Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚNadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Teologia

Kierunek teologia prowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego stanowi klasyczną realizację projektu studiów teologicznych wyznaczonego w ramach Kościoła katolickiego przez normy konstytucji Sapientia christiana. Kierunek opiera się na pogłębionym studium filozofii (logika i teoria poznania, historia filozofii, antropologia, metafizyka, etyka), będącej wprowadzeniem do właściwego studium teologii. Ta zaś poznawana jest w kontekście rzetelnej wiedzy historycznej o początkach i rozwoju chrześcijaństwa. Trzon studiów stanowią teologia biblijna i teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna i moralna). Na ich bazie rozwijane są wiedza i umiejętności z innych dyscyplin, w szczególności duchowości, liturgiki, prawa kanonicznego, katolickiej nauki społecznej).

Perspektywy zawodowe:
 - Nauczanie religii we wszelkich typach szkół i placówek edukacyjnych
 - Praca w środkach masowego przekazu
 - Praca w instytucjach kultury
 - Praca w specjalistycznych bibliotekach, archiwach, muzeach
 - Praca w administracji parafialnej
 - Posługa kapłana w Kościele katolickim
 - Praca naukowa w zakresie nauk teologicznych

Powrót do oferty studiów podstawowych