Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: przeniesione z 25.04. na 9.05., godz. 11.15-12.45

ks. J. Kempa: w dniu 25.04.2019 - odwołane.

ks. W. Surmiak: z 25.04 na 26.04, godz. 8.30-10.00

B. Urbanek: odwołane do 26.04.

L. Szymczyk: 26.04. - odwołane

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

B. Urbanek: odwołane do 26.04.

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

J. Pakuza: zmiana terminu zajęć z historii Kościoła (Studia podyplomowe) z 6.04 na 15.06

Opiekun osób starszych i asystent osoby niepełnosprawnej

UWAGA – NOWA SPECJALNOŚĆ!!!
Już w roku akademickim 2015/2016 rusza nowa specjalność – OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
- Studia przygotowują Cię do podjęcia pracy w charakterze opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych.
- Uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia jakości ich życia.
- Nauczysz się języka migowego - jako jednego ze sposobów komunikowania się
- Będziesz miał możliwość trenowania umiejętności pomagania w języku angielskim, co znacząco podniesie Twoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy.
- Jeżeli planujesz swoją karierę zawodową w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach oraz w środowisku zamieszkania osób chorych i w podeszłym wieku, lub niepełnosprawnych – przyjdź do nas.
- Na zakończenie studiów otrzymasz suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który określa profil umiejętności zawodowych w języku angielskim.

Powrót do oferty studiów podstawowych