Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚNadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Fundacja "Pallas Silesia"" | znaleziono 27 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 3


»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]

autor: Banyś, W.

tytuł: Laudacja z okazji wręczenia nagrody „Lux ex Silesia”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010) 137-140

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Lux ex SilesiaZespół Pieśni i Tańca "Śląsk"


autor: Bartoszek, A.

tytuł: Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji przyznania ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi nagrody „Lux ex Silesia”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,2 (2013) 247

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Myszor, WincentyLux ex Silesia


autor: Bednarski, D.

tytuł: Geneza i historia czasopisma „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) 229-249

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Śląskie Studia Historyczno-TeologiczneUniwersytet ŚląskiKatowice

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Origins and History of the Journal “Silesian Historical and Theological Studies”
The aim of the article is to remind the circumstances of the foundation of an academic journal “Silesian Historical and Theological Studies”, which is a periodical presenting the achievements of the Catholic academics from the Upper Silesia. The first issue of the journal was published in 1968. Its beginnings are associated with the activation of the local milieu of theologians and historians after the Second Vatican Council and with the context of the Silesian University established in Katowice. The article presents also the uniting role of the journal in the milieu of the theologians from Katowice and the outline of the history of the journal over fifty-year period of its publication.autor: Dùllek, B.A.

tytuł: Uzyskanie odpustu zupełnego za publiczne odmówienie hymnu Te Deum laudamus w warunkach Górnego Śląska

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) 175-182

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanoniczneodpustGórny Śląsk

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Obtaining a Plenary Indulgence for Public Saying the Hymn Te Deum Laudamus in the Circumstances of Upper Silesia
Although almost all over Poland instead of the hymn Te Deum laudamus, Ciebie, Boga wysławiamy is used, in Upper Silesia Ciebie, Boże wielbimy is performed. The aim of this article was to answer the question whether by public saying Ciebie, Boże wielbimy, it is possible to gain plenary indulgence. The research material were regulations from the decree Enchiridion Indulgentiarum, Code of Canon Law from 1983 and common law. The method used in the research was mainly a legal exegetic-dogmatic method. The results showed that for the public saying of the mentioned version of the hymn by virtue of the common law it is theoretically possible to obtain the plenary indulgence, although the practice limits this possibility to partial indulgence. The research perspective is a hymn Veni Creator Spiritus, which in Upper Silesia is also performed in a different version than in the other parts of Poland.autor: Dzwonkowski, R.

tytuł: Laudacja Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego, Laureata nagrody Lux ex Silesia, wręczonej z okazji międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego 2007/2008

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008) 5-9

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Wesoły, Szczepanhistoria Kościoła na ŚląskuLux ex Silesia


autor: Gębołyś, Z.

tytuł: Biblioteka Śląska (Górnośląska) Katowice–Bytom podczas II wojny światowej. Rozeznanie wstępne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) 301-314

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Biblioteka ŚląskaKatowicekulturaBytom

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Silesian (Upper-Silesian) Library during the Second World War. Initial Overview
The subject of the text is the Silesian Library in Katowice in the years 1939-1945. The author briefly describes its genesis, meaning and general characteristics. The Upper Silesian Library in Beuthen in the pre-war years is also shortly described. Based on the literature on this subject and sources, the history of the Library is discussed during the Second World War. An attention is also drawn to the guidelines of German cultural policy in the province of Upper Silesia with reference to the libraries. It is important in the future to find the other documents about the Upper Silesian Library. In addition, it is necessary to expand the sources on German archives.autor: Hadrych, Z.

tytuł: Organizacja akcji charytatywnej w diecezji katowickiej w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012) 331-342

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na Śląskudziałalność charytatywna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Charity in the Diocese of Katowice during the Great Depression (1929-1935)
The Great Depression in Poland (1929-1935) severely affected the most industrialized region of the Second Polish Republic, the Upper Silesia. A huge decrease in industrial production left 30% of the labour force unemployed and had many adverse social implications. The Catholic Church of the Diocese of Katowice took a number of actions aimed at minimizing these negative social consequences and caring for the poor and needy. To that end, the priests of the local diocese established and reorganized charitable organizations. The most important one that coordinated the charity events was the Association of Charitable Societies “Caritas”. Other organizations that provided aid and assistance on a large scale were the Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul. All orders and congregations active in the diocese also played a major role in this movement. The ordinaries of the Diocese of Katowice (Bishop Arkadiusz Lisiecki and Bishop Stanisław Adamski) educated the activists working for charitable organizations by enrolling them in courses or organizing special trainings in Katowice.autor: Janeczek, J.

tytuł: Laudacja z okazji otrzymania przez księdza prof. zw. dr. hab. Wincentego Myszora nagrody „Lux ex Silesia”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,2 (2013) 248-251

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Myszor, WincentyLux ex Silesialaudacja


autor: Juros, H.

tytuł: Laudacja na cześć Ks. Profesora Remigiusza Sobańskiego z okazji przyznania nagrody Lux ex Silesia na rok 2005

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006) 185-171

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Kosiński, S.

tytuł: August Hlond na Śląsku. W 60. rocznicę erygowania diecezji katowickiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 18 (1985) 7-25

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

HLOND NELLA SLESIA
II presente articolo e' una versione ampliata di una conferenza tenuta il 23 maggio 1985 nella chiesa di Maria Ssma a Katowice all'occasione del 60° anniversario della nomina di don Agosto Hlond alla dignita' del primo vescovo della diocesi Katowice. Codesta diocesi fu eretta dal papa Pio XI con bolla Vixdwn Poloniae unitas del 28 ottobre 1925. L'articolo presenta l'attivita' di don Hlond nella Slesia Polacca prima da l'amministratore apostolico, poi da vescovo di Katowice. La parte prima dell'art. tratta dell'origine della Delegazione Vescovile nella Slesia Alta e del suo primo pastore don Giovanni Kapica, nominato delegato del card. Adolf Bertram, il vescovo di Wrocław coi poteri del vicario generale per il territorio polacco. Siccome quella Delegazione non godeva dei un riconoscimento da parte della popolazione polacca, Pio XI ha creato per la Slesia Alta una amministrazione apostolica indipendente dalla Arcidiocesi di Wrocław. Quale suo primo amministratore Pio XI nomino' don A. Hlond, fin ad allora provinciale dei salesiani della Provincia austro-ungherese-tedesca con la sede a Vienna. Questa nomina a sorpresa fu di iniziativa personale del papa Pio XI, benché' don Hlond stesso suggeriva al papa la necessita' di creare quella unita'ecclesiastica quale indipendente da Wrocław. A questo scopo don Hlond si reco a Roma e il 7 novembre 1922 fu ricevuto dal papa in udienza privata e nominato amministratore apostolico. Alcuni giorni piu' tardi, il 11 novembre dello stesso anno il papa nomino' don Hlond protonotario apostolico ad instar participantium. L'ingresso alla chiesa di Maria Ssma a Katowice ebbe luogo il 17 dicembre dello stesso anno con larga partecipazione del fedeli. La parte seconda dell'articolo tratta del processo di organizzazione dell'amministrazione apostolica nella Slesia polacca. Quale primo atto ufficiale di Mons. Hlond era Edmund Dalbor. Gli inizi del lavoro del nuovo Amministratore Apostolico della Slesia erano assai difficili, sia per la mancanza dei mezzi materiali sufficienti sia per la mancanza dei collaboratori adeguati. Quella fu l'organizzazione di tutto cominciando dalla base. Per prima il mons. Hlond organizzo' la Curia Vescovile, quindi creoTorgano ufficiale della Curia "Rozporządzenia Administracji Apostolskiej" (Disposizioni dell'Amministrazione Apostolica), di cui iJ primo numero apparve il 6 maggio 1923. Gia'il 5 gennaio dello stesso anno il mons. Hlond nomino'il Concilio diocesano costituito da 11 membri — sacerdoti con don Giovanni Kapica a capo. Il 1 febbraio creo'la Corte della prima instanza. Quindi divise i decanati troppo grandi e ne creo'di piu'meno estesi. Eresse pure nuove parocchie. Comincio'la costruzione della nuova cattedrale a Katowice. Curo' i lavori della costruzione del nuovo edificio per la Curia vescovile e del Seminario diocesano a Cracovia. A. Hlond dedico'pure gli sforze per la costruzione della casa per gli esercizi spirituali. La parte terza del articolo e'dedicata alle attivita' diocesane dell'Amministratore Apostolico della Slesia Polacca. Quale questione della prima importanza il mons. Hlond intendeva il Seminario diocesano per i candidati al sacerdozio per la diocesi, di cui primo rettore nomino' don Wawrzyniec Pucher. Nel 1923 grazie all'iniziativa di don Teofil Bromboszcz e'stata creata "La Societa'Scientifica dei Sacerdoti della Silesia", e poi "Circolo Omiletico" e "L'opera delle vocazioni". Nello stesso 1923 A. Hlond fondo' il settimanale per le famiglie cattoliche "Gość Niedzielny" (L'ospite della domenica). L'anno dopo (1924) fondo' la Lega Cattolica (Liga Katolicka). Egli organizzava dei Convegni Cattolici e pellegrinaggi a Chiaro Monte di Częstochowa. Nel 1925 riusci' ultimare passi per la coronazione dell'Immagine miracolosa di Maria Ssma a Piekary Śląskie. La coronazione fu eseguita dal Nunzio Apostolico in Polonia mons. Lorenzo Lauri. Lo stesso anno egli stette a capo del pellegrinaggio diocesano a Roma organizzato da don Józef Gawlina. Il mons. Hlond sviluppo' anche le attivita' caritative e sociali. Il 27 luglio 1924 egli diede vita al Segretario della Beneficenza Diocesana "Caritas" e in seguito al Comitato di Soccorso Silesiano. Egli fondo' inoltre la Lega Antialcoolica per il ricupero delle vittime delle bevande alcooliché. Combatteva la miseria a la disoccupazione nella Slesia. Emise numerose lettere pastorali e appelli di circostanza. Don. A. Hlond prendeva attivamente parte alla vita della Chiesa della Polonia. Nel 1924 partecipo' al Convegno di unita'delle Chiese a Velehrad da parte dell'Episcopato polacco. Ebbe diversi incarichi nell'Episcopato. Tra l'altro era membro della Commissione Pontificia. Partecipo' ai Convegni cattolici. D'altro canto continuava a partecipare attivamente alla vita salesiana. Nel 1923 partecipo' alla Riunione degli Exalievi salesiani a Oświęcim nel 25° Anniversario della venuta dei Salesiani di Don Bosco in Polonia. Nel 1925 prese parte al Congresso Missionario Giovanile a Oświęcim e nel 1926 nel Congresso Missionario Salesiano a Łódź. A Katowice ospitava numerosi prelati della Chiesa tra cui il card. Giovanni Cagliero e il card. Louis Dubois. Come vertice dell'attivita'molteplice ed intensa di don Hlond fu la fondazione da Pio XI il 14 dicembre 1925 della diocesi di Katowice e la chiamata l'amministratore apostolico fin ad allora quale suo primo vescovo. La consacrazione al vescovo gli e'stata conferita dal card. Al. Kakowski il 3 gennaio 1926. Il 22 dello stesso mese il vescovo Hlond fondo' il Capitolo cattedrale. Circa 6 mesi dopo il papa Pio XI lo chiamo' alla sede arcivescovile di Gniezno e di Poznań. Quale primate e poi anche cardinale, Hlond si interessava vivamente della vita cattolica della Slesia Alta, visitando non di rado la diocesi gia' sua. La parte quarta tratta delle difficolta' che il mons. Hlond incontrava da parte della popolazione tedesca. Nonostande tutte le difficolta' il vescovo si dimostro' tenace e pieno di vivo ottimismo. Sia gli sacerdoti che i fedeli egli li seppe conquistare grazie alla sua innata bonta', benevolenza, delicatezza ed entusiasmo. Facendo bilancio dell'attivita' del mons. Hlond nella Slesia, l'articolo le riconosce indiscutibilmente positivo. I meriti di mons. Hlond nella formazione della vita religiosa ed ecclesiale e nell'organizzazione dell'amministrazione apostolica nella Slesia Alta sono pietra miliare nella storia della religione cattolica di quella parte della Polonia.strona: 1 spośród: 3
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]
znaleziono: 27 opisów(-y)