Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Sylabusy NoR 1 st. 2014-2015

Semestr zimowy


Rok I
Wprowadzenie do nauk o rodzinie
Podstawy filozofii
Antropologia filozoficzna
Wprowadzenie do psychologii, socjologii i pedagogiki
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
Pismo Święte o rodzinie


Rok II
Etyka i bioetyka
Pedagogika rodziny
Komunikacja międzyosobowa w rodzinie
Dydaktyka
Kościół i państwo wobec rodziny
Seminarium dyplomowe I
ks. dr M. Basiuk
ks. dr hab. B. Biela
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ
dr W. Juroszek
dr M. Kozubek
ks. prof. dr hab. H. Krzysteczko
dr M. Kuźnik
ks. dr K. Sosna
Praktyka pedagogiczna
Praktyka zawodowa


Rok III
Niepełnosprawny w rodzinie
Podstawy psychiatrii i psychoterapii
Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego
Wprowadzenie do prawa cywilnego
Moralno-społeczny aspekt małżeństwa i rodziny
Seminarium dyplomowe III
ks. dr M. Basiuk
ks. dr hab. B. Biela
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ
dr W. Juroszek
dr M. Kozubek
ks. prof. dr hab. H. Krzysteczko
dr M. Kuźnik
ks. dr K. Sosna


Semestr letni


Rok I
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Psychologiczne aspekty prokreacji
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego
Wybrane aspekty światopoglądu chrześcijańskiego


Rok II
Psychologia małżeństwa i rodziny
Psychologia starości
Socjologia rodziny
Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii
Chrześcijańska wizja moralności
Seminarium dyplomowe II
ks. dr M. Basiuk
ks. dr hab. B. Biela
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ
dr W. Juroszek
dr M. Kozubek
ks. prof. dr hab. H. Krzysteczko
dr M. Kuźnik
ks. dr K. Sosna

Rok III
Praca socjalna
Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie
Naturalne metody planowania rodziny
Opieka paliatywna
Rodzina w religiach i kulturach świata oraz wobec nowych ruchów religijnych
Seminarium dyplomowe IV
ks. dr M. Basiuk
ks. dr hab. B. Biela
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ
dr W. Juroszek
dr M. Kozubek
ks. prof. dr hab. H. Krzysteczko
dr M. Kuźnik
ks. dr K. Sosna

Wykłady monograficzne:
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ Zjawisko przemocy w rodzinie w perspektywie społeczno-pedagogicznej
ks. prof. dr hab. J. Górski Rodzina w Afryce
dr W. Juroszek Engagement, marriage, family
dr M. Kozubek La pedagogia dell’amore – una proposta per la famiglia nella societa’ multiculturale