Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Mapa witryny

Wydział‚ Teologiczny

Władze

Struktura

Katedry:

Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

Teologii Dogmatycznej i Duchowości

Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

Nauk o Rodzinie

Dziekanat

Biblioteka Teologiczna

Pracownicy

System zapewniania jakości kształcenia

Badania naukowe (tematy badań)

Awanse naukowe

Doktoraty

Habilitacje

Profesury

Multimedia, społeczność‡

WTL na Facebooku

Fotoreportaże

rok akademicki 2016-2017

rok akademicki 2015-2016

rok akademicki 2014-2015

rok akademicki 2013-2014

rok akademicki 2012-2013

rok akademicki 2011-2012

rok akademicki 2010-2011

rok akademicki 2009-2010

rok akademicki 2008-2009

rok akademicki 2007-2008

rok akademicki 2006-2007

rok akademicki 2005-2006

rok akademicki 2004-2005

Nagrania

Kanały RSS (abonowanie wiadomości)

Kontakt

Aktualności

Ogłoszenia

Konferencje naukowe

Zapowiedzi

zakończone

cykliczne

Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

Sympozjum Piekarskie

International Conference on Philosophy and Canon Law

zaproszenia nadesłane

Konferencje popularnonaukowe

Wykłady gościnne

Doktoraty i habilitacje

Najnowsze publikacje

Konkursy

Z życia WTL

Samorząd

Studenckie Koło Naukowe

Z Uniwersytetu

główny serwis

z Biura Karier

Z życia DA

Z Archidiecezji

Z MNiSW

Inne informacje zewnętrzne (RSS)

Publikacje

Publikacje zwarte

Studia i Materiały WTL UŚ

Studia Antiquitatis Christianae, SN

Kościół w trzecim tysiącleciu

Biblioteka Teologiczna

Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku

Czasopisma

Philosophy and Canon Law

2015, vol. 1

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

Studia Pastoralne

Studia Teologiczne i Humanistyczne

Teologia Młodych

Ecumeny and Law

2013, No. 1

Publikacje elektroniczne

Bibliografie

Zakup (sklep Księgarni św. Jacka)

Studia

teologia

magisterskie stacjonarne

praktyki pedagogiczne

magisterskie niestacjonarne

III stopnia (doktoranckie)

informacje ogólne

licencjat kanoniczny

nauki o rodzinie

I stopień stacjonarne

informacje ogólne

praktyki zawodowe

praktyki pedagogiczne

I stopień niestacjonarne

II stopień stacjonarne

II stopień niestacjonarne

Podyplomowe

informacje wspólne

teologii pastoralnej

teologii duchowości

katechezy przedszkolnej

rodziny

ISM (Indywidualne Studia Międzyobszarowe)

plany studiów (siatki)

programy kształcenia wg KRK (2012-)

Sylabusy

Teologia stacjonarna

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

Teologia niestacjonarna

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Nauki o rodzinie 1 stopnia

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

Nauki o rodzinie 2 stopnia

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

Nauki o rodzinie 2 stopnia niestacjonarne

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

2015-2016 Teologia studia stacjonarne

2015-2016 Teologia studia niestacjonarne

2015-2016 Teologia - WF

2015-2016 Nauki o rodzinie I stopnia

2015-2016 Nauki o rodzinie II stopnia

2015-2016 Wykłady ogólnouczelniane

Dziekanat

godziny urzędowania

poniedziałek - nieczynny

wtorek-czwartek - 11:00-14:00

I i III piątek miesiąca - 15:00-18:00

pozostałe piątki - 11:00-14:00

Kontakt

Formularze

opłaty

Dla studentów

Ogłoszenia

portal UŚ “Więc jestem"

Rozkłady zajęć (siatka godzin)

teologia stacjonarne

teologia niestacjonarne

teologia III stopnia (doktoranckie)

nauki o rodzinie - I stopnia

nauki o rodzinie - II stopnia

nauki o rodzinie - II stopnia (niestacjonarne)

Stypendia

Strona wsparcia dydaktyki

Informacje dla studentów (UŚ)

Regulaminy studiów

Aktywność studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Samorząd doktorantów

Studenckie Koło Naukowe Teologów

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Pro"

Studenckie Koło Naukowe „Theatrum”

Konsultacje

Opiekunowie

Sylabusy

Teologia stacjonarna

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

Teologia niestacjonarna

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Nauki o rodzinie 1 stopnia

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

Nauki o rodzinie 2 stopnia

Rok akademicki 2013-2014

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

Nauki o rodzinie 2 stopnia niestacjonarne

Rok akademicki 2014-2015

Rok akademicki 2015-2016

Rok akademicki 2016-2017

2015-2016 Teologia studia stacjonarne

2015-2016 Teologia studia niestacjonarne

2015-2016 Teologia - WF

2015-2016 Nauki o rodzinie I stopnia

2015-2016 Nauki o rodzinie II stopnia

2015-2016 Wykłady ogólnouczelniane

Duszpasterstwo akademickie

USOSweb

rejestracje żetonowe (lektoraty, wf)

Tezy do egzaminu ex universa theologia

Dostęp do Internetu (WiFi)

Złożenie pracy dyplomowej

Instrukcja procesu dyplomowania - student

Dla pracowników

Ogłoszenia

Informacje dla pracowników WTL

Finansowanie badań

Regulamin studiów UŚ

Strona wsparcia dydaktyki

Programy kształcenia wg KRK (2012-)

USOSweb

Instrukcja wypełniania protokołów (USOSweb)

Informacje pracownicze UŚš

Dostęp do Internetu (WiFi)

Instrukcja procesu dyplomowania - promotor

Instrukcja procesu dyplomowania - recenzent

Zasady publikacji

Publikowanie w KSJ

Publikowanie w Wydawnictwie UŚ

Instrukcja redakcyjna

Dla kandydatów

na studia podstawowe

kryteria na kierunkach / specjalnościach

rejestracja kandydata

na studia III stopnia (doktoranckie)

informacje wspólne

Współpraca z zagranicą

Program Erasmus +

Karta Uczelni Erasmus+ / Erasmus Policy Statement

Biuro Programu Erasmus+ Uniwersytetu Śląskiego

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus +

Wyjazdy Studentów

Wyjazdy Pracowników

Oferta wyjazdów

Rekrutacja

Incoming Students

Study of theology (Teologia)

Family studies (Nauki o rodzinie)

Monographic lectures in foreign languages – Academic year 2018-19

Incoming Staff

Umowy bilateralne i międzyuczelniane Wydziału Teologicznego

Bezpłatne studia dla kandydatów spoza Unii Europejskiej

Biblioteka Teologiczna

Uniwersytet Śląski

Strona główna UŚ

Kalendarz UŚ

Prawo UŚ

CINiBA (Biblioteka Główna)

Wydawnicto UŚ

Biuletyn informacji publicznej UŚ

Biuro karier UŚ

Książka teleadresowa

Gazeta Uniwersytecka

MOST

Strona ogólnopolska

Strona Uniwersytetu Śląskiego

Kontakt z koordynatorami

Nauka w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż.

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Umiejętności

KRASP

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Mapa witryny