Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: 20.09. o godz. 11.30 do 13.00

ks. J. Szymik: 20.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. 11.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Opiekun osób starszych i asystent osoby niepełnosprawnej

UWAGA – NOWA SPECJALNOŚĆ!!!
Już w roku akademickim 2015/2016 rusza nowa specjalność – OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
- Studia przygotowują Cię do podjęcia pracy w charakterze opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych.
- Uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia jakości ich życia.
- Nauczysz się języka migowego - jako jednego ze sposobów komunikowania się
- Będziesz miał możliwość trenowania umiejętności pomagania w języku angielskim, co znacząco podniesie Twoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy.
- Jeżeli planujesz swoją karierę zawodową w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach oraz w środowisku zamieszkania osób chorych i w podeszłym wieku, lub niepełnosprawnych – przyjdź do nas.
- Na zakończenie studiów otrzymasz suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który określa profil umiejętności zawodowych w języku angielskim.

Powrót do oferty studiów podstawowych