Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. W. Surmiak: z 11.04 na 12.04, godz. 14.30-16.00

B. Urbanek: odwołane do 17.04.

E. Szwarczyńska: 12.04. - odwołane

M. Kozubek: z 11.04 na 12.04 godz.14.30-16.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

B. Urbanek: odwołane do 17.04.

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

J. Pakuza: zmiana terminu zajęć z historii Kościoła (Studia podyplomowe) z 6.04 na 15.06

Nauki o rodzinie

W ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie student zdobywa wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny, której bazą jest integralna koncepcja antropologiczna. Student zdobywa wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka oraz jego psychospołecznego funkcjonowania. Z racji tego, iż studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Spośród wielu obszarów funkcjonowania rodziny student ma możliwość zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu ludzkiej seksualności, prokreacji, w tym szczególnie metod naturalnego planowania rodziny. Zdobywa także wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz szczegółową wiedzę z dziedziny prawa cywilnego i kanonicznego w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania rodziny. Student osiąga podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz o relacjach między nimi.
W ramach specjalności opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej zdobywa się interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia jakości ich życia.
Specjalność poradnictwo małżeńskie i rodzinne przygotowuje do udzielania profesjonalnej pomocy rodzinie.

Perspektywy zawodowe:
 - Praca opiekuna osoby starszej
 - Praca w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
 - Praca w placówkach pomocy społecznej
 - Praca w poradniach małżeńskich i rodzinnych
 - Nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 - Praca na stanowisku asystenta rodziny
 - Mediacje sądowe
 - Kuratela społeczna

Powrót do oferty studiów podstawowych