poprawkowy z prawa 7 IX (czwartek) o godz. 8.30 w sali 305/2

ks. G. Ciuła: 8 września (pt), godz. 9.30-11.00

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Ledwoń: 7.09. (czwartek), godz. 8:30-10:00 (sala 303/2 lub 3) - zaliczenia dla NR I Pismo Święte w Rodzinie; 13.09. (środa), godz. 8:30-10:00 (sala 303/2 lub 3) - egzamin poprawkowy z Pism Janowych; 18.09. (poniedziałek), godz. 8:30-10:00 (sala 303/2 lub 3) - egzamin poprawkowy ze Wstępu do Pisma Świętego (cz. I).

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 1.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30; 8.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30; 18.09.2017 (poniedziałek): godz. 9:00-10:30; 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Seria wydawnicza:
Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Rada Naukowa:
ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków), ks. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. dr hab. Norbert Widok (Opole), ks. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów)


Komitet redakcyjny:
Redaktor serii: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
Sekretarz redakcji: ks. dr hab. Andrzej Uciecha


ISSN 1895-5061

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova nie są kontynuacją serii wydawanej w Warszawie przez Akademię Teologii Katolickiej, a następnie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Studia Antiquitatis Christianae w latach 1977 do 2001 (tomy od 1–16). Od początku istnienia Studia Antiquitatis Christianae pracowałem w zespole redakcyjnym złożonym wyłącznie z pracowników ATK (UKSW). W naszych studiach zmieniamy nieco tę formułę. Studia w Warszawie od początku przyjmowały do publikacji prace powstałe w różnych ośrodkach teologicznych. Tę zasadę utrzymała także kolejna redakcja w Warszawie, w tomie Studia Antiquitatis Christianae 17 (2004). W Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova (= StAC.SN), wydawanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pragniemy poświęcić więcej miejsca badaniom źródłowym, ale – podobnie jak w Warszawie – umożliwić także publikacje rozpraw i monografii tematycznych, prac zbiorowych, które powstały poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Ks. WincentyMyszor

Zakupu tomów można dokonać za pośrednictwem stron internetowych działu naukowego wydawnictwa Księgarnia św. Jacka.

Opublikowane tomy:
1. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Wstęp, wybór i opracowanie tekstów źródłowych Wincenty MYSZOR, Katowice 2005.
2. Franciszek SZULC, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2006.
3. Ewangelia Judasza. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty MYSZOR, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006.
4. Jan SŁOMKA, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
5. Modlitwa i miłosierdzie w „Enarrationes in psalmos” św. Augustyna, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
6. Maciej BASIUK, Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008.
7. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył Wincenty Myszor, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008.
8. Andrzej UCIECHA, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
9. Rafał ZARZECZNY SJ, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
10. Idea uczestnictwa człowieka w życiu Bożym i Abraham w pismach Ireneusza z Lyonu, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
11. Wincenty MYSZOR, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
12. Wojciech Kamczyk, Tota paschalis solemnitas : teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
13. Adam Tondera, L'immagine letteraria del "santo" pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
14. Antoni Żurek, Mysterium passionis - corpus et sanguis Christi – communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
15. Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, red.W.MYSZOR, Księgarnia św. Jacka Katowice 2014.
16. Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863–1941, red. A. UCIECHA, Katowice 2014, Księgarnia Św. Jacka.

17. Wincenty Myszor, Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Tłumaczenie: Adversus haereses. Księga I i II, Katowice 2016, Księgarnia św. Jacka.