WiadomośćPubliczna obrona pracy doktorskiej O. mgr. lic. Karola Wielgosza OP
(Kategoria: Doktoraty i habilitacje)
Dodane przez MB
wtorek 09 kwiecień 2019 - 06:21:42

Dnia 8 maja 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w sali 302 (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej O. mgr. lic. Karola Wielgosza OP pt.: Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia głoszenia, ewangelizacji i misji. Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ), recenzenci: Ks. dr hab. prof. UKSW Grzegorz Bachanek, Ks. dr hab. Roman Słupek (PWT, Wrocław).
Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej będzie publicznie dostępna w Repozytorium – Biblioteka Cyfrowa UŚ, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony rozprawy doktorskiej.
Praca doktorska wyłożona jest również do wglądu w Czytelni Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17 a, a streszczenie rozprawy i recenzje na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UŚ http://www.wtl.us.edu.pl/page.php?535
Źródło: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
( http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?extend.10659 )