Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Sylabusy teologia stacjonarna 2014-2015

Semestr zimowy


Rok I - teologia nauczycielska i ogólna
Filozofia - logika i epistemologia
Filozofia - starożytność i średniowiecze
Historia Kościoła - starożytność i średniowiecze
Język łaciński 1
Język nowożytny 1

Rok II
Etyka i bioetyka
Filozofia religii albo Filozofia nauki
Patrologia
Język grecki 2
Język łaciński
Język nowożytny
Wychowanie fizyczne
Muzyka 2 – Chorał gregoriański (specjalność pastoralna)

Rok III
Archeologia biblijna i elementy wiedzy o środowisku biblijnym
Stary Testament
Teologia fundamentalna 1
Wstęp do Pisma Świętego
Dydaktyka ogólna (specjalność nauczycielska i pastoralna)
Pedagogika (specjalność nauczycielska i pastoralna)
Hermeneutyka biblijna z elementami historii zbawienia (specjalność ogólna)
Wykłady fakultatywne:
ks. dr hab. A. Uciecha Pater familias w wychowaniu antycznym
ks. prof. dr hab. A. Żądło Pobożność ludowa
Wykłady monograficzne:
ks. dr hab. B. Biela Budowanie szczęśliwego małżeństwa w kontekście ideologii gender
ks. prof. dr hab. J. Górski Misja ewangelizacyjna Kościoła według adhortacji Evangelii gaudium
ks. dr hab. A. Malina, prof. UŚ Tajemnice ziemskiego życia Jezusa – historia i teologia
ks. dr hab. S. Zieliński Jésus-Christ comme „l’Infini du sens” pour l’homme contemporain en quête de sens. L’herméneutique théologique de textes choisis de Vatican II et de pensée théologique postconciliaire
ks. dr hab. A. Żądło, prof. UŚ Inspiracje religijne obrzędowości ludowej w kulturowych zwyczajach polskich
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w Polsce
ks. prof. dr hab. J. Myszor Hagiografia śląska – święci i błogosławieni wywodzący się ze Śląska
ks. prof. dr hab. J. Szymik Hermeneutyka teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI, cz. XI
ks. dr hab. A. Uciecha Ascetyczne ideały wczesnochrześcijańskiego monastycyzmu
ks. prof. dr hab. A. Drożdż Sprawności (cnoty) kardynalne w moralności ludzi świętych XX wieku
ks. dr hab. J. Kempa Soteriologia chrześcijańska wobec pytania o jedność miłości i sprawiedliwości Boga
ks. prof. dr hab. A. Reginek Rok liturgiczny w pieśniach kościelnych


Semestr letni


Rok I
Filozofia - nowożytność i współczesność
Historia Kościoła - nowożytność i czasy najnowsze
Język grecki 1
Język łaciński 2
Język nowożytny 2
Psychologia 1
Wstęp do teologii
Rok II
Filozofia – człowiek i przyroda
Filozofia bytu i filozofia Boga
Język grecki 3
Język łaciński
Język nowożytny
Wychowanie fizyczne
Emisja głosu i retoryka (specjalność nauczycielska i pastoralna)
Psychologia (specjalność nauczycielska i pastoralna)
Literatura chrześcijańska średniowiecza (specjalność ogólna)

Rok III
Nowy Testament
Teologia biblijna
Teologia fundamentalna 2
Katechetyka 1 (specjalność nauczycielska i pastoralna)
Katechetyczna praktyka pedagogiczna 1 (specjalność nauczycielska i pastoralna)
Muzyka 3 – Formy śpiewu kościelnego (specjalność pastoralna)
Literatura starożytnego judaizmu
Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej (specjalność ogólna)
Wykłady fakultatywne:
Proseminarium
Wykłady monograficzne:
ks. prof. dr hab. J. Górski Misja ewangelizacyjna Kościoła w kontekście religii i kultury islamskiej
ks. dr hab. A. Malina, prof. UŚ Kapłani Starego Przymierza i Kapłan Nowego Przymierza
ks. dr A. Tondera Il martirio nei primi secoli della Chiesa
ks. dr hab. A. Żądło, prof. UŚ Pokuta i pojednanie wczoraj i dziś – sakramentalny sposób oddziaływania Kościoła w sytuacji upadku i zagubienia człowieka
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ Sprawowanie Eucharystii w małych wspólnotach
ks. prof. dr hab. J. Myszor Życie codzienne rodziny katolickiej na Śląsku w XIX i XX wieku
ks. prof. dr hab. J. Szymik Hermeneutyka teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI, cz. XII
ks. dr hab. A. Uciecha Polemika z manicheizmem w pismach ojców Kościoła
ks. prof. dr hab. A. Drożdż Moralna ocena reklam medialnych
ks. dr hab. A. Malina, prof. UŚ Arte retorica della Bibbia (nelle traduzioni ufficiali: CEI 2008, BT3.5)