Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. R. Buchta: odwołane do 5.05 (L – 4)

B. Urbanek: w piątek 21.04 godz. 13:00-14:30 zamiast 5.05.

ks. P. Sawa: przeniesione z 26.04 na środę 10.05 godz. 12.30-13.15 i wtorek 16.05 godz. 12.30-13.15

ks. D. Bednarski: z 28.04 (piątek) na 27.04 (czwartek), godz. 10.30-12.00

L. Szymczyk: konsultacje odwołane (L-4)

A. Kłos-Skrzypczak: z 27.04. godz.9:45-11:15 na 10.05. godz.9:30-11:00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. R. Buchta: odwołane do 5.05 (L – 4)

L. Szymczyk: seminarium odwołane (L-4)

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Seria wydawnicza:
Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova

Rada Naukowa:
ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków), ks. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. dr hab. Norbert Widok (Opole), ks. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów)


Komitet redakcyjny:
Redaktor serii: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
Sekretarz redakcji: ks. dr hab. Andrzej Uciecha


ISSN 1895-5061

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova nie są kontynuacją serii wydawanej w Warszawie przez Akademię Teologii Katolickiej, a następnie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Studia Antiquitatis Christianae w latach 1977 do 2001 (tomy od 1–16). Od początku istnienia Studia Antiquitatis Christianae pracowałem w zespole redakcyjnym złożonym wyłącznie z pracowników ATK (UKSW). W naszych studiach zmieniamy nieco tę formułę. Studia w Warszawie od początku przyjmowały do publikacji prace powstałe w różnych ośrodkach teologicznych. Tę zasadę utrzymała także kolejna redakcja w Warszawie, w tomie Studia Antiquitatis Christianae 17 (2004). W Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova (= StAC.SN), wydawanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pragniemy poświęcić więcej miejsca badaniom źródłowym, ale – podobnie jak w Warszawie – umożliwić także publikacje rozpraw i monografii tematycznych, prac zbiorowych, które powstały poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Ks. WincentyMyszor

Zakupu tomów można dokonać za pośrednictwem stron internetowych działu naukowego wydawnictwa Księgarnia św. Jacka.

Opublikowane tomy:
1. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Wstęp, wybór i opracowanie tekstów źródłowych Wincenty MYSZOR, Katowice 2005.
2. Franciszek SZULC, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2006.
3. Ewangelia Judasza. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty MYSZOR, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006.
4. Jan SŁOMKA, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
5. Modlitwa i miłosierdzie w „Enarrationes in psalmos” św. Augustyna, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
6. Maciej BASIUK, Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008.
7. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył Wincenty Myszor, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008.
8. Andrzej UCIECHA, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
9. Rafał ZARZECZNY SJ, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
10. Idea uczestnictwa człowieka w życiu Bożym i Abraham w pismach Ireneusza z Lyonu, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
11. Wincenty MYSZOR, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
12. Wojciech Kamczyk, Tota paschalis solemnitas : teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
13. Adam Tondera, L'immagine letteraria del "santo" pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
14. Antoni Żurek, Mysterium passionis - corpus et sanguis Christi – communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Księgarnia św. Jacka Katowice 2012.
15. Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, red.W.MYSZOR, Księgarnia św. Jacka Katowice 2014.
16. Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863–1941, red. A. UCIECHA, Katowice 2014, Księgarnia Św. Jacka.

17. Wincenty Myszor, Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Tłumaczenie: Adversus haereses. Księga I i II, Katowice 2016, Księgarnia św. Jacka.