Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Historia Kościoła na Śląsku. Pomoce bibliograficzne


Ks. prof. Jerzy Myszor, Historia Kościoła na Śląsku. Pomoce bibliograficzne, wersja elektroniczna, Katowice 2005.

Bibliografia zawiera ponad 3200 pozycji.

Do przeglądania publikacji konieczne jest posiadanie przeglądarki plików .pdf, zalecamy Adobe Reader w wersji 7 lub wyższej.

Plik można pobrać klikając tutaj lub używając funkcji "zapisz kopię" w Adobe Reader (1,2 MB).

Wprowadzenie
Bibliografia ma charakter autorski, to znaczy nie pretenduje do całościowego ujęcia literatury dotyczącej historii Kościoła na Śląsku. Jest subiektywnym wyborem druków zwartych i opracowań, jakie zostały opublikowane przed i po II wojnie światowej. Przy wyborze pozycji bibliograficznych Autorowi przyświecała myśl przyjścia z pomocą studentowi pragnącemu napisać pracę dyplomową z historii Kościoła Śląsku na poziomie magisterium. W trakcie zajęć prowadzonym na seminarium naukowym z historii Kościoła na Śląsku zauważono, że studenci piszący prace magisterskie obracają się w kręgu kilku, najwyżej kilkunastu opracowań o charakterze ogólnym, żeby nie powiedzieć - podręcznikowym, stosunkowo rzadko sięgają po opracowania i przyczynki wysoko wyspecjalizowane. Jeszcze większą trudność sprawia im dotarcie do tych opracowań, które posiadają odpowiednią wartość naukową.. Być może spowodowane to jest lenistwem umysłowym lub brakiem umiejętności poszukiwania informacji bibliograficznych opracowań przy pomocy specjalistycznych bibliografii oraz dotarcia do tych opracowań, które problematykę kościelną traktują tylko pobocznie. Celem niniejszej Bibliografii jest więc nakłonienie uczestników seminarium naukowego do szukania literatury przedmiotu spośród bardzo bogatej oferty ukrytej najczęściej w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i materiałach posesyjnych.
Student przystępujący do pisania pracy dyplomowej kieruje swe pierwsze kroki zwykle w stronę katalogu bibliotecznego, w którym jednak przeważa układ alfabetyczny, a podział literatury naukowej od strony rzeczowej jest zbyt ogólny. Autor bibliografii odszedł od układu chronologicznego, widząc większą przydatność w pracy ze studentami z układu przedmiotowego.
W pracy nad bibliografią przeszukano wiele specjalistycznych czasopism (roczniki, kwartalniki, miesięczniki, księgi jubileuszowe, dzieła zbiorowe itd), autorstwa zarówno polskich jak i niemieckich historyków w zasadzie dostępnych czytelnikowi polskiemu. W kilku przypadkach Autor odszedł od zaznaczonej wyżej górnej cezury czasowej i uwzględnił publikacje, które ukazały się po 2000 r., a to ze względu na wyjątkową wartość naukową.
Pierwsza edycja bibliografii ukazała się na stronach internetowych Wydziału Teologicznego UŚ i spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów historii i wielu miłośników historii, szukających wskazówek bibliograficznych.
Zawartość Bibliografii oddaje głównie zasób biblioteki Wydziału Teologicznego UŚ, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Wydziału Teologicznego w Opolu. Do Bibliografii dołączono wykaz wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium naukowym z historii Kościoła na Śląsku w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.
Znaczny wkład w powstanie bibliografii wniosła prof. Wanda Musialik, pracownik Instytutu Śląskiego w Opolu, której w tym miejscu składam serdeczne podziękowania.
W zakończeniu podano praktyczne wskazówki jak należy poprawnie tworzyć przypisy i bibliografię załącznikową.