WiadomośćRaport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017
(Kategoria: Ogłoszenia)
Dodane przez MB
poniedziałek 08 styczeń 2018 - 19:03:34

Na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23 stycznia 2018 r. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia chce przedstawić Wysokiej Radzie Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017. W związku z powyższym proszę nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego dla kierunku: nauki o rodzinie i dla kierunku: teologia oraz pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ww. kierunkach o zapoznanie się z przygotowanym przez Wydziałowy Zespół projektem raportu, który stanowić będzie podstawę do dalszego procedowania sprawy. Proszę także Wydziałowe Samorządy Studentów i Doktorantów o wyrażenie swojej opinii w rzeczonej kwestii. Osoby, które chcą zgłosić do niniejszego Raportu swoje poprawki i uwagi proszę o kontakt mailowy lub o wstawienie się na otwartym posiedzeniu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.30 w sali 203/3.
Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017 [raport dostępny jest tutaj].
Z wyrazami szacunku
ks. dr Wojciech Surmiak
pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Źródło: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
( http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?extend.10501 )