WiadomośćKonkurs Wydziałowy na „małe granty”
(Kategoria: Ogłoszenia)
Dodane przez MB
środa 28 luty 2018 - 23:17:25

Zgodnie z ogłoszonym przez Rektora UŚ Regulaminem programu na pozyskanie środków z puli Rektora „małe granty” i zasadami konkursu w tymże programie, ustalonymi dla Wydziału Teologicznego, ogłaszam konkurs dla pracowników naukowo-dydaktycznych na wsparcie inicjatyw grantowych.

W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić kartę oceny wniosku do konkursu - wspieranie inicjatyw grantowych „małe granty” i złożyć ją w sekretariacie WTL do 28 marca 2018 r.

Wnioski oceni Zespół Wydziałowy w następującym składzie: Ks. dr hab. Jacek Kempa - Prodziekan ds. Nauki - przewodniczący, Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Uciecha, Ks. dr hab. prof. UŚ Artur Malina i Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Pastwa - członek nadzwyczajny.

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją:
Zarządzenie Rektora i Regulamin programu „małe granty”
• Zasady konkursu w programie na pozyskanie środków z puli Rektora „małe granty” przeprowadzanego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
• Karta oceny wniosku do konkursu - wspieranie inicjatyw grantowych „małe granty”
Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ
ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek
Źródło: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
( http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?extend.10522 )