WiadomośćKonkurs Wydziałowy "Mobilność kadry"
(Kategoria: Ogłoszenia)
Dodane przez MB
piątek 19 styczeń 2018 - 14:26:04

Zgodnie z ogłoszonym przez Rektora UŚ Regulaminem programu "Mobilność kadry" i zasadami konkursu w tymże programie, ustalonymi dla Wydziału Teologicznego, Dziekan Wydziału Teologicznego ogłasza konkurs dla pracowników naukowo-dydaktycznych, na finansowanie stażu naukowego w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych, którego czas trwania wynosi nie mniej niż 3 pełne miesiące.
W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić ankietę i złożyć ją w sekretariacie WTL do 19.02.2018 r.
Wnioski oceni komisja w następującym składzie: ks. prof. dr hab. Antoni Reginek, ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, ks. dr hab. Jacek Kempa, przed 1.03.2018 r.
Wyniki Wydziałowego konkursu zostaną przedstawione Rektorowi UŚ do decyzji.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją:
• Zarządzenie Rektora i Regulamin programu "Mobilność kadry" (http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1682017)
Zasady konkursu w programie "mobilność kadry" przeprowadzanego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Ankieta oceny osiągnięć naukowych pracownika ubiegającego się o sfinansowanie stażu zagranicznego w ramach programu „Mobilność kadry”

Źródło: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
( http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?extend.10507 )