Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. R. Buchta: ze środy 23.10 przeniesiony na czwartek 24.10. – godz. 10.30-12.00

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

ks. J. Myszor: konsultacje odwołane

M. Kozubek: 14.12., godz. 15:30-17:00 (zamiast 10.12.)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

Nauki o rodzinie

W ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie student zdobywa wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny, której bazą jest integralna koncepcja antropologiczna. Student zdobywa wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka oraz jego psychospołecznego funkcjonowania. Z racji tego, iż studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Spośród wielu obszarów funkcjonowania rodziny student ma możliwość zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu ludzkiej seksualności, prokreacji, w tym szczególnie metod naturalnego planowania rodziny. Zdobywa także wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz szczegółową wiedzę z dziedziny prawa cywilnego i kanonicznego w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania rodziny. Student osiąga podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz o relacjach między nimi.
W ramach specjalności opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej zdobywa się interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia jakości ich życia.
Specjalność poradnictwo małżeńskie i rodzinne przygotowuje do udzielania profesjonalnej pomocy rodzinie.

Perspektywy zawodowe:
 - Praca opiekuna osoby starszej
 - Praca w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
 - Praca w placówkach pomocy społecznej
 - Praca w poradniach małżeńskich i rodzinnych
 - Nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 - Praca na stanowisku asystenta rodziny
 - Mediacje sądowe
 - Kuratela społeczna

Powrót do oferty studiów podstawowych