Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Biblioteka z Nag Hammadi

BIBLIOTEKA
Z NAG HAMMADI

tłumaczenie i redakcja naukowa: Wincenty Myszor

współtłumaczenie Ewangelii Tomasza: Albertyna Dembska

opracowanie wersji elektronicznej: Grzegorz Strzelczyk, Andrzej Jurek

 

© Biblioteka z Nag Hammadi
oraz inne teksty koptyjskie z Berolinensis Gnosticus (BG) 8502 i Codex Tchacos (CT)

 

Zawiera polskie tłumaczenia wcześniej publikowane w czasopismach i w Bibliotece z Nag Hammadi. Codeksy I i II, Katowice 2008. Tłumaczenia zostały powierzchownie poprawione („literówki” i wyraźne błędy). Publikacje, do których się odwołuję, zawierają także wstępy i komentarze. Pierwsze, obszerniejsze publikacje podają także wykaz literatury, dane źródłowe, wykaz opracowań oraz zastosowanych skrótów . W miarę postępu tłumaczenia koptyjskich tekstów, względnie nowych tłumaczeń, będę udostępniał je w tym miejscu, na stronie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 


Spis tekstów Biblioteki z Nag Hammadi

Przekłady zawarte w niniejszej publikacji są podlinkowane (oznaczone kolerm niebieskim); skróty dla tytułów przyjęto częściowo według wzoru niemieckich publikacji.

KODEKS I

1. Modlitwa Pawła Apostoła (PrecPl)

2. Apokryficzny list Jakuba (EpJac)

3. Ewangelia prawdy (EvVer)

4. Wypowiedź o zmartwychwstaniu (Rheg)

5. Traktat Trójdzielny (Tractatus Tripartitus= TracTrip)

KODEKS II

1. Apokryf Jana (AJ)

2. Ewangelia Tomasza (EvThom)

3. Ewangelia Filipa (EvPhip)

4. Hipostaza archontów (HA)

5. O początku świata (OrigMund)

6. Egzegeza o duszy (ExAn)

7. Księga Tomasza (LibThom)

KODEKS III

1. Apokryf Jana (AJ)

2. Ewangelia Egipcjan (EvAeg)

3. List Eugnostosa (Eug)

4. Sophia Jezusa Chrystusa (SJC)

5. Dialog zbawcy (Dial)

KODEKS IV

1. Apokryf Jana (AJ)

2. Ewangelia Egipcjan (EvAeg)

KODEKS V

1. List Eugnostosa (Eug)

2. Apokalipsa Pawła (ApcPl)

3. Pierwsza Apokalipsa Jakuba (1ApcJac)

4. Druga Apokalipsa Jakuba (2ApcJac)

5. Apokalipsa Adama (ApcAd)

KODEKS VI

1. Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (ActPt)

2. Grzmot czyli Doskonały Umysł (Bronte)

3. Autentyczna nauka (AuthLog)

4. Myśl naszej wielkiej mocy (Noema)

5. Fragmenty Państwa Platona (588 B-589 B)

6. Pismo hermetyczne (OgdEnn)

7. Modlitwa hermetyczna (PrecHerm)

8. Asclepios (Ascl)

KODEKS VII

1. Parafraza Sema (ParSem)

2. Druga nauka Wielkiego Seta (2LogSet)

3. Apokalipsa Piotra (ApcPt)

4. Nauki Sylwana (Silv)

5. Trzy stele Seta (StelSeth)

KODEKS VIII

1. Zostrianos (Zostr)

2. List Piotra do Filipa (EpPt)

KODEKS IX

1. Melchizedek (Melch)

2. Oda o Norei (Od Nor)

3. Świadectwo prawdy (TestVer)

KODEKS X

Marsanes (Mar)

KODEKS XI

1. Wyjaśnienie gnozy (Inter)

2. Traktat walentyniański (ExpVal)

3. Allogenes (Allog)

4. Hypsifrone (Hyps)

KODEKS XII

Sentencje Sekstusa (Sextus)

KODEKS XIII

Trójkształtna Protennoia (Protennoia)